«

»

feb 14 2018

Bejegyzés nyomtatása

Generális Atya levele nagyböjtre 2018.

2016. évi adventre írt levelében elkezdtünk elmélkedés Szt. Vince lelkiségének három pillérjéről: Megtestesülésről, Szentháromságról és Eucharisztiáról. A mostani nagyböjti levélben elmélkedünk negyedik pillérről, azaz Szűz Máriáról.

(…)

Jézussal a pusztában töltött 40 nap hozzon bőkezű gyümölcsöket. Jézussal a pusztában töltött 40 nap újítson meg és mélyítsen el kapcsolatunkat Szűz Máriával, mennyei Anyánkkal és vezessen közelebb Hozzá:

a) mindennap imádkozzunk rózsafüzért,

b) Szűz Mária példájára jobban és jobban sajátítsuk el alázat és tisztaság erényét,

c) terjesszük Csodásérmű Boldogasszony üzenetét és megújult buzgósággal terjesszük tiszteletét.

Jézussal a pusztában eltöltött 40 nap újítson meg szívünket, hogy nyitottak legyünk mindennapi „feltámadásokra” és hogy járjuk át halálból az életbe, készülve az örök Feltámadásra.

Generális Atya levelének teljes szövege itt olvasható és letölhető .pdf formátumban

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/generalis-atya-levele-nagybojtre-2018/