↑ Return to Ágak

Oldal nyomtatása

Páli Szent Vince Társaság (SSVP)

ssvp1

Boldog Ozanam Frigyes alapította 1833-ben.

Reménnyel szolgálni

A szeretet mindig fiatal

 Nemzetközi honlap: www.ssvpglobal.org

Magyar honlap: http://paliszentvinceszeretetszolgalat.hu

Prezentáció: http://www.youtube.com/watch?v=ojy56DCjIb8&feature=youtu.be

Levelezési cím: 

Páli Szent Vince Társaság
Magyarországi Nemzeti
Tanács Szeretetszolgálat
3534 Miskolc, Árpád u. 2., Pf.: 578.
Tel./Fax (üzenetrögzítő): +36-46-788-896
e-mail: palisztvince@freemail.hu

 

Magyarországon működő Vincés csoportok:

Alsózsolca – Szent József csoport –  vezetője: Jakkel László
Budapest – Szent Imre csoport – vezetője: Ámon Ottó
Körmend – Boldog Batthyany Strattmann László csoport – vezetője: Dr.Gyürki László
Mérk – Szent Vendel csoport –  vezetője: Cserfalvi Terézia
Szirmebesenyő – Liziői Kis Szent Teréz csoport – vezetője: Altrichter Antalné
Szendrő – Szent Klára csoport – vezetője: Szkiba Jánosné
Szigetszentmiklós – Szent Miklós csoport – vezetője: Szabó Mária MagdolnaMiskolcon hat csoport működik:
Szent Erzsébet csoport
Szent Bernadett csoport
Szent Antal csoport
Szent Margit csoport
Szent Ferenc csoport
Xavéri Szent Ferenc csoport

Rendszerváltás után Magyarországon 1992 óta működik a szegények apostolának nevét viselő karitatív szervezet, a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat. Önkéntesei, a szegény, betegek, idősek, rászorulók, nagycsaládosok, mozgássérült gyermekek életkörülményeinek javítása érdekében tevékenykednek.

Ruhát, cipőt, ágyneműt, bútort, háztartási eszközöket és egyéb használati cikkeket gyűjtenek, melyeket kiosztanak a szegények között.

A rászorulók egyre többen vannak, nagy szükség van önkéntes segítőkre, akik szívükön viselik mások gondjait, önzetlen szeretettel részt vennének a Vincések karitatív munkájában. Itt a szenvedő ember közelébe juthatnak, gyakorolhatják a felebaráti szeretetet. A szegények személyében Krisztust szolgálhatják.

A csoportok önállóan dolgoznak, ott segítenek, ahol szükség van a munkájukra. Szeretnénk, ha az országban, városokban, falvakban sok-sok helyen alakulnának Vincés csoportok. A Társaságba való belépéshez csak jó szándék, segítőkészség, önfeláldozás szükséges szegények, rászorulók megsegítésére. Tájékoztatást lehet kérni: Páli Szt., Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata. 3535. Miskolc, Árpád u. 2., Pf.: 578 Tel: 06-46-402-492, 06-46-374-678, 06-46-785-735

Magyarországon önkéntes keresztény laikusokból 1864-ben, Sopronban alakult meg az első csoport. A II. világháborúig több száz “szent vincés” dolgozott intenzíven. A történelem vihara azonban minden karitatív szervezetet elsodort. A rendszerváltás után nyílt lehetőség újra a karitatív szervezetek működésére. 1992-ben párizsi segítséggel újjászerveződött a magyarországi Társaság Miskolcon, Házi Józsefné vezetésével. Megkezdődött az intenzív szent vincés munka.

Rövid összefoglaló a szeretetszolgálat munkájáról:

 • a kórházban ápolt mozgássérül gyerekek zeneoktatásának támagatása,
 • minden májusban Gyermeknapon a mozgássérült gyerekek megvendégelése,
 • jótékonysági hangverseny szervezése “Gyermekek a gyermekért” címmel a mozgássérült gyermekek javára,
 • szellemileg sérült gyermekek segítése játékokkal szoros együttműködésben a Svéd Nők Nemzeti Egyesületével,
 • krónikus, idős betegek kórházi és otthoni látogatása,
 • óvodába, iskolába járó nagyon szegény gyerekek étkeztetésének befizetése,
 • tankönyvek gyűjtése és elosztása,
 • állandó feladat a ruhaneműk, háztartási cikkek, bútorok és élelmiszerek gyűjtése és osztása a rászorulóknak,
 • fogyatékos felnőttek támogatása,
 • esetenként gyógyszerek kiváltása nagycsaládosok, kisnyugdíjasok, szegények részére,
 • mozgássérültek, betegek kísérése és ellátása Lourdes-ba,
 • gyerekotthonokban, idősek otthonában lelki és fizikai segítségnyújtás,
 • ruhanemű továbbítása vidéki karitatív szervezeteknek,
 • részvétel Körömben a romák számára szervezett főzési és kézműves programban,
 • segítés hajléktalanok számára szervezett ebédosztásban,
 • Karácsonykor és Húsvétkor élelmiszercsomagok készítése, elosztása,
 • bármilyen katasztrófa esetén gyűjtés és segítségnyújtás, stb.

