Vincés elmélkedések kategória archívuma:

Sze 26 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 9. nap: Buzgóság a lelkek megmentéséért

Szentírási részlet: Jézus mondja: „Hirdetnem kell az Isten országát, hiszen ez a küldetésem.” Rövid csend Elmélkedés: „Nem elég Istent szeretni, ha felebarátom nem ezt teszi.” (XII, 262) E szavak nagyszerű kifejezői annak, mit is ért Szt. Vince ezen erény alatt. Nem mást, mint Krisztus, az evangélium és a szegények iránt érzett szenvedélyt, annak érdekében, hogy …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-9-nap-buzgosag-a-lelkek-megmenteseert/

Sze 25 2017

Generális Atya körlevele Páli Szt. Vince főünnepére – 2017

Generális Atya Páli Szt. Vince főünnepe előtt szokásos körlevelet írt Vincés Család minden tagjához. A körlevél témája: felelőség a hivatásokért megszentelt élethez. A levelében bátorít minket arra, hogy építsuk és erősítsuk meg olyan kultúrát, olyan környezetet, mely kedvező a hivatások születéséhez, fejlődéséhez és válaszhoz az Isten hívására. Levél teljes szövege Egy feladat megvalósítása mindenki számára …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/generalis-atya-korlevele-pali-szt-vince-founnepere-2017/

Sze 25 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 8. nap: A mértékletesség

Szentírási részlet: Krisztus mondja: „Aki követni akar engem, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem.” Szent Pál ugyanebben a szellemben hozzáfűzi: „Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok.” Ezért pedig mindenki szüntelenül mondjon le saját akaratának és ítéleteinek érvényesítéséről, s fojtsa el érzékeit. …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-8-nap-a-mertekletesseg/

Sze 24 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 7. nap: A kedvesség

Szentírási részlet: Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse el szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást… Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. (Kol …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-7-nap-a-kedvesseg/

Sze 22 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 5 nap: Az egyszerűség

Szentírási részlet: Jézus mondja: „Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók és egyszerűek, mint a galambok.” (Mt 10, 16). Rövid csend Elmélkedés: Urunk, Jézus azt várja tőlünk, hogy egyszerűek legyünk, mint a galambok. Ez azt jelenti, hogy a dolgokkal kapcsolatos véleményünknek olyan őszintének kell lennie, mint amilyennek …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-5-nap-az-egyszeruseg/

Sze 21 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 4. nap: Az engedelmesség

Szentírási részlet: Jézus Krisztus isteni természete ellenére nem ragaszkodott az Istennel való egyenlőségéhez, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, hasonló lett az emberekhez, és külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (vö. Fil 2, 6-8). Rövid csend Elmélkedés: Urunk, Jézus Krisztus szavaival és példájával engedelmességre tanított minket. …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-4-nap-az-engedelmesseg/

Sze 20 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt, 3. nap: A tisztaság

Szentírási részlet: “Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent” (Mt 5, 8). Rövid csend Elmélkedés: “Megváltónk nagyra becsülte a tisztaságot, az emberi szívekbe kívánta oltani azt. Azzal is jelezte ezt, hogy a természet törvényeit figyelmen kívül hagyva, a Szentlélek által a Szeplőtelen Szűztől kívánt megszületni. A tisztaságnak ellentmondó bűnöket azonban nagyon megvetette. Megengedte ugyan, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-3-nap-a-tisztasag/

Sze 19 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt – 2. nap: A szegénység

Szentírási részlet: Jézus mondja: “Ha tökéletes akarsz lenni – felelte Jézus -, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere és kövess engem!” (Mt 19, 21)   Rövid csend Elmélkedés: Krisztus, minden vagyon valódi Ura, annyira magáénak érezte a szegénységet, hogy a fejét sem volt …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-2-nap-a-szegenyseg/

Sze 18 2017

Kilenced Páli Szt. Vince főünnepe előtt – 1. nap: A missziós társaság szabálya

Szentírási részlet: Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva: “Az Úr Lelke van rajtam: azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/kilenced-pali-szt-vince-founnepe-elott-1-nap-a-misszios-tarsasag-szabalya/

máj 23 2017

Levél gondolatokkal. Vincés Család Konferenciája

Konferencia Vincés Család 400. évfordulóján Vincés Család Drága Tagjai! Urunk öröme feltámadjon mindig velünk! 400 év elmúlt azóta, amikor Páli Szt. Vince mondta: A szeretet végtelenül találékony. Ahogy a világ és globális közösség gyorsan fejlődnek, úgy is az irgalmasság karizmája. Ennek a karizmának hűsége a múltban és a jövőben is attól a szeretettől és kreativitástól …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/level-gondolatokkal-vinces-csalad-konferenciaja/

Régebbi bejegyzések «