↑ Return to Könyvtár

Oldal nyomtatása

Vasárnapi elmélkedések Egyházatyák gondolataival

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vasarnapi-elmelkedesek/

! – Ámon Ottó elmélkedése húsvét 6. vasárnapjára (A év)

Jn 14, 15-21 Jézus búcsúzik a földi élettől, már a földről való emberi távozását készíti elő! Az égbe, az örökkévalóságba távozik, hogy a hit világában éljen köztünk és bennünk. A két létezési forma egységét és időbeli változásait építi tanítványai számára úgy, hogy közben bennünk is élővé tegye a hit világát! Ő ebben segít nekünk, ha …

Oldal megtekintése »

„Én vagyok a mennyből alászállott kenyér!” – Ámon Ottó elmélkedése évközi 19. vasárnapra (B év)

Jn 6, 41-51 Jézus e szavaival kezdődik a vasárnapi evangélium. Gondolkodjunk el ezen! Ez nekünk szól! Kenyér az égből nekünk. Jézus szól hozzánk, aki Isten Fia és a mi örök boldogságunk érdekében jött, szenvedésével megváltott és ismételten szól hozzánk. Az Atyától jött és kenyeret hozott nekünk. Mi erre a mi válaszunk? Szent Krizosztom figyelmeztet: {Ne …

Oldal megtekintése »

„Látni szeretnénk Jézust!” – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 5. vasárnapjára (B év)

Jn 12,20-33 Ezt kérték a pogányok az apostoloktól! Ezt kéri azóta is, még ma is több milliárd élő ember ezen a világon! Látni szeretnénk Jézust? Mutassátok meg nekünk Jézust! Hozzánk fordulnak szóval vagy szótlanul: „Látni szeretnénk azt az embert, aki kiszabadítana minket ebből a siralomvölgyből! Ki az, hol van?” Hívő keresztények vagyunk? Vagy csak vasárnapi …

Oldal megtekintése »

„Maradjatok meg szeretetemben!” – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 6. vasárnapjára (B év)

Jn 15, 9-17 Ez Jézus kérése! Mi pedig, hogyan tudjuk ezt a kérést teljesíteni? Erre is kapunk feleletet magától Jézustól: „Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Csak ennyi az egész! Mindazt, amit látok magam körül, valaki létrehozta, alkotta. E sorozatnak az elkezdőjét és fenntartóját Istennek hívjuk, aki …

Oldal megtekintése »

A bűn minden szenvedés anyja! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 5. vasárnapjára (C év)

Jn 8,1-11 Krisztus értünk való sze4nvedésének megemlékezésére készülünk. Tisztába kell lennünk a szenvedés lényegével. Nézzük az Isten eredeti tervet: {Isten az embert – felébresztve benne „az ő jóságos tervei szerinti akarást és cselekvést” (Fil 2, 13) – megajándékozza azzal, hogy cselekedeteivel, imádságaival, sőt szenvedéseivel is működjön együtt Ővele.} (KEKK 56.) Tehát az Istennek is „fáj”, …

Oldal megtekintése »

A bűnbánat! – Ámon Ottó elmélkedése advent 2. vasárnapjára (B év)

Mk 1 1-8 Isten minden ember számára Atya, Teremtő! Aki, mint Isten és Úr, tehát parancsolóm és ítélő bírám. De Ő ugyanakkor maga a szeretet. Ebből a végtelen szeretetből következik, hogy irgalma megelőzi az igazságos bírálatot! Az okos ember, ha elesik, gyorsan feláll, még a port is lerázza a ruhájáról. Miért nem csináljuk ugyanezt a …

Oldal megtekintése »

A család szent! – Ámon Ottó elmélkedése Szent Család vasárnapjára (B év)

Lk 2,22-40 A család Isten tervei szerint a legszentebb közösség. Isten legszentebb akaratából teremtetett. Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Mi Isten terve a férfivel és a nővel? Az Anyaszentegyház tanítása szerint: {Isten, aki a szeretet, és aki az embert szeretetből teremtette, meghívta őt a szeretetre. Amikor megteremtette a férfit és a nőt, a …

Oldal megtekintése »

A csodák! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 2. vasárnapra (C év)

Jn 2,1-12 Jézus megszületett a beteg világnak. Növekedett bölcsességben és engedelmességben. Felnőve megjelent Keresztelő Szent Jánosnál a Jordán vizében, hogy kinyilvánítsa az Isten teljes belső világát, ahol egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ezek voltak az előző vasárnapok és ünnepek tárgyai. Most következik az első csodája a kánai menyegzőn. …

Oldal megtekintése »

A gazdagság veszélyei! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 28. vasárnapra (B év)

Mk 10,17-30 1. Örök nagy kérdés: Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? (Mk 10, 17). Jézus válaszának lényege: Ismered a parancsokat. (Mk 10, 19). Ez nekünk is szól. Meg is tartjuk őket? Mindehhez még egy-két jó tanács a szentírásból: Ki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön, s Ő megfizet neki tettéért. (Péld 19, …

Oldal megtekintése »

A halál! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 5. vasárnapjára (B év)

Jn 12, 20-33. Egy plébános üzenetet kap, hogy haldoklik valaki a faluban, Rövid idő múlva beállít a haldokló egy rokona és nagyon szépen kéri a papot, hogy még ne siessen, mert a beteget még nem készítették fel e „rettenetes” helyzetre. „Amennyiben a haldokló meglátja a papot, azonnal ijedtében gutaütést kaphat!” – mondja az aggódó rokon. …

Oldal megtekintése »

A házasság szentség! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 27. vasárnapra (B év)

Mk 10,2-16 Jézus kijelentette: „Kezdetben, a teremtéskor Isten férfinek és nőnek teremtette őket.” (Mk, 10, 6). Nagy tömeg előtt jelentette ki ezt, mivel a farizeusok a válásról kérdezősködtek tőle. Ehhez Szent Jeromos a következő gondolatokat fűzi: {Válaszát úgy alakította, hogy ne essék a csapdájukba. A Szentírást hívja tanúul, és a természettörvényt; és az Isten első …

Oldal megtekintése »

A hit ereje – évközi 10. vasárnap (C év)

Ámon Ottó Lk 7,11-17        Az Úr Jézusról a hegyi beszéd után az emberek megállapították, hogy úgy beszél, mint akinek hatalma van. A beszéd elhangzása után tényleg be is bizonyítja, hogy emberfeletti hatalommal rendelkezik. Szavaiból erő árad.        A naimi özvegy egyetlen fiát, aki anyjának támasza volt, könyörületből életre kelti. Halottat támaszt fel …

Oldal megtekintése »

A hit ereje! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 5. vasárnapjára (A év)

Jn. 11, 1-45. A vakon születet ember egyszerű mosakodással történő meggyógyulása után Lázár négy nappal halála után támasztja fel Jézus. Ez még nagyobb feltűnést keltett egész Jeruzsálemben. Erre már megmozdult a papi főtanács és a vasárnapi evangéliumi szakasz után ez van a szentírásban: A főpapok és a farizeusok erre összehívták a főtanácsot és tanakodni kezdtek: …

Oldal megtekintése »

A hitre épül minden a világon! – Ámon Ottó elmélkedése Szentháromság vasárnapjára (B év)

Mt 28, 16-20 Amikor az ember megszületik, semmi ismerettel sem rendelkezik. Érzékszervei segítségével kezdi el megismerni a világot. Lát, hall és tapint. Főleg e három érzékszervével próbálja felfogni, megérteni az őt körülvevő világot. Közben csalódások is érik, de ezek is több esetben segítik a jobb megismerést! Felismeri édesanyját és apját és a család többi tagját. …

Oldal megtekintése »

A jó Pásztor! – Ámon Ottó elmélkedése húsvét 4. vasárnapjára (A év)

Jn 10, 1-10 Így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló.” Az ajtó azért van, hogy azon keresztül közelítsük meg azt, ami védett. Természetes, hogy aki rossz szándékkal, titokban akar bejutni, az nem az ajtón keresztül hatol be egy …

Oldal megtekintése »

A jó Pásztor! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 4. vasárnapjára (A év)

Jn 10,1-10 A mi Urunk, Istenünk, jó Pásztorunk vár minket! Kövessük a 22. zsoltár gondolatait: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Ebben a forrongó világban milyen csodálatos és megnyugtató érzés. Ínséget nem kell látnom. Igenis nem kell látnom, mert az Úr nekem valódi Pásztorom. Földi vándorlásom alatt védelmezőm! Erről hitem biztosít. Csendes vizekhez …

Oldal megtekintése »

A jó Pásztor! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 4. vasárnapjára (C év)

Jn 10,27-30 Jézus a jó Pásztor! Saját maga adta magának ezt a nevet. A vasárnapi evangéliumi részlet ellőtt pár sorral írja az evangélista Jézust idézve: „Én vagyok a jó Pásztor. A jó Pásztor életét adja a juhokért.” (Jn 10, 11). Ő valóban életét adta, hogy ez által megváltson minket az örök szenvedéstől. Méltó elégtételt szerzett …

Oldal megtekintése »

A jó Pásztor! – Ámon Ottó elmélkedése Virágvasárnapra (A év)

Mt. 21, 1-11 Ünnepeljünk együtt jó Pásztorunkkal! Legyen igazi nagyhetünk együtt Jézussal. Éljük át e hét minden percét a legnagyobb szeretet jegyében. Ne legyen egyetlen percünk se a harag vagy rossz indulatok jegyében. Próbáljunk úgy élni, ahogy majd az örök boldogságunkban illő lesz. Ha lelkesen erre törekszünk, akkor jó Pásztorunk velünk lesz! Először kérjük az …

Oldal megtekintése »

A kereszthordozás! – Ámon Ottó elmélkedése

Jézus, az Istenember érettünk, emberekért a kereszt szégyenfáján kimondhatatlan kínok között szenvedett. Ez a földön eltöltött 33 évi áldozatos életének a befejezése. Ez engedelmességének és az összes bűnök kiengesztelésének végső célja. Ez egyben követendő példaképként áll minden Krisztust követő hívő és Istent szerető ember előtt. Erre a követésre szólít fel az evangéliumban Krisztus. „Aki nem …

Oldal megtekintése »