In memoriam Kati

Hogyan alakult újjá a Páli Szent Vince Társaság Magyarországon? Megemlékezés az alapító elnökről, Házi Józsefné Tóth Katalinról

Egy szomorú miskolci édesanya 1990-ben elindult betegzarándoklatra Lourdes-ba, fiával, a súlyos mozgásképtelen Zsolttal, hogy a Szűzanya segítségét kérjék gyógyulásához. Itt esmerkedtek meg a francia Páli Szent Vince Társaság önkénteseivel, akik nagy szeretettel segítették, támogatták őket. Sajnos Zsolt nem gyógyult meg és 1991-ben bekövetkezett halála után édesanyja Házi Józsefné, Kati elhatározta, hogy teljesíti fia szeretetteljes óhaját: nálunk is meg kell valósítani a Lourdes-i szellemiséget. Jó lenne, ha Magyarországon is lennének ilyen önkéntesek, s itthoni sorstársai is részesei lehetnének a szent vincés munkában kiteljesedő szeretetnek és törődésnek, amit Lourdes-ban tapasztaltak meg. Zsolt gondozója, Pascal Pesneau bemutatta Katit a világszervezet akkori elnökének, Amin A. de Tarazzi úrnak, aki megkérdezte tőle, hogy elvállalná-e a társaság megyarországi újraélesztését. A barátság és a levelezés útján tartott kapcsolat természetessé tette az igenlő választ.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viselő 16 fős csoportot 1992 decemberében, a mellettük múködő Szent Imre ifjúsági csoportot 1993 májusában iktatta be a Nemzetközi Főtanács. Ezzel Magyarország újra tagja lett a szervezetnek. A felvétel – minden csoportnál aki felvételt akar nyerni – több hónapos elismert munkával érdemelhető ki. Házi Józsefné irányításával, Kovács László diósgyőri plébános úr lelki vezetésével elkezdődött a vincés karitatív munka.

Ekkor kezdtek segíteni a francia és belga vincések, testvércsoportok. A diósgyőri római katolikus plébánia használatba adta a Puskás Tivadar u. 4. szám alatti lepusztult, régi épületét, melyet belgiumi anyagi segítséggel, Kati rendívüli szervező képességével és áldozatos munkájával, a testvérek közreműködésével újjá varázsoltak.

Nem látványosan, de kitartóan végezték a család és munka mellett vállalt feladataikat. Kati szervezte meg a gyermekek terápiás zeneoktatását, minden évben a jótékonysági hangversenyt “Gyermekek a gyermekekért” (Szent Anna Templom), melynek bevételét a mozgássérült gyermekek kapták meg. Ő találta ki, hogy gyermeknapon hívjuk meg a kórházban ápolt sérült gyermekeket szeretetvendégségre a vincés házba. Fia emléke és a vendégül látott gyermekek önfeledt öröme könnyes boldogsággal töltötte el Kati szívét. Felsorolni is nehéz, mennyi ötlete volt a gyerekek és a szegények megsegítésére.

Rengeteget dolgozott saját egészség rovására is. Minden problémára azonnal reagált. Árvíz Kárpátalján: sürgősen elkezdte a gyűjtést, szervezést, saját maga kísérte a kamiont néhány társával, vitték a meleg ruhát, élelmet, tisztítószereket, a hideg téli, síkos időben a katasztrófa sújtotta területre. Természetesen, amikor meglátta a tiszai árvíz képeit a híradóban, már hívott is bennünket és a szeretetből szállító kamionost, hogy mielőbb vihessük a segítséget a kétségbeesett embereknek. Kedvességével, együttérzésével a könnyek közt is mosolyt fakasztott. Legkedvesebb ajándéka az az ibolyacsokor volt, melyet egy idős asszonytól kapott az árvíz elpusztította háza kertjéből.

Munkabírásánál és rendkívüli szervező képességénél csak szeretete volt nagyobb. Mindig mosolygott, sok problémája ellenére is. Mindenkihez volt egy kedves szava, hozzá fordulhatott bárki lelki vigaszért. Ha betegek voltunk, Ő volt az első, aki meglátogatott és segítségét felajánlotta. Értünk aggódott, de saját bajáról nem beszélt, csak dolgozott, dolgozott, mosolygott és örömöt vitt mások életébe.

Nemcsak a vincés testvérek szették, hanem a betérők is. Jószívűségéről ismerte mindenki, személyiségéből áradt a szeretet, megértés. Fáradságot nem ismerve, önzetlenül, Páli Szent Vince útmutatását követve végezte Kati a karitatív munkát.

Halála égi születésnap. Most már “fentről” segíti munkánkat. Érezzük jelenlétét. Kérjük közbenjárását, hogy mi is vincés szellemben végezhessük munkánkat továbbra is, Isten áldjon, Kati! Nyugodj békében!

Páli Szent Vince Szeretetszolgálat – az Év Civil Szervezete Miskolcon

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/agok/pali-szent-vince-tarsasag-ssvp/