Egyéb kategória archívuma:

jan 31 2018

Február 1. – Boldog Vaillot Mária-Anna és Baumgarten Odilia Irgalmas nővérek, szüzek és vértanúk emléknapja

Tovább

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/februar-1-boldog-vaillot-maria-anna-es-baumgarten-odilia-irgalmas-noverek-szuzek-es-vertanuk-emleknapja/

okt 05 2017

Nyolcvan éve jött létre a Budapesti Szent Ferenc Kórház

A betegápolással foglalkozó Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció budapesti kórháza jubileumán nemcsak a múltba tekint, hanem a jövőbe is: a napokban megkezdődik új szárnyának építése. A nővérek október 4-én Beer Miklós püspökkel adtak hálát az intézmény létrejöttének 80. évfordulója alkalmából. Szt. Ferenc Kórházban lazaristák szolgálnak. Cikk Magyar Kuríron olvasható

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/nyolcvan-eve-jott-letre-a-budapesti-szent-ferenc-korhaz/

ápr 17 2017

Jó helyre kerül! – Személyi jövedelemadó 1% felajánlás

A Magyar Katolikus Egyház az idei évben is segíti az adózók tájékozódását az 1%-os kampány során. Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását, ezért szeretnénk felhívni figyelmét, hogy abban az esetben is külön rendelkezhet személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásáról, ha ezt a lehetőséget választotta. A http://johelyrekerul.hu honlapon keresztül …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/jo-helyre-kerul-szemelyi-jovedelemado-1-felajanlas/

dec 25 2016

Áldott Karácsonyt kívánunk!

Jézus, aki születik ajándékozzon minket örömmel, szeretettel és békével és adjon erőt ahhoz, hogy tudjuk megosztani ezeket másokkal. Áldott karácsonyt kívánunk!

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/aldott-karacsonyt-kivanunk/

ápr 15 2016

Lazarista ima a hivatásokért

Szűz Mária – könyörögj érettünk. Szent József – könyörögj érettünk. Páli Szent Vince – könyörögj érettünk. Te, Izrael reménysége,   Te üdvözítője a szorongattatás napjaiban, tekints le az égből, és látogasd meg ezen szőlődet. Öntözgesd barázdáit, szaporítsd hajtásait, és munkáld meg azt, amit jobbod ültetett. Az aratás ugyan nagy, de a munkás kevés. Kérünk ezért téged, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/lazarista-ima-a-hivatasokert/

ápr 15 2016

A jó Pásztor!

Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 4. vasárnapjára (C év) Tovább

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/a-jo-pasztor-2/

ápr 02 2016

Az isteni irgalmasság kilenced: 9. nap (Szombat Húsvét nyolcadában)

,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! – E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/az-isteni-irgalmassag-kilenced-9-nap-szombat-husvet-nyolcadaban/

Már 31 2016

Az isteni irgalmasság kilenced: 7. nap (Csütörtök Húsvét nyolcadában)

,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.” …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/az-isteni-irgalmassag-kilenced-7-nap-csutortok-husvet-nyolcadaban/

Már 29 2016

Az isteni irgalmasság kilenced: 5. nap (Kedd Húsvét nyolcadában)

,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.” Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/az-isteni-irgalmassag-kilenced-5-nap-kedd-husvet-nyolcadaban/

Már 26 2016

Az isteni irgalmasság kilenced: 2. nap (Nagyszombat)

,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.” Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját. Az isteni …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/az-isteni-irgalmassag-kilenced-2-nap-nagyszombat/

Régebbi bejegyzések «