A keresztség! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk megkeresztelkedésének ünnepére

Mt 3, 13-17 A keresztény életbe való beavatás alapjait jelentő szentségek: a keresztség az újjászületés, bérmálás a megerősítés és az Oltáriszentség (Eucharisztia) a táplálás szentsége. A keresztség tehát az első és legszükségesebb szentség. Jézus feltámadása után a negyvenedik napon e szavakkal távozik a földről: Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya …

Oldal megtekintése »

A krisztusi boldogság! – Ámon Ottó elmélkedése Mindenszetek főünnepére

Mt 5,1-12a A mindenszenteki ünnepi evangéliumhoz talán Nagy Szent Leó pápa írta a legszebb bevezetőt! {Szeretteim, amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus meghirdette Isten országának evangéliumát, és egész Galileában mindenféle beteget meggyógyított, akkor égi erejének híre bejárta Szíria összes tájait, és az egész Júdeából is nagy tömegben tódultak a mennyei orvoshoz. Mivel pedig a tudatlan …

Oldal megtekintése »

A lélek boldogságra vágyik! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 16. vasárnapra (B év)

Jn 6,51-58 Ha úgy küldött minket Jézus, miként tanítványait a jó hír, azaz a megváltásunk örömhírének közlésére, akkor vissza-visszaérkezve hozzá, miként a tanítványok be kell számolni sikereinkről, és Őt kell magasztalni, dicsérni és áldani is! A templomba menő embernek, így nekünk is ez legyen az első, ami a szentmise felajánláskor az oltárra teszünk! Tehát az …

Oldal megtekintése »

A lelki megrendülés! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 18. vasárnapra (A év)

Mt 14, 13-21 E hét vasárnapi evangéliuma így kezdődik: Amikor Jézus tudomást szerzett Keresztelő János haláláról, csónakba szállt és elment onnan egy kietlen helyre egyedül. Szent Jeromos magyarázata: {Nem azért ment a puszta helyre, mivel félt a haláltól, mint ahogyan néhányan gondolják, hanem hogy ellenségeit kímélje, nehogy azok emberölést emberölésre halmozzanak, vagy azért, hogy a …

Oldal megtekintése »

A megbocsátás! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 7. vasárnapra (A év)

Mt 5, 38-48 A vasárnapi evangéliumban az egyik legkényesebb ponthoz értünk. A mózesi, azaz ó-szövetségi jogi alapelv a következő, melyre Jézus hivatkozik: Szemet szemért és fogat fogért. (Mt 5, 38). Pár sorral odébb, szintén Jézus szavait idézve: Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. (Mt 5, 43). Mintha ezek az alapelvek most is élnének …

Oldal megtekintése »

A mennybevétel! – Ámon Ottó elmélkedése Szűz Mária Mennybevételének főünnepére

Lk 1, 39-56 Jézus feltámadása után a mennybe ment, míg édesanyját, Szűz Máriát a mennybe felvette az Isten! Erről a következőket találjuk a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma című kiadványban: Fiának mennybemenetele után Szűz Mária imádságaival segíti a fiatal Egyházat. Mennybevétele után is folytatja a közbenjárást gyermekeiért, mindenki számára a hit és a szeretet példaképe, és …

Oldal megtekintése »

A mennyei vágy! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 17. vasárnapra (A év)

Mt 13, 44.52 Számunkra a mennyek országa egy nagy kincs. Jézus szavai szerint: A mennyek országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. (Mt 13, 44). Az evangélium mit tanácsol nekünk? Aki nagy kincset talált, az elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet, amelyben a nagy kincs van elásva. Mi tehát a mi teendőnk …

Oldal megtekintése »

A mi örökségünk! – évközi 18. vasárnap (C év), Ámon Ottó elmélkedése

Lk 12,13-21  „Mester, szólj testvéreimnek, ossza meg velem az örökséget!” (Lk 12, 13). Mi a mi örökségünk? Halálunk órájában az örök boldogság, soha meg nem szűnő örömök! Szent Pál ezt írta Titusznak: Jézus kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek (Tit 3, 7). Csak két feltétel van: Az első a teljes bizalom és hit …

Oldal megtekintése »

A nagyböjt – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 1. vasárnapjára (B év)

Mk 1, 12-15 Az anyaszentegyház szerint: Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük. Szent Benedek szerint: {Bár a keresztény ember egész életének folytonos nagyböjtnek kellene lennie, mégis legalább ezeknek a szent napoknak a megtartásában tanúsítsunk teljes buzgóságot, hogy a többi idő hanyagságait helyrehozzuk.} A megtartóztatás gondolatát nem csak a …

Oldal megtekintése »

A napkeleti bölcsek! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk megjelenésének főünnepére

Mt 2,1-12 Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (Mt 2. 1-2). Miért fontosak ezek a történelmi adatok? Azért mert Dániel próféta pontosan megmondta előre a Megváltó születésének időpontját. Erre Szent Krizosztom …

Oldal megtekintése »

A szavak és tettek összhangja! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 31. vasárnapra (A év)

Mt 23, 1-12 Az elmúlt vasárnapok evangéliumaiban Jézus a papokat és írástudókat legyőzte válaszával, és rámutatott javíthatatlanságukra, most az apostolokhoz és a néphez fordul beszédében. Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult, ezekkel a szavakkal: „Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, …

Oldal megtekintése »

A Szentcsalád! – Ámon Ottó elmélkedése a Szent Család vasárnapjára

Lk 2, 22-40 A teremtéskor Isten szeretetből a saját képére és hasonlatosságára megalkotta az embert. Meg is teremtette az Isten az embert: a maga képére, az Isten képére teremtette, férfinak és asszonynak teremtette.(Ter 2, 27). Mindent mi a földön van ennek megfelelően alkotott nagy gondossággal és pontossággal, úgy hogy életük legyen, békés és nyugodt. Ahol …

Oldal megtekintése »

A szenvedés értelme! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk szenvedésének vasárnapjára (A év)

A Katolikus Egyház Katekizmus-ának XVI. Benedek pápa által összeállított tanítása szerint az ember együttműködése Isten akaratával az alábbiakban valósul meg: „Isten az embert megajándékozza azzal, és szabadságát tiszteletben tartva, meghívja arra, hogy cselekedeteivel, imádságaival, sőt szenvedéseivel is működjön együtt Ővele.” [56.] Ez utóbbi az egyetlen vigaszunk szenvedéseinkben, mert soha nem egyedül szenvedünk! Mert ahogyan minden …

Oldal megtekintése »

A szenvedés! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 5. vasárnapra (B év)

Mk 1, 29-39 Ez évben Szent Márk evangéliumából sorjában vesszük Jézus életét. Legutóbb arról hallottunk, hogy Jézus kiválasztott 2-2 testvért megkérve őket, hogy legyenek segítő társai. Múlt vasárnap arról volt szó, hogy Jézus megkezdte tanítását a zsidók zsinagógáiban. Beszédei hatásosak voltak. Most pedig azt hallottuk, hogy a zsinagógából Jakabbal és Jánossal együtt egyenesen Simon és …

Oldal megtekintése »

A szeretet türelmes! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 13. vasárnapra (C év)

Lk 9, 51-62. Jézus szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. (Lk 9, 51). Szilárdan elhatározza, hogy minden viselkedésünk ellenére megváltani, szenvedni értünk megy egészen a Kálvária hegyére! Szeretet, mely értünk ennyit tesz. Ő tudja, hogy örök boldogságunkat ez szolgálja! Ő tudja, mit cselekszik értünk! Mi is tisztába vagyunk vele? Van, aki nincs! Vannak, és mindig lesznek, …

Oldal megtekintése »

A szikla a mi hitünk! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 21. vasárnapra (A év)

Kinek tartjuk mi Jézus Krisztust? Erre kell felelnie minden embernek! Ez lesz az örök Bírónak az utolsó ítéleten hozzánk feltett kérdése: Földi életed folyamán kinek tartottad Jézus Krisztust és ennek megfelelően éltél-e? Most a jelen pillanatban megkerülheted, kihagyhatod a választ, de előbb vagy utóbb így hangzik majd a kérdés, mely az örökéletedben vízválasztó lesz: örök …

Oldal megtekintése »

A szőlőtő és a szőlővessző! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 5. vasárnapjára (B év)

Jn 15, 1-8 Jézus lelki dolgot magyaráz meg földi hasonlattal. A földön élő embernek a hit világának tartalmáról csak földi hasonlatokkal lehet igazi magyarázatot adni. Ezekből a földi hasonlatokból kell kiindulnunk, hogy a lélek és hit világát jól feltudjuk fogni és megértve élni is tudjunk vele! Jézus szavai: Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám …

Oldal megtekintése »

A te hited is tud gyógyítani! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 5. vasárnapjára (A év)

Példán akarod látni, hogy egyesek hite megmenthet másokat? Meghalt Lázár, eltelt egy, kettő, sőt három nap már, fellazultak már kötelékei, a rothadás emésztette a testet. Hogyan volt lehetséges hinni, hogy a már négynapos holtat a Megváltó feltámasztja? De ami hiányzott a halottból, azt pótolták nővérei. Amikor az Úr megjött, a nővér leborul előtte, Jézus pedig …

Oldal megtekintése »

A templomba belépve! – évközi 30. vasárnap (C év) – Ámon Ottó

Lk 18,9-14 A farizeus hálát ad, azaz köszönetet mond Isten adományaiért. Milyen szépen kezdi imáját! A jó kezdet fél siker! Elismeri Isten fölségét és nagyságát. Hiszen „áll” és „hálát” ad! Bár mi is mikor egy katolikus templomba belépünk, első tekintetünk a templom szépségei helyett az örökmécses fényét keresné. Legelőször az Oltáriszentség előtt leborulva hálát mondanánk …

Oldal megtekintése »

A Teremtő szerető csodája! – advent 4. vasárnapja (A év) – Ámon Ottó elmélkedése

Mt 1,18-24 Az emberiség gyenge és beteg. Egymaga ezen a helyzeten képtelen változtatni. Segítségre szorult kezdettől fogva és most is segítségre szorul. Ezen nincs mit csodálkozni! Ez van! Ki tudna segíteni? Ha segítségre szorulunk, akkor olyan valakit kell keresnünk, aki tud is segíteni! Ki lenne az, aki tudna is meg akar is segíteni. Talán egy …

Oldal megtekintése »

A testvéri feddés! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 23. vasárnapra (A év)

Mt 18, 15-20 A IV. században élő Nazianzi Szent Gergely pápa így ír: Nálunk a baráti viszonynak törvénye és alapszabálya: ugyanazt akarni a társának, amit önmagának. Miért lenne másképp napjainkban. Hiszen a főparancsban is így adta meg az Atya Mózesnek: Szeresd felebarátodat, mint önmagad. Gergely így folytatja: {Bűn nem csak az, ami rossz, hanem az …

Oldal megtekintése »

A tízparancsolat! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 3. vasárnapjára (B év)

 Jn 2,13-25 A nagyböjt 3. vasárnapja az ősegyházban a hittanulók (keresztségre készülők) nagy vizsganapja volt. Ekkor kellett számot adniuk hitbéli tudásukról a húsvéti keresztelkedés előtt. Mit tudunk mi a saját hitünkről? Csupán csak szép külsőség? Ferenc pápa arra kér bennünket, hogy ne legyünk csak vasárnapi katolikusok. Ahhoz hogy hitünket valóban lelkiismeretesen gyakoroljuk, ismernünk kell hitünket! …

Oldal megtekintése »

A végtelen szeretet! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 25. vasárnapra (B év)

Mk 9,30-37 A múlt heti „Krisztuskövetés” után most tovább mélyíti Jézus a szenvedés gondolatának megértését. Komolyabb dolgokról lesz most szó. Már a vasárnapi evangéliumi szakasz elején felhívja a figyelmünket arra, hogy kinek szól a tanítás és milyen komoly dologról!: Mert a tanítványait akarta tanítani. Megmondta nekik, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de …

Oldal megtekintése »

Adjon Isten! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 2. vasárnapjára (A év)

Mt 17,1-9 Adjon Isten neked jó napot! – így köszöntötték egymást őseink. Ha jól végig gondoljuk e köszöntés tartalmát, azt kell észrevenni, hogy ez egy ősi, igazi magyar imádság, mely nem az imádkozó saját magára gondolva kér sok minden félét az Úr Istentől, hanem embertársára gondol, arra, akivel találkozott. Az ősi magyar faluban akkor is …

Oldal megtekintése »

Állhatatosság! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 33. vasárnapra (C év)

Lk 21,5-19 Közeledik az egyházi év vége. Az utolsóelőtti hetet kezdjük. Kéthét múlva már ádvent lesz, a fokozott karácsonyi előkészület ideje. Az egyházi évben Jézus életét járjuk körbe. Az utolsó hetekben földi életünk végső dolgaira készülünk! Ezek: a földi világ vége, az utolsó ítélet. Ezen időszakra vonatkozik Lukács evangéliumában található hármas jézusi kijelentés: Nevemért mindenki …

Oldal megtekintése »

Ámon Ottó – A szelíd és alázatos szívű Jézus! – elmélkedés évközi 22. vasárnapra (C év)

Lk 14,1.7-14 Oszkár díj átadásánál, vagy nálunk a Príma Primisszima díj átadásakor a győztestől egy rövid nyilatkozatot kérnek. A legtöbb esetben a díjazott megköszöni, hogy megkapta, de többen vannak, akik felhasználják alkalmat és megköszönik mindazoknak, akik hozzájárultak. Egy kapja a díjat, de kaphatta volna még biztosan jó pár ember, de nem kaptak. Ezek között sokan …

Oldal megtekintése »

Ámon Ottó, Jézus követségében! – elmélkedés évközi 23. vasárnapra (C év)

Lk 14,25-33 Van egy szép egyházi ének az Oltáriszentségről, mely így szól: Mintha köztünk Jézus járna! (H.50.) Megjelenésünk a világban minden nap legyen olyan, mintha köztünk Krisztus járna! Ha embertársaink közt senki sincsen, akinek viselkedéséből azt gondolnánk, mintha köztünk Krisztus járna, akkor legalább mi kezdjük el ezt a viselkedési módot! Próbáljuk ki! Hátha a példa …

Oldal megtekintése »

Ámon Ottó, Küzdelem a nyugalomért! – Évközi 26. vasárnap, C év

Lk 16,19-31 Isten nyugodt életet biztosított nekünk itt a földön az Ő védelme alatt. A külvilág mindenképp e nyugalmunkat meg akarja zavarni, és ezért válik küzdelmessé a mi életünk! Jób fedhetetlen volt és igaz, istenfélő és a gonosztól tartózkodó. És született neki hét fia és három lánya. (Jób 1, 1-2). Mérhetetlen vagyona volt. Így szólt …

Oldal megtekintése »

Atyám is szeretni fogja! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 6. vasárnapjára (C év)

Jn. 14, 23-29. Az előző hetekben a feltámadás ünnepkörének vasárnapjain a szeretet állt a középpontban, mint a nagyhéti szenvedés magyarázatának a kulcsa. Az Istenfiának nagyfokú szeretete viszonzást kér tőlünk. De ez a viszontszeretet kiterjed a szeretett személlyel kapcsolatban álló minden emberre. Az utolsó vacsora után, a teremből való távozása előtt Jézus még búcsúbeszédet mond az …

Oldal megtekintése »

Az Atyához megyek! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 5. vasárnapjára (A év)

Jézus a feltámadás után 40 napig készülődik elhagyni a földet. Még negyven nap és földi szemekkel és emberi érzékekkel még látható a megtestesült Istenség. Még közvetlenül érintkezhettek vele. A negyvenedik napon távozik érzékeik számára, de itt marad velünk az Oltáriszentségben és hitünk teljes fényében. Most e hét vasárnapján erről beszélget tanítványaival. Most nevünkben és hitünk …

Oldal megtekintése »

Az élet küzdelem! – Ámon Ottó elmélkedése advent 4. vasárnapjára (A év)

Mt 1, 18-24 Aki küzd, az valami eléréséért, erőteljes és kitartó tevékenységet folytat. (MÉK 808). Mindenért meg kell küzdeni! Küzdelem nélkül élni, az maga a halál, mely örök szenvedésbe torkollik. Élet vagy örök szenvedés. Úgy néz ki, hogy a szenvedés meg nem kerülhető, csak mérsékelhető. Mivel mérsékelhető? Van segítség! A Teremtő, az Alkotónk, az Isten! …

Oldal megtekintése »

Az erények gyakorlása! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 3. vasárnapra (B év)

Mk 14-20. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Ezekkel a szavakkal kezdi meg Jézus tanítását, az evangéliumot, az örömhírt hirdetni! Közel van isten országa, elérhető bűnbánattal és az erények gyakorlásával! Akkor kezdi meg ezt a munkát, amikor Keresztelő Szent Jánost Heródes király lecsukatta. Szent Krizosztom szerint: {Azután kezdett tanítani, hogy Jánost kiszolgáltatták. Ha ugyanis már, …

Oldal megtekintése »

Az idő! – Amon Ottó elmélkedése advent 1. vasárnapjára (C év)

Lk 21,25-28.34-36 Az idő Isten egyik legcsodálatosabb találmánya. Számunkra, földön élők számára készült! Ugyanis az örök életben nem lesz idő, hiszen ezért is tart és tarthat a halálunk után örökké. Odaát a másvilágon nem lesz időre szükség. Ez már maga is egycsodálatos és megnyugtató dolog lesz. Nem lesz óra, nincs késés, nincs rohanás, nincs határidő …

Oldal megtekintése »

Az igazi szőlőtő! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 5. vasárnapjára (B év)

Jn 15,1-8 Hogy jobban megismerjük a teljes Szentháromság életének a titkát, a szeretetnek a legmagasabb fokát, ezért hasonlatokat használ Jézus. Ezek közül első volt a Jó Pásztor. E héten hallunk a másik lényeges hasonlatról: a szőlőtő és a szőlővesszőről. Mivel az Isten jó pásztorom, aki, ha kell életét adja értem. Ez a tudat óriási bizalmat …

Oldal megtekintése »

Az Irgalmasság ünnepe! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 2. vasárnapjára

Jn 20,19-31 Volt egyszer egy tanár, aki felidegesítve csak írta az ellenőrzőbe mindazt, amit a mérges tanítványa a szemébe vágott. Kérdés: Meddig fog írni a tanár úr és a szemtelen kamasz gyerek mikor fogja abbahagyni szidalmait. A fiatal székely legényke, Ábel és annak szamara is egymást rugdalta, míg egy arra jövő idős emberke furcsállotta, hogy …

Oldal megtekintése »

Az Isten jó! – Ámon Ottó elmélkedés évközi 33. vasárnapra (A év)

Mt 25, 14-30. Az előző vasárnapi példabeszédben azoknak az elitélését mutatta meg, akik maguknak nem készítettek elég olajat, akár a ragyogó tetteket, akár a lelkiismeret örömét, akár a pénzbeli alamizsnát jelenti is az olaj. A mostani példabeszéd pedig azok ellen szól, akik nemcsak hogy pénzzel nem, hanem még szóval, vagy más módon sem akarnak használni …

Oldal megtekintése »

Az Oltáriszentség! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 18. vasárnapra (A év)

 Mt 14,13-21 Már az Ószövetségben a pusztai vándorlás során is gondolt az Isten a nép élelméről. A vándorlásban elfáradt népet megszánta és gondoskodott élelmükről. Minden reggel mannát hullatott az égből. Az újszövetség megalapítója, Jézus is mikor hall előhírnökének, Keresztelő Szent Jánosnak haláláról, hajóba száll, hogy a magányba vonuljon. Minden ember, ha igen nagy fájdalom éri, …

Oldal megtekintése »

Az örökélet kenyere! – Ámon Ottó elmélkedése Úrnapjára (A év)

Jn 6, 51-58. Ősi emberi tapasztalat: Az életben egy biztos a halál! Jézus mit mondott az Oltáriszentségről a vasárnapi evangéliumban? Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Akkor Jézus megoldotta az annyira rettegett halál kérdését. Akkor a halál elkerülhető. Mi a biztosíték? Jézus szavainak hittel és bizalommal való elfogadása. Az Oltáriszentség …

Oldal megtekintése »

Az öröm! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 4. vasárnapjára (A év)

Jn. 9, 1-41 Elérkeztünk a böjti idő közepére. Az Egyház, mint karácsony előtt, adventben is a középső vasárnapon örömre szólít fel. A vasárnapi szentmise kezdőéneke így szól: Örvendezz Isten népe! Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok, mert a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Iz 66, 10-11). A nagyböjt nagyobbik felén már túljutottunk, könnyebb lesz a többi, …

Oldal megtekintése »

Bátorság, én vagyok! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 19. vasárnapra (A év)

Mt 14, 22-33 A múlt heti kenyérszaporítás után, mely előre jelezte az Oltáriszentség tápláló erejét földi vándorlásunk során. Ezután Jézus elválik tanítványaitól, azzal az ürüggyel, hogy addig Ő elbocsájtja a népet, amely nép a csoda hatására királlyá akarja tenni. János evangélista erről ezt írja: Mikor az emberek látták, hogy Jézus csodát művelt, beszélni kezdtek róla …

Oldal megtekintése »

Béke és összhang! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 25. vasárnapra (A év)

Mt 20, 1-16. Miért élek, dolgozok és szenvedek? Mi a cél és a vég? Ha körül nézek az emberen kívül béke és összhang van a világban! Szent Kelemen szerint: {Az ég békében engedelmeskedik az Ő akaratának, mert gondviselése kormányozza. A Nap, a Hold és a csillagok kara az Ő törvénye szerint hiba nélkül, teljes összhangban …

Oldal megtekintése »

Békesség az embereknek! – Ámon Ottó elmélkedése Krisztus születésének főünnepére

Mt 1, 1-25 1944. december 24-én este 6 óra tájban a budapesti rádióban a Mennyből az angyalt énekelték, amikor hatalmas dörrenés rázta meg a várost. Egy sérült bombázó gép minden bombaterhét ledobta a város szélére azért, hogy a terhétől megszabadultan több reménye maradjon a biztos hazaérésre. Vajon a bombákat kioldó emberi kéz tulajdonosa mire gondolt …

Oldal megtekintése »

Békesség! – évközi 14. vasárnap, C év

Lk 10, 1-12 17-20. Légy a béke hírnöke! Jézus megjelent a földön karácsonykor Betlehemben! Mit énekeltek az angyalok? Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jó akaratú embereknek! Isten dicsőségére legyen béke a földön! Igen ám, de kezdettől fogva két tábor volt a földön! Már az ősszülők gyermekeitől a világ két részre oszlott: …

Oldal megtekintése »

Bocsánat! – évközi 21. vasárnap, C év – Ámon Ottó elmélkedése

Lk 13,22-30 Nyár van. Hittan táborba igyekeznek a gyerekek. Húszon éves vezetőik szeretettel fogadják őket. Különböző nagy táskákkal érkeznek a fiatalok. Az egyik vezető kissé gúnyolódva teszi fel a kérdést: „Minek hoztatok táskát, hiszen ez napközis tábor, itt mindent meg fogtok kapni! A táska felesleges.” Késve érkezik az egyik ötödikes fiúcska, ő cukorbajos. Későn ébredt, …

Oldal megtekintése »

Bocsáss meg mindenkinek! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 24. vasárnapra (A év)

Jézus meghalt értem. Meghalt azért, hogy elfogadjam tanítását, és a szerint éljek. Amennyiben én mindezeket megteszem a földi életem végén örökké tartó boldogságban fog részesíteni. Csak ez lehet földi életem egyetlen értelmes célja! Ennél többet nem is lehet kívánni. Mi baj van? Csak annyi, hogy életem bizonyos perceiben nem a tanításnak megfelelően jártam el, hibáztam, …

Oldal megtekintése »

Boldogság! – évközi 4. vasárnap (A év)

Mt 5, 1-12. Vannak közös céljaink! Például: Minden ember boldog akar lenni! Pedig sírva láttuk meg a napvilágot. Azóta sokszor sírtunk már, hiszen többször kerültünk olyan helyzetbe, hogy nem éreztük a boldogság közelségét. Boldogságra teremtett minket az Isten! De hogyan érhető el vagy hol található a boldogság? Kérdés, hol és miben lehet megtalálni? Talán a …

Oldal megtekintése »

Bűnbánat és megtérés! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 3. vasárnapjára (C év)

Lk 13, 1-9. Voltunk majdnem mindannyian kicsi és vidám gyermekek. Álmodtam én is arról, hogy milyen szép lesz a mennyország, vágytam én is boldogságra. Azután jött az első botlás. Nagyon megijedtem. Féltem és elkezdtem imádkozni. Majd nagyon szorult helyzetbe kerültem és úgy éreztem, hogy ebből csak hazugság árán lehet menekülni. Elestem, bűnt követtem el. Rettenetesen …

Oldal megtekintése »

Csak az akaratod a tiéd! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 6. vasárnapra (B év)

Mk 1,40-45 Mindent Isten teremtett. Magától soha semmi nem jött létre. Mivel mindent Isten teremtett, természetesen az embert is. Az első emberpár megteremtése után az emberpárt is bevonta a teremtett világ fenntartásába. Minden terv szerint készült. Az emberiség tudósai a mai napig is kutatják ezt a csodát. Nap mint nap fedeznek fel új érdekességeket a …

Oldal megtekintése »

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! – Ámon Ottó elmélkedése a Szentháromság vasárnapjára (C év)

Jn 16, 12-15. Az eheti vasárnapi evangélium így kezdődik: Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. (Jn 16, 12). Pünkösd ünnepe után az első és legfontosabb, amit a Szentlélek Úristen nekünk tanítani szeretne a Szentháromság titka. Ezt olvassuk a …

Oldal megtekintése »

Dicsőség, békesség! – Ámon Ottó elmélkedése Krisztus születésének főünnepére

Lk 2, 1-14. Az ünnep előestéjén elcsendesedik az utca. Mindenki haza igyekszik, a melegbe, ahol legalább egy kis szeretet várja, amikor is több mosoly ül az arcokon és több békés gondolat tölti be az embereket. Valaki megszületett. Valamikor régen. Érdekes hangulata van az estének. A régi böjt utolsó óráiból maradt emlék: finom halvacsora illata lengi …

Oldal megtekintése »

Dolgozzunk Isten dicsőségére! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 25. vasárnapra (A év)

Egy életünk van, úgy kaptuk valakitől! Mit kell kezdeni vele? Jó lenne erre megnyugtató választ kapni, mert csak így lesz életünknek értelme. Ha minél biztosabb választ kapunk, akkor van célja életünknek. Akkor nem sodródunk ide-oda, hanem úgy ahogy, de tudunk haladni megnyugtatóan. Jézusnak van egy nagyon fontos példabeszéde a szőlő munkásokról. Ehhez Szent Krizosztom a …

Oldal megtekintése »

Éberek legyetek! – Ámon Ottó elmélkedése advent 1. vasárnapjára (B év)

Mk 13, 33-37 Vigyázzatok! Virrasszatok! Szent Gergely pápa figyelmeztet: {Az virraszt, aki az igazi fény felé nyitva tartja a szemét; virraszt, aki cselekedeteivel megőrzi hitét; virraszt, aki a tunyaság és a hanyagság homályát elűzi magától.} (Hom. 13; CA 697.). Új egyházi évet kezdünk, amely B év, mert a vasárnapi evangélium szövegeit legtöbbször a második evangéliumból …

Oldal megtekintése »

Egy Istenben három személy! – Ámon Ottó elmélkedése az Úr megkeresztelkedésének ünnepére (B év)

Mk 1, 7-11. Jézus Galileából elmegy a Jordán folyóhoz, ahol János bűnbánatot hirdet és keresztel! Az előhírnök, aki csak 6 hónappal idősebb, mint Jézus, már hirdeti: „Utánam, jön az, aki hatalmasabb nálam.” (Mk 1, 7). És Jézus eljön. János tiltakozik. Márk evangélista rövid a leírásban. Csak annyit közöl: Megkeresztelkedett Jánosnál. (Mk 1, 9). De Máténál …

Oldal megtekintése »

Egy Istenben három személy! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepére (C év)

Lk 3,15-16.21-22 A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De jön nálam erősebb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekben és tűzben fog benneteket megkeresztelni. (Lk 3, 15). Tehát a fő kérdés, ki is keresztelő Szent János? …

Oldal megtekintése »

Egyetértés! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 15. vasárnapra (B év)

Mk 6, 1-6. {Igaz a prédikátor szava: „Nyugalomban hallgatják meg a bölcs szavát” (Préd 9, 17). Engem azonban jobban megkap a próféta mondása: „A mai időkben, csöndben marad az okos ember, mert gonosz idő ez” (Ám 5, 13). Egyesek gáncsoskodnak, mások rárontanak az elbukottakra, és ismét mások tapsolnak, de nincs olyan, aki együttérzésből kezet nyújtana …

Oldal megtekintése »

Egység a Háromságban! – Ámon Ottó elmélkedése a Szentháromság vasárnapjára (B év)

Mt 28,16-20 „Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.” Minden imádságunkat ezekkel a szavakkal kezdjük és fejezzük be, közben keresztet vetünk. Megszoktuk és talán megszokásból nem is gondolunk ennek a jelentésére! Pedig ez már egy hitvallás! Még pedig a legrégibb hitvallás. Nevezzük keresztelési hitvallásnak, mivel a keresztelés az Atyának és a …

Oldal megtekintése »

Egység és béke! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 20. vasárnapra (A év)

Mt 7, 24-29 Szent István királyunk halálán van. Utódát Imrét elvesztette. Egész életét az igaz hit bevezetésére építette föl, a kereszténységre. E hit elterjesztésére külföldről szerzett hithirdetőket. Koronáját, uralkodói jelvényét a kereszténység vezetőjétől a római pápától kapta. Ahogyan minden új dolgot, ami idegenből származik, nem nagyon könnyen fogad be egy nép. Világos, hogy sokan gondoltak …

Oldal megtekintése »

Egység és béke! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 21. vasárnapra (A év)

Mt 7, 24-29. Szent István királyunk halálán van. Utódát Imrét elvesztette. Egész életét az igaz hit bevezetésére építette föl, a kereszténységre. E hit elterjesztésére külföldről szerzett hithirdetőket. Koronáját, uralkodói jelvényét a kereszténység vezetőjétől a római pápától kapta. Ahogyan minden új dolgot, ami idegenből származik, nem nagyon könnyen fogad be egy nép. Világos, hogy sokan gondoltak …

Oldal megtekintése »

Életemet adom a juhaimért! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 4. vasárnapjára (B év)

Jn 10,11-18 Jézus egyik legszebb hasonlata saját magáról. Én vagyok a jó Pásztor (Jn 10, 11). Szent Krizosztom így lelkesedik, ha a jó Pásztorra gondol: {Hogy könnyebb legyen a bűnös világ visszatérése a pásztorhoz, amikor az eljött a földre, Krisztus maga így kiált felénk a mai napon: „Én vagyok a jó Pásztor! A jó Pásztor …

Oldal megtekintése »

Életünk nagy titkai! – Ámon Ottó elmélkedés nagyböjt 1. vasárnapjára (A év)

Mt 4, 1-11. A vasárnapi szentmise hamvazkodással kezdődik! Az előző egyházi év virágvasárnapján szentelt barkák elégetett hamujával hintik meg homlokunkat e szavakkal: Emlékezz ember, hogy por vagy és porrá leszel. Az Isten az élet Ura, Ő adta nekünk az életet és ahhoz mindent, amire szükségünk van. Mondhatjuk, hogy óriási bőkezűséggel. Ő nem akarja a halált. …

Oldal megtekintése »

Eljön! – Ámon Ottó elmélkedése advent 1. vasárnapjára (A év)

Mt 24, 37-44. Biztosan eljön! Ahogyan eljön az idei karácsony, ugyanígy eljön az örökös karácsony is. Biztos, hogy eljön ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége! Most erre készülünk elő. Ez az advent, az Úr eljövetelének a napja! Jézus figyelmeztető beszédében egy példára is hivatkozik: Noé idejében bekövetkezett vízözönre. Hogyan készültek fel a …

Oldal megtekintése »

Élő Szentháromság! – Ámon Ottó elmélkedése Szentháromság vasárnapjára (A év)

Jn 3,16-18 Cipőmön egy apró hangya mászik. Én látom őt. Vajon ő mit tud rólam, mit ismer rajtam? Vajon meddig és mit lát belőlem? Sajnos komolyabb kapcsolatot nem tudok vele tartani. Hacsak nincs mikroszkópom, ha nincs egy másik embertársam, aki kutatja a hangyák életét, és le nem írja, mit tudok vele kezdeni? És megfordítva: van-e …

Oldal megtekintése »

Emlékezz: por vagy és porrá leszel! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 1. vasárnapjára

Mk 1,12-15 E szavakkal figyelmeztet minket az Egyház a nagyböjti időszak kezdetén életünk legfontosabb pillanatára, arra, amikor távozni fogunk e földi életből. E szavak csak a testünkre vonatkozhatnak. Ezért előbb emberi mivoltunkban a test és a lélek megkülönböztetéséről van szó. Halálunkkor ugyanis testünk elválik a lélektől és visszatér a földbe Testünket átadják az enyészetnek, ekkor …

Oldal megtekintése »

Evezz a mélyre! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 5. vasárnapra (C év)

Lk 5,1-11 Jézus a kafarnaumi zsinagógából a nép haragjától elmenekülve Péter házába megy, majd reggeli magán imája után kimegy a Genezáreti tó partjára, hogy munkatársakat keressen. Az első dolga, hogy ezeknek a leendő munkatársaknak a jövőbeli munkájukat bemutassa. Már elhagyta a zsinagógát, mert ott életveszélyben volt. Igehirdetésre más alkalmasabb és biztonságosabb módot keresett. Tengerpart közelében …

Oldal megtekintése »

Évközi 11. vasárnap, C év – Segítsétek a kicsiny hitűeket!

Lk 7, 36-8, 3 Első áldozásra gyülekeztek idén az egyik városi templomban. Szép idő volt. A nap is melegítette a kora tavaszi hideg reggelen a gyülekező híveket. Sorba jöttek az elsőáldozók, szép fehér ruhában, mely szépen tükrözte lelkük állapotát! A gyerekek mellett a szerető, jó szülők, nagymamák és nagypapák, testvérek és a többi rokonok, akik …

Oldal megtekintése »

Ez az én testem – Ámon Ottó elmélkedése Úrnapjára (A év)

A csodálatos kenyérszaporítás és Jézus vízen járása vezeti be az Oltáriszentség alapításáról szóló nagy beszédet. „Ez nagy szentség valóban, ezt imádjuk legjobban, melyet Jézus nekünk hagyott Testamentumban.” – énekeljük! (SzVU 112.). Nagy csodáról lesz itt szó, melyet még nagyobb hitetlenség követ. A beszéd végén így nyilatkoznak egyesek: „Kemény beszéd ez! Ki fogadhatja el?” (Jn 6, …

Oldal megtekintése »

Ez nagy Szentség valóban! – Ámon Ottó elmélkedése az Úrnapjára (B év)

Mk 14,12-16.22-26 A Szentlélek Isten eljövetele után a három legnagyobb hittitkot ünnepli az Egyház: a Szentháromság, az Oltáriszentség és Jézus Szent Szíve titkát. Ezek oly mély hitigazságok, melyeket kezdetben csak a már komolyan hívőkkel közölték, a még gyengéknek vagy kevésbé hívőknek nem nagyon hirdették, mert egyiket sem akarták esetleges gúny tárgyává tenni. Ezért a titok …

Oldal megtekintése »

Ez nagy Szentség valóban! – Ámon Ottó elmélkedése az Úrnapjára (C év)

Lk 9, 11-17. Az elmúlt héten a legnagyobb hittitokról elmélkedtünk. Gondunk volt, hogy mindent a hitre alapoztunk. Könnyebb lett volna, ha ez a hittitok kézzel foghatóbb, jobban láthatóbb lenne. Ez remélhetőleg jobban segítené a felismerést, az elfogadást. Hát van ilyen, az Oltáriszentség, mely látható, megfogható, érzékelhető! Az igaz, hogy e hittitoknak az elfogadásához is hitre …

Oldal megtekintése »

Ez nagy szentség valóban! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 20. vasárnapra (B év)

Jn 6,51-58 Szent János apostol evangéliumában így jegyezte le Jézus panaszát: Ha földieket mondok, és nem hiszitek, hogyan fogjátok majd elhinni, ha mennyeiekről szólok? (Jn 3, 13). Jézus pedig így kezdi e hét vasárnapjának evangéliumát: Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a …

Oldal megtekintése »

Ez nagy Szentség…! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 3. vasárnapjára (A év)

Lk 24,13-35 Krisztus meghalt a kereszten. A holtest ott maradt a kereszten. Mi lesz a holtest további sorsa? Hol vannak a hozzátartozók, jó barátok, akikkel csodát tett? Hol vannak a tanítványok? Ki törődik Jézus testével? Senki sincs, aki ennek a végtelenül jó Ember testének legalább a végtisztességet megadná, egész földi élete munkásságáról megemlékezne? Csak egy …

Oldal megtekintése »

Falat vagy hidat építsünk? – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 4. vasárnapjára (A év)

Jn 9,1-41 Jézus halálos ítéletének kimondásában nagy szerepe volt a két utolsó gyógyításának híre. Az egyik a vasárnapi evangéliumban a vakon született meggyógyulása szombati napon, a másik Lázár feltámasztása, amelyről jövő vasárnap hallunk. A hírek terjednek, az ismerősök csodálkoznak, a farizeusok vitatkoznak, és a zsidók már elhatározták, hogy aki Jézust Messiásnak meri, vallani, azt kizárják …

Oldal megtekintése »

Fejlesztenünk kell lelki képességeinket! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 3. vasárnapra (A év)

Mt 4, 12-23. Körülöttünk minden fejlődik, vagy legalább is fejlődésre tör. Mindent minél szebben, minél jobban és mindennél okosabban szeretnénk tenni. Lelkünk világa is fejlődik? A világ technikailag egyre jobban halad előre és az elért eredmények sikerében minden egyre jobban felgyorsul! De mi lesz a lelki világunkkal és a Teremtővel létrejött kapcsolatunkkal? Mivel minden olyan …

Oldal megtekintése »

Felebaráti szeretet! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 26. vasárnapra (B év)

Mk 9,38-43.45.47-48 Indító okai Aquinói Szent Tamás szerint: {Az első az isteni szeretet: mivel ahogy az első János-levél írja: „Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, és felebarátját gyűlöli az hazug” (4, 20). Mi hívők azonban mindnyájan Krisztus fiai és tagjai vagyunk. Az Apostol azt mondja: „Ti Krisztus teste vagytok és egyébként tagjai” (1Kor 12, …

Oldal megtekintése »

Felment! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk mennybemenetelének főünnepére (C év)

Lk 24, 46-53 Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak és így búcsúzott el tőlük. Így kezdődik a vasárnapi evangélium, melyben visszatekint földi életére, és azután a jövőre irányítja az apostolok figyelmét: a világmisszió nagy munkájára, amelyet a Szentlélek segítségével el kell végezniük. Szent Cirill véleménye: {Krisztus Urunk mindazt beteljesítette itt a földön, amire …

Oldal megtekintése »

Felment! – Ámon Ottó elmlélkedése Urunk Mennybemenetelének főünnepére (B év)

Mk 16,15-20 Már a Szentírás első könyvének az első fejezetében a teremtésről van szó. A teremtés hatodik napján a következőket mondja az Isten: Alkossunk embert a mi képünkre, s hasonlatosságunkra. (Gen 1, 26). A mondat többes számban hangzik el, tehát a teljes Szentháromság határozata! A teremtésben tehát mind a három isteni személy részt vállal. Úgy …

Oldal megtekintése »

Feltámadás és élet! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvétvasárnapra

A nagy városok utcáit számos esetben hangosan szirénázó mentőautó szeli át. Siet, mert egy ember életéről van szó! Segíteni kell, minden másodperc is számít! Mi a helyzet lelkünk világával, örök boldogságunkkal? Itt is minden másodperc számít! Ezt a mindenható mennyei Atyánk is tudja! A zsoltáros jövendölése: Mert nem hagyod alvilágba lelkemet, s nem engeded, hogy …

Oldal megtekintése »

Feltámadás! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 3. vasárnapjára (B év)

Lk 24,35-48 Nisszai Szent Gergely 389-ben halt meg, tehát oszlopos tagja a szentírás mellett a szenthagyomány közvetítőjekén arról ír, hogy miként lehetséges a feltámadás: {Azért: tudd meg, hogy bár kérdezgetsz engem, miként történik majd a kezdettől fogva létesült testek feltámadása, akkor gyorsan halljad a választ: hogyan volt a negyednapja halott Lázár feltámasztása? Mert nyilvánvaló, hogy …

Oldal megtekintése »

Feltámadunk! – évközi 32. vasárnap (C év), Ámon Ottó elmélkedése

Lk 20,27-38 Két ökör vitatkozik. A vita végső eredménye: Nincs vágóhíd, mert onnan senki vissza nem jött. Pont arra jött egy okosabb ökör, aki a következőképpen válaszolt: Ti ökrök, pont azért van, mert onnan senki vissza nem jött! Van feltámadás! Még inkább van, mert onnan egy és csak egyetlen egy ember, az Isten-ember, a mennyei …

Oldal megtekintése »

Fölment a mennybe! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk mennybemenetelének főünnepére

Mk 16, 15-20. Az evangéliumi részlet Márk evangéliumának 6 utolsó hagyományosan számozott sora. Jézus földön elhangzó utolsó parancsai. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” Ez a parancs minden keresztény embernek szól! Mindenkinek kötelessége a hit terjesztése és a védelme! De hogyan? Semmi esetre sem parancsszóval vagy kérlelhetetlen utasítással. Szeretetteljes tanáccsal …

Oldal megtekintése »

Fontos a bizalom! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 4. vasárnapra (C év)

Lk 4. 21-30. Tény, hogy a mai világban nem könnyű bizalommal lenni mással szemben, mert vannak jó páran, akik visszaélnek vele. Ezért gyűjtötte össze a szentírásból azokat a szövegeket Szent Ciprián, melyek azt tanítják, hogy egyedül Istenben lehet megbízni! {Jeremiás írja: „Ne dicsekedjék a bölcs bölcsességével, ne dicsekedjék az erős erejével, sem a gazdag gazdagságával, …

Oldal megtekintése »

Főparancs: szeress…! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 30. vasárnapra (A év)

Mt 22,34-40 Szent Pál egyik levelében felsorol jó pár olyan cselekedetet, mely a szeretettel ellentétes! A test cselekedetei nyilvánvalóak: paráznaság, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ehhez hasonlók. (Gal 5, 19-21.). „Szép” gyűjtemény? Ezek mindegyike ellentétes a főparancsolat, a szeretet parancsával. Ezek mind sátáni cselekedtek. …

Oldal megtekintése »

Forrassz eggyé békességben! Évközi 12. vasárnap, C év

Lk 9, 18-24. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat! Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett; mert szerette a világot kenyér színbe rejtezett. Mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett. Krisztus, kenyér és bor színében, Úr s Király a föld felett: forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet! (SzVU 280./B). …

Oldal megtekintése »

Ha akarod, megtisztíthatsz! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 6. vasárnapra (B év)

Mk 1, 40-45. Az Isten azért küldte le egyszülött Fiát az égből a „siralom völgyébe”, azaz a földre, hogy lelkünket megtisztítsa és tisztán is tartsa halálunk órájáig, míg itt élünk a földön. Mivel szabad akaratot adott az embernek, ezért a tisztulásnak az a feltétel, ha te is akarod! Minden embernek szabad akarata van. Mindenki azt …

Oldal megtekintése »

Ha szeretsz, adsz! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk megjelenésének főünnepére (A év)

Mt 2, 1-12. „Nagypapa, mond, te szerelmes vagy még a nagymamába?” – teszi fel a kérdés a 9 éves unoka. A nagypapa megdöbben a váratlan gyermeki kérdéstől. Szeretne egy egész életre szóló, valami csodálatos és igen tanulságos választ adni unokájának. Pár pillanatnyi várakozás után a gyermek legyint a kezével, és a következőket mondja: „Áh, ha …

Oldal megtekintése »

Hála a hit nagy kegyeleméért – Ámon Ottó elmélkedése évközi 14. vasárnapra (A év)

Mt 11,25-30 Nagy titkokat ünnepeltünk az elmúlt hetekben! Két héttel ez előtt, Szentháromság vasárnapján az ünnep tárgya volt: egy az Isten és benne három személy van: Atya, Fiú és Szentlélek! Múlt héten, Úrnapján az Oltáriszentséget ünnepeltük, az utolsó vacsorai újszövetségi vérszerződést, a Jézus által vállalt kereszthalál előestéjén az Oltáriszentség alapítását, melyben Jézus a kenyér és …

Oldal megtekintése »

Hála és öröm! – Szentcsalád vasárnapja – Ámon Ottó elmélkedése

Mt 2,13-15.19-23 Azon a napon így szólsz majd: Hálát adok neked, Uram, mert haragudtál ugyan rám, de le-csillapult haragod és megvigasztaltál. Nézzétek: Isten az üdvösségem! Bizalom tölt el, s nincs bennem félelem, mert az Úr az erősségem, a dicsőítő énekem, és az üdvösségem. Örömmel meríttek majd vizet az üdvösség forrásaiból. Azon a napon így szóltok …

Oldal megtekintése »

Hála, köszönet! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 28. vasárnapra (C év)

Lk 17,11-19 A gimnáziumban egy jól kisportolt, élettől duzzadó ifjú tanárja előtt a földre dobja a folyosón a cukros papírt. „Édesfiam! – szólok rá – légy szíves ne szemetelj! Vedd fel szépen és a nem messze lévő szemétkosárba, légy szíves, bedobni!” Ha figyeltünk a tanári szövegre, udvariasság, szeretet volt benne. A válasz mégis így hangzott: …

Oldal megtekintése »

Hatalom vagy alázat! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 29. vasárnapra (B év)

Mk 10,35-45 Jakab és János apostolok Jézushoz fordultak csak egy kéréssel: Tedd meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön. (Mk10, 37). Mennyire emberi és földi gondolkodásmód. Nem nagy kérés attól, akinek ily nagy hatalma van, és aki szeretetét többször már kimutatta a két apostolnak. Vagy talán egy kis protekció, vagy egy kis hatalmi helyezkedés? …

Oldal megtekintése »

Hit és bizalom a feltámadásban! – Ámon Ottó elmélkedése Virágvasárnapra (C év)

Lk 19, 28-40, Várom a holtak feltámadását! Ezt minden vasárnap mondjuk a Hiszekegyben! Erre készül az egész nagyhétben a mi Megváltónk, hogy bemutassa az Atyja iránti legnagyobb engedelmességet, egészen a kereszthalálig a mi megváltásunkért! Ő a mi testünket e cselekedetével a haláltól szabadítja meg és biztosítja testünk feltámadását! Az Ő szenvedése egy ünnepélyes bevonulással kezdődött …

Oldal megtekintése »

Hitünk, a mi legnagyobb kincsünk! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 27. vasárnapra (C év)

Lk 17, 5-10 „Nagy vagy Uram, és minden dicséretre méltó. Magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik tebenned.” (Szent Ágoston). Ő a mi teremtőnk, alkotónk és minden testrészünk csodálatos tervezője, melyen az orvostudomány nem győz álmélkodni. De így van ezzel minden más tudományág is. Csak úgy véletlenül nem jöhet létre …

Oldal megtekintése »

Hogyan imádkozzunk? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 17. vasárnapra (C év)

  Lk 11, 1-13. Uram, taníts meg minket imádkozni! (Lk 11, 1). Jézus válaszában közli a „Miatyánk” imát a hallgatósággal, melyhez bevezető magyarázatot ad Szent Ágoston: {Minden könyörgésben annak a jóindulatát kell elnyernünk, akihez könyörgünk, majd pedig azt kell elmondanunk, hogy miért könyörgünk. Annak dicsérete által szokás a jóindulatot elnyerni, akihez könyörgésünket irányítjuk, s ezt …

Oldal megtekintése »

Honnan a rossz? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 16 vasárnapra (A év)

Mt 13, 24-30 A szántó-vető ember jó magot szór a földbe – hallottuk múlt vasárnap az evangéliumban. Jó magot szórtunk a földbe, de hogyan került bele a gaz, a kártevő? Minden ember jóra törekszik, de mégis hogyan keveredik bele a rossz? Ami még elszomorító, hogy a gaz rendszerint gyorsabban és könnyebben fejlődik és nagyobb lesz, …

Oldal megtekintése »

Hosszan tűrő Király! – Ámon Ottó elmélkedés Krisztus Mindenség Királya főünnepére (C év)

Lk 23, 35-43 Az egyházi év utolsó vasárnapja elénk tárja a földi élet utolsó napját, „mikor eljön az Úr a világot lángokban ítélni.” Üdvösségünk megszerzésére egy újabb év múlt el. Vajon maradt-e nyoma lelkünkben ennek az esztendőnek? Istennek tetsző módon kihasználtuk-e az Egyháztól nekünk nyújtott kegyelmeket, segítséget és vigasztalást teljes mértékben? Kérjünk bocsánatot a mulasztásokért …

Oldal megtekintése »

Hozsanna, üdvözlégy! – Ámon Ottó elmélkedése Virágvasárnapra (B év)

Mk 11, 1-10. A tömegnek 5 nap elegendő, hogy üdvözlő, dicsérő szavak tömegéből átváltson a „Feszítsd meg!” gyűlölettől habzó tüntetésig! Minden esetre a mai napon ünneplünk! Hálát adunk a megváltásunk nagy kegyelméért. Nem lehetünk hálátlanok. Lelkesen köszönjük meg Jézusnak, hogy szeretettel közénk jött. Köszönjük meg, hogy megváltott és bűneinket megbocsájtja! A szentmise előtt barkaszentelő körmenet …

Oldal megtekintése »

Ima mindenkiért! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 31. vasárnapra (C év)

Lk 19, 1-10. A hívő zsidók nagyon lenézték a vámosokat. Jézus idejében római helytartók uralkodtak Izrael mai területén. E kormányzóknak az adót a vámosok szedték be. akik így tulajdonképpen egy idegen hatalomnak voltak a pénzbeszedői. Nem tartoztak a megbecsült emberek soraiba. Ilyen ember volt az evangéliumban említett Zakeus is, aki az evangélium szerint tehetős ember, …

Oldal megtekintése »

Imádkozzunk hittel! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 29. vasárnapra (C év)

Lk 18, 1-8. Jézus jó tanácsa: hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. (Lk 18, 1). Teljes mértékben eleget teszünk ennek a kérésnek? Szent Pál ezt a következőkkel egészíti ki: Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, s gyakoroljátok a vendégszeretetet. (Róm 12, 12-13). Sőt …

Oldal megtekintése »

Indul a küzdelem! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 3. vasárnapra (C év)

Lk 1, 1-4. 4, 14-21 Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki magasztalta. (Lk 4, 14-15). A múlt vasárnapi kafarnaumi jelenet után Jézus visszatér Galilea Názáret nevű városába, szülőhelyére, ahol majdnem mindenki ismeri gyermekkora óta. Erről Szent Rabán a következőket írja: {Szimbolikusan Jánost és a …

Oldal megtekintése »

Isten a szeretet! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 17. vasárnapra (B év)

Jn 6,1-15 1. Az Isten szeretete. {A szeretet nem más, mint az emberi léleknek az a jó indulata, amely semmit sem akar Isten szándéka ellenére cselekedni. Ennek a szeretetnek az erényét azonban nem képes elsajátítani egyetlen egy olyan ember sem, akinek lelkét bármilyen földi érték is rabjává tette. Aki szereti Istent, az többre becsüli Alkotója …

Oldal megtekintése »

Isten a szeretet! – Ámon Ottó elmélkedése Szentháromság vasárnapjára (A év)

Jn 3, 16-18 Az egyházi évnek Krisztus földi életéről szóló megünneplésének mintegy egységbe foglaló záróünnepe a Szentlélek megjelenése után következő Szentháromság ünnepe. Rendkívül fontos az e vasárnapra rendelt evangéliumi szöveg első mondata: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. E mondat …

Oldal megtekintése »

Isten gondomat viseli! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 8. vasárnapra (A év)

Mt 6,24-34 Ne aggódj! Bízd az Úrra gondodat, és ő gondoskodik rólad! Jézusom bízom benned! Istenem, te teremtettél! Ha bármely testrészemre gondolok, szemem, kezem, lábam emésztési rendszerem, létezésem első percétől kezdve kész csoda. Orvosaim sok tanulás után is, alig-alig tudják saját bevallásom fájdalmait felfogni, megérteni és felfedezni. Mély lelkű orvosprofesszorok állítják, hogy minden beteg más …

Oldal megtekintése »

Isten mindig velem van! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 25. vasárnapra (C év)

Lk 16. 1-13 A vasárnapi szentmise kezdő éneke: „Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre.” Mennyi nyomorúság van a világban, nálunk is, az én környezetemben is. Legyen e héten lelkiismeretvizsgálatunk tárgya: Ma kinek és miben segítettem? Nem segíthettem volna még többet? Ez lesz …

Oldal megtekintése »

Isten szavának ereje van! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 28. vasárnapra (C év)

Lk 17, 11-19 A jó Isten a szó legszorosabb értelmében: Mennyei Atyánk! Annyira Atyánk, hogy bármikor, bár hol szólhatunk hozzá, a magunk teljes egyszerűségével, tisztelettel és szeretettel! Ő annyira szeret, hogy bármikor szívesen megbocsát, ha bánjuk hibáinkat és bocsánatát kérjük. Ő teljesíti is minden kérésünket a megfelelő, a legalkalmasabb időben, mert Ő mindent megtehet, mert …

Oldal megtekintése »

Isten szól hozzád! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 23. vasárnapra (B év)

Mk 7,31-37 Ne légy e hívó szóra süketnéma! Ne működjön a „fülhatás”, azaz egyik füleden be, a másikon pedig ki! Történik velünk sok kellemetlen dolog, sok problémával és gonddal bajlódunk. Sőt sokszor szenvedünk különböző betegségekben is. Ezekre sokszor úgy reagálunk, hogy Istentől kérjük számon, hogy hogyan engedheti meg ezt a sok bajt és gonoszságot, ami …

Oldal megtekintése »

Isten templomai vagyunk! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 12. vasárnapra (A év)

Mt 10, 26-33 Istent mi megkeresztelkedésünktől kezdve mennyei Atyánknak is hívjuk. Ő ezt minden tekintetben be is tartja. Csak mi vagyunk azok, akik nem minden esetben így tekintünk Őrá. Már pedig, ha Őt nem vesszük figyelembe, már is baj lehet. Szépen figyelmeztet minket Szent Ciprián: {Milyen nagylelkű az Úr! Milyen gazdag az ő kegyes jósága …

Oldal megtekintése »

Isten végtelen türelme! – Ámon Ottó elmélkedés évközi 32. vasárnapra (C év)

Lk 20, 27-38 Az egyházi év vége felé több szó esik az evangéliumokban a halálról, a feltámadásról és az utolsó ítéletről. Már csak három hét van hátra ádventig! Az e heti vasárnapi evangélium is már a földi halál utáni életről szól. Jézus vitája a szadduceusokkal, akik Origenész szerint: {Nemcsak a test feltámadását tagadták, hanem a …

Oldal megtekintése »

Isten velünk van! – Ámon Ottó elmélkedése advent 3. vasárnapjára (A év)

Fil 4, 4-5 A földön élő Isten és Ember, Jézus Krisztus utolsó mondata így szól (egyben Máté evangéliumának utolsó mondata: „Én veletek vagyok minden nap a világ végéig.” (Mt 28, 18). ezen utolsó szavak tudatában kit ne töltene el boldogság és öröm még a siralom legmélyebb völgyében is. Nem hagy el! Velünk van! Ez mindenkori …

Oldal megtekintése »

Istenem, irgalmazz nekem! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 30. vasárnapra (C év)

Lk 18, 9-14. Milyen érdekes: Mindent megnézhetünk a világon, de saját magunkat nem láthatjuk! Ehhez már tükörre van szükség, vagy filmfelvételre, vagy fényképező gépre, azaz valami eszközre. A hátunkat sem láttuk még, legfeljebb egy tükörrenszer segítségével. Ugyanígy nem látjuk saját magunkat, nem látjuk társalgás közben saját arcjátékunkat. Nem látjuk arcunk reakcióit egy-egy váratlan eseményről való …

Oldal megtekintése »

Istennél van irgalom! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 2. vasárnapjára (B év)

Jn 20,19-31 Isten egyszülött Fiának értünk való feláldozása a világ legcsodálatosabb eseménye a világtörténelemben. Benne van e cselekedetben a Teremtő kimondhatatlan szeretete teremtményeivel szemben. E végtelen és minden tekintetben felülmúlhatatlan szeretet viszonzásra vágyik. De ezzel szemben, mit ad Istennek az emberiség? Ehhez elég egy híradót végig nézni a televízióban. Válogatott gyűjtemény, mely sajnos igaz, de …

Oldal megtekintése »

Javulni kéne! – 15. évközi vasárnap, C év

Lk 10, 25-37. A hetet megnyitó vasárnapi szentmise fő gondolata: A keresztény élet alaptörvénye: a szeretet. Aki embertársait nem becsüli, sőt megveti és gyűlöli, az nem nevezheti magát Krisztus tanítványának, nem lehet tagja az Isten országának. (Misekönyv évközi 15. vasárnap.) Hogyan állunk egész életünk elszámolásával? Ahol csak tudtunk, mindenkivel mindig a legjobbat tettük? Szavunk és …

Oldal megtekintése »

Jézus és Keresztelő Szent János! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 3. vasárnapra (A év)

Mt 4, 12-23 Múlt vasárnap olvastuk Jézus és előhírnökének születési eseményeit. Az édesanyák rokonok, Az angyal szavahihetőségének bizonyítására közli Máriával, hogy rokona, Erzsébet is gyermeket vár öregsége ellenére. Mária azonnal siet rokonának segítségére. Mária Názáretben lakik, Erzsébet pedig Jeruzsálem mellett Ain Karinban. Názáret és Jeruzsálem távolsága 157 km, Jeruzsálem és Ain Karin pedig két óra …

Oldal megtekintése »

Jézus és Keresztelő Szent János! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 3. vasárnapra (A év)

Mt 4, 12-23 Múlt vasárnap olvastuk Jézus és előhírnökének születési eseményeit. Az édesanyák rokonok, Az angyal szavahihetőségének bizonyítására közli Máriával, hogy rokona, Erzsébet is gyermeket vár öregsége ellenére. Mária azonnal siet rokonának segítségére. Mária Názáretben lakik, Erzsébet pedig Jeruzsálem mellett Ain Karinban. Názáret és Jeruzsálem távolsága 157 km, Jeruzsálem és Ain Karin pedig két óra …

Oldal megtekintése »

Jézus követése! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 23. vasárnapra (C év)

Lk 14, 25-33. Jézus megdöbbentő szavaival kezdődik a vasárnapi evangélium: „Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját és feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom.” (Lk 14, 26). Szent Hiláriusz magyarázata: {Azok, akik a családhoz tartozó emberek iránti szeretetet helyezik az Isten iránti szeretet elé, méltatlanok …

Oldal megtekintése »

Jézus megkeresztelkedik! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk megkeresztelkedésének ünnepére (B év)

Mk 1, 7-11. A szentírás Isten szava. Úgy íródott, hogy nekünk szóljon. Egyszerű hétköznapi emberek írták, de amit írtak, soha nem maradt bizonyítékok, tanúságtevők nélkül! A szentségek nem magános cselekmények. A keresztség szentségének kiszolgáltatója Jézusnál Keresztelő Szent János. Ő azonnal, még mielőtt Jézust megkeresztelné, már kijelenti: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, …

Oldal megtekintése »

Jézussal vagy Jézus ellen! – évközi 20. vasárnap (Ámon Ottó elmélkedése)

Lk 12,49-53 Jézus utolsó útja Jeruzsálembe! Utolsó előtti város az úton Jerikó. Egy vak az út szélén kitartóan kiabál: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Csitítják, de ő annál inkább kiabál. Jézus megáll és odahívja: „Mit akarsz tőlem?” Válasz: „Uram, hogy lássak.” Most a vasárnapi evangéliumi elmélkedés előtt át kell előbb élnünk a jerikói jelenetet. Most …

Oldal megtekintése »

Jó nekünk itt lennünk! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 2. vasárnapjára (C év)

Lk 9,28b-36 Jézus Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, mely Krisztus után 70-ben be is következett. Erről, mint a világ végének előképéről beszél. E beszéde után mintegy nyolc napra történt, hogy kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, külseje teljesen átváltozott, ruhája fehér lett és ragyogó. És íme, két férfi beszélgetett …

Oldal megtekintése »

Jobban szeressük egymást! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 11. vasárnapra (C év)

Lk 7, 36-8,3 Az evangélium szerint a múltban történt jelenet szereplői: három személy. Mégpedig a következők: Jézus, egy farizeus és egy nő. A jelenet helyszíne: a farizeus háza. A szereplők jellemrajza: Jézus az Isten Fia, mindentudó, aki a szentírás sugalmazója. A farizeus: sokat tanult, mindentudónak vallja magát. A nő: bűnös, súlyos vétke van, melyet most …

Oldal megtekintése »

Jobban szeretsz-e engem? – Ámon Ottó elmélkedése húsvét 3. vasárnapjára (C év)

Jn 21,1-19 Az örök, nagy kérdés! Jobban szeretsz-e engem? Nagyon jó lelkiismeretvizsgálati kérdés is lehet. Érdemes megvizsgálni, hogy mit szeretünk jobban Isten parancsainál? Nagyon jól meg lehet vizsgálni például, miért marad el a vasárnapi szentmise áldozaton való részvételünk? Ezzel szemben mit részesítünk előnyben? Mi nekünk a fontosabb, és miért? Mi ennek az oka? És hogyan …

Oldal megtekintése »

Jog, irgalom és igazság! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 32. vasárnapra (B év)

Mk 12,38-44 Lássuk az egyes fogalmak pontos meghatározását a Magyar Értelmező szótár szerint: {A jog az uralkodó osztály akaratát kifejező, az állam által kötelezővé tett magatartási szabályok összessége, rendszere.} Ha megteszed, meg sem dicsér, hisz ez a kötelességed. Ha nem teszed meg, meg sem kérdeznek, hanem azonnal és automatikusan büntetnek. Semmiféle segítségről, megértésről itt szó …

Oldal megtekintése »

Jöjj el Szentlélek Úristen! – Ámon Ottó elmélkedése Pünkösdvasárnapra (C év)

ApCsel 2, 1-13. Karácsonykor az Atya szeretete mutatkozik meg elsősorban. Húsvét ünnepe a Fiú Isten szeretetét hirdeti. Most Pünkösd ünnepén a Szentlélek szeretete elsősorban az ünnep tárgya. Ki a Szentlélek? A Szentlélek a harmadik isteni személy; valóságos Isten, mint az Atya és a Fiú. Mit vallunk róla a Hiszekegyben, a szentmise hitvallásában: „Hiszek a Szentlélekben, …

Oldal megtekintése »

Jöjj Szentlélek Úristen! – Ámon Ottó elmélkedése Pünkösdvasárnapra (B év)

 Jn 20,19-23 Jézus feltámadása után a negyvenedik napon felment a mennybe a mennyei Atyához. Rá újabb tíz napra, az ötvenedik napon elküldte a Szentlelket az apostolokra. Tehát az első nagy kilencedet az Úr adta nekünk, mert miután Jézus a mennybement, a tanítványok félelmükben bezárkóztak és imádkozva várták a Szentlelket. Velük volt a Szűz Anya is, …

Oldal megtekintése »

Jöjj Vigasztalónk! – Ámon Ottó elmélkedése Pünkösdvasárnapra

Jn 15, 26-27. 16, 12-15. Jézus az égbe emelkedett. Visszament az Atyához. Onnan jött, hogy helyettünk szenvedjen és ez által bűneink büntetését magára vállalva megváltson és kimentsen az ördög hatalma alól. De mielőtt az égbe emelkedett volna, megígérte, hogy elküldi a Szentlelket. „Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az …

Oldal megtekintése »

Kemény beszéd ez! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 21. vasárnapra (B év)

Jn 6,60-69 Az Oltáriszentségről van szó. Ki tudna egyszerűbb közvetítőt találni Isten és ember között. Valami olyant, mely isteni erőt közvetít Isten és a legtöbb esetben a nagyon is gyarló emberi lények között. Ha pedig van, ki meri elhinni, hogy ez valóban így van? Rendkívül nehéz elképzelni, hogy ilyen összeköttetés és erőt adó lehetőség létezik …

Oldal megtekintése »

Kemény beszéd ez? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 21. vasárnapra (B év)

Jn 6, 60-69 Az elmúlt négy hétben az evangélium vasárnapi szövegét Szent János evangéliumának 6. fejezetéből vettük, amely Jézus Kafarnaumban mondott eucharisztikus beszédének egy-egy részletét tartalmazta. Most a befejező részben a beszéd hatástanulmányát olvassuk. Úgy néz ki, hogy a hallgatóság két táborra szakad. „Többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” Valóban kemény beszéd, amit Jézus …

Oldal megtekintése »

Keresztelő Szent János a tanú! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 2. vasárnapra (A év)

Jn 1, 29-34  3 hónappal idősebb, mint Jézus. A Jézus születésének értesítését vivő angyal szavai közt ezt találjuk: Rokonod, Erzsébet is fiat fogant öregségében s ő, a magtalan, már harmadik hónapjában van. (Lk 1, 36). Ezért Mária gyorsan felkeresi rokonát, hogy vele az örömhírt megossza, valamint a teljesen váratlan gyermekáldás közös gondjait megbeszéljék. Erzsébet fia …

Oldal megtekintése »

Készítsétek elő az Úr útját! – Ámon Ottó elmélkedése advent 2. vasárnapjára (A év)

Mk 1,1-8 Múlt vasárnappal új egyházi évet kezdtünk. Ezen új egyházi esztendőben vasárnapokon hallott evangéliumok a második evangélista Szent Márk könyvéből valók. Az e vasárnapi részlet az evangélium első bevezető sorai. Azonnal igazolja a szent író, hogy ő valóságban is megtörtént dolgokat ír. A jövőt is ismerő Isten az igazság igazolására Izajásra hivatkozik, aki 700 …

Oldal megtekintése »

Készüljünk az ítéletre! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 33. vasárnapra (C év)

Lk 21, 5-18 Mintha mi is most a vasárnapi evangéliumot olvasva Jézussal együtt a jeruzsálemi templommal szemben ülnénk az Olajfák hegyén és gyönyörködnénk a természet és a táj szépségében, a teremtett világ ezer csodájában. Szent Remig a következőket írja erről: {Az Olajfák hegyén nem terméketlen fák vannak, hanem olajfa ligetek, amelynek olajából a homályt eloszlató …

Oldal megtekintése »

Ki neked Jézus? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 12. vasárnapra (C év)

Lk 9,18-24 Erre a kérdésre ma is igen színes választ kapnánk. Természetesen a tudomány területéről nézve talán más a válasz, de saját életünk, sorsunk, de főleg jövőnk szempontjából teljesen más lenne az elgondolás? Szent Krizosztom érdekes észrevétele: {Nem nyilvános működése kezdetén kérdezte ezt tőlük, hanem miután már sok csodát tett, és sokat beszélt isteni mivoltáról. …

Oldal megtekintése »

Ki vagy te nekem? – Ámon Ottó elmélkedés nagyböjt 2. vasárnapjára (A év)

Mt 17, 1-9 Bevezető ima Szent Ágostontól: {Mi vagy te nekem? Könyörülj meg, s engedd, hogy szóljak! Ki vagyok én neked, hogy azt parancsolod, hogy szeresselek, és ha nem tenném meg, megharagudnál, és mérhetetlen nyomorúsággal fenyegetnél? Mond meg nekem, könyörületedre kérlek, Uram, Isten, hogy mim vagy nekem? Mond lelkemnek; a te üdvösséged én vagyok! Szűk …

Oldal megtekintése »

Kövesd a példát! – Ámon Ottó elmélkedése Szűz Mária, Isten Anyja főünnepére

Lk 2, 16-21 A pásztorok az angyali üdvözlés hallatára gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. (Lk 2, 16). Hangsúly a „gyorsan” szón van. Aki Jézus útjára tér, az nem tud lassan haladni. Igyekezzünk mi is. Lássa Jézus is, hogy mi követni akarjuk az Ő példáját. A világban sok akadályba …

Oldal megtekintése »

Kövessetek engem! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 22. vasárnapra (A év)

Mt 16,21-27 Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy sokat kell szenvednie! (Mt 16, 21). Mi mire számítsunk a további életünkben? Velünk mi lesz? Szeretetből Krisztust szeretnénk követni, aki hibáinkért életét adta értünk. Ezért kell szeretnünk Őt! Szeretjük Őt, és ezért az Ő életsorsa lesz a miénk is. Mi sem vonhatjuk ki magunkat a szenvedések …

Oldal megtekintése »

Kövessük az Urat! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 2. vasárnapra (B év)

Jn 1, 35-42 Jézus megkeresztelkedése után megkezdi nyilvános megváltói működését. Első kérése: Tartsatok bűnbánatot. Isten maga a szeretet, aki még arra is képes volt, hogy az Istent káromló és Isten parancsait meg nem tartókért egyszülött Fiát is a leggyalázatosabb halálra adja! Ő ezt tette miértünk! Természetes, hogy ez az első kérése: Legalább tartsatok bűnbánatot!. (Mt …

Oldal megtekintése »

Közel van az Úr! – Ámon Ottó elmélkedése advent 4. vasárnapjára (C év)

Lk 1,39-45 Életet adni, új embert világra hozni csak a nő tud. Ha Isten az emberiség megváltására saját egyszülött Fiát akarja elküldeni, akkor egy nőre volt szüksége. Így találkozik a Megváltóban két természet, az isteni és az emberi. Így lesz Jézus az egész emberiségnek is a képviselője a mennyei Atya előtt! Amit az angