Oldal nyomtatása

Misszióstársaság (Lazaristák) lelkisége

Fogadalmak 

Öt lazarista erény

Lazarista imaélet

Lazarista képzés

Misszióstársaság (Lazaristák) célja

Misszióstársaság (Lazaristák) lelkiségének legfőbb pontjai

Különösen tisztelt hit titkai 

Páli Szt. Vince gondolataiból

Páli Szt. Vince beszéldeiből

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/agok/missziostarsasag-lazaristak-cm/missziostarsasag-lazaristak-lelkisege/

A Misszióstársaság (Lazaristák) lelkiségének legfőbb pontjai

népmisszió hitoktatás prédikálás Igehirdetés gyóntatás életgyónás szemlélődők a tevékenységen és tevékenyek az imádságban karthauziak otthon, apostolok hívek között Páli Szt. Vince – gondolatok az imáról Páli Szt. Vince – hogyan elmélkedni? buzdítás a jótékonyságra lelkigyakorlat vezetése lelki vezetés papság képzése (lelkigyakorlat, papi konferenciák, szemináriumok)

Oldal megtekintése »

Különösen tisztelt hit titkai

Szentháromság titka Megtestesülés titka Szűz Mária tisztelete

Oldal megtekintése »

Lazarista fogadalmai

kitartás az Evangélium hirdetésében a szegényeknek (állhaltatóság) engedelmesség szegénység tisztaság

Oldal megtekintése »

Lazarista imaélet

zsolozsma szentmise examen partiale  examen generale elmélkedés rózsafüzér csodásérem vincés imák

Oldal megtekintése »

Lazarista képzés

jelöltség seminarium internum (noviciátus) nagy szeminárium (filozófia és teológia) állandó képzés

Oldal megtekintése »

Misszióstársaság (Lazaristák) célja

A mi Urunk Jézus Krisztus, ki azért jött a világra, hogy az emberi nemet megváltsa, a Szentírás tanúsága szerint elkezdett cselekedni és tanítani. Az előbbinek azáltal felet meg, hogy minden erényt tökéletes módon gyakorolt, az utobbinak pedig azáltal,, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdette és hogy közölte apostolaival a nép vezetéséhez szükséges tudományt. És mivel …

Oldal megtekintése »

Öt lazarista erény

egyszerűség alázatosság szelídség önmegtagadás lelkek üdvösségért való buzgóság A Kongregáció határozottan szánja rá magát ezeknek az erényeknek nagyrabecsülésére és gyakorlására. Ez az öt erény legyen az egész Kongregáció lelkiségének a készlete, bősége, mely szüntelenül élteti valamennyiünk cselekedeteit.

Oldal megtekintése »

Páli Szt. Vince – gondolatok az imáról

Gyakran mondta, hogy nem lehet sokat várni az olyan embertől, aki nem szeret Istennel lenni. (Abelly, III. könyv, 50) Az imádkozó ember minden jótettre képes. (SVP XI, 778) Nem találkozhatnék az Istennel, ha Ő nem jönne elém. (SVP XI, 136) Az imádság – a lélek felemelése Istenhez, hogy megmutassuk Neki szükségleteinket és kegyelmét, irgalmasságát kérjük (SVP XI, 282) Az …

Oldal megtekintése »

Páli Szt. Vince – hogyan elmélkedni?

Az elmélkedés foglalkoztatja értelmet és akaratot. Ha értelmet – elmélkedés, meditáció Ha akaratot és érzéseket – szemlélődés – ez mindenki számára elérhető Az elmélkedés forrásai: Szentírás teológiai reflexió idők jelei világ szegények élet tapasztalata Veszély: memória és ész -> ima = stúdium (SVP XI, 161) Páli Szt. Vince: mindenki elmélkedhet (SVP IX, 420) Tudomány segít, …

Oldal megtekintése »