Liturgia kategória archívuma:

okt 07 2017

Római vincés találkozó közvetítése október 14-én és 15-én

2017. október 11-e és 15-e között szervezett nemzetközi vincés konferencia részben élőben közvetítik: 2017. október 14. (szombat), 9.00 órától Szt. Péter teréről a következő helyeken lesz elérhető a közvetítés: http://www.telepace.it/web-tv.php http://www.ctv.va/content/ctv/it/livetv.html? 9.50-től: http://www.tv2000.it/live/ http://www.telepace.it/satellite.php – műhold (Európa és Közel-Kelet) http://www.telepace.it/dvbt.php – műhold (olasz) 2017. október 14. (szombat), 19.00 órától – Szt. Pál bazilikából falakon kívül …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/romai-vinces-talalkozo-kozvetitese-oktober-14-en-es-15-en/

Sze 26 2017

Szeptember 27. – Páli Szt. Vince főünnepe

Istenünk, Te Szent Vincét a szegények szolgálatára és papság képzésére apostoli erényekkel felruháztad, add kérünk, hogy akik példáját követjük, igyekezzünk Szent Fiad küldetését töretlen szeretettel megvalósítani a földön. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen. Tovább Generális Atya levele Páli Szt. Vince …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/szeptember-27-pali-szt-vince-founnepe/

Sze 26 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 9. nap: Buzgóság a lelkek megmentéséért

Szentírási részlet: Jézus mondja: „Hirdetnem kell az Isten országát, hiszen ez a küldetésem.” Rövid csend Elmélkedés: „Nem elég Istent szeretni, ha felebarátom nem ezt teszi.” (XII, 262) E szavak nagyszerű kifejezői annak, mit is ért Szt. Vince ezen erény alatt. Nem mást, mint Krisztus, az evangélium és a szegények iránt érzett szenvedélyt, annak érdekében, hogy …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-9-nap-buzgosag-a-lelkek-megmenteseert/

Sze 25 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 8. nap: A mértékletesség

Szentírási részlet: Krisztus mondja: „Aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem.” Szent Pál ugyanebben a szellemben hozzáfűzi: „Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.” Ezért pedig mindenki szüntelenül mondjon le saját akaratának és ítéleteinek érvényesítéséről, s fojtsa el érzékeit. …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-8-nap-a-mertekletesseg/

Sze 24 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 7. nap: A kedvesség

Szentírási részlet: Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse el szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást… Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-7-nap-a-kedvesseg/

Sze 23 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 6. nap: Az alázat

Szentírási részlet: Jézus mondja: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát” (Mt 11, 28-29). Rövid csend Elmélkedés: Mindenki fontolja meg ezt a krisztusi tanítást: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Ahogy …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-6-nap-az-alazat/

Sze 22 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 5 nap: Az egyszerűség

Szentírási részlet: Jézus mondja: „Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok.” (Mt 10, 16). Rövid csend Elmélkedés: Urunk, Jézus azt várja tőlünk, hogy egyszerűek legyünk, mint a galambok. Ez azt jelenti, hogy a dolgokkal kapcsolatos véleményünknek olyan őszintének kell lennie, mint amilyennek …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-5-nap-az-egyszeruseg/

Sze 21 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 4. nap: Az engedelmesség

Szentírási részlet: Jézus Krisztus isteni természete ellenére nem ragaszkodott az Istennel való egyenlőségéhez, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, hasonló lett az emberekhez, és külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (vö. Fil 2, 6-8). Rövid csend Elmélkedés: Urunk, Jézus Krisztus szavaival és példájával engedelmességre tanított minket. …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-4-nap-az-engedelmesseg/

Sze 20 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 3. nap: A tisztaság

Szentírási részlet: “Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent” (Mt 5, 8). Rövid csend Elmélkedés: “Megváltónk nagyra becsülte a tisztaságot, az emberi szívekbe kívánta oltani azt. Azzal is jelezte ezt, hogy a természet törvényeit figyelmen kívül hagyva, a Szentlélek által a Szeplőtelen Szűztől kívánt megszületni. A tisztaságnak ellentmondó bűnöket azonban nagyon megvetette. Megengedte ugyan, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-3-nap-a-tisztasag/

Sze 18 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt

Készülünk Páli Szt. Vince főünnepére Szeptember 18-26. Kilenced .pdf formátumban

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilended-pali-szt-vince-founnepe-elott/

Régebbi bejegyzések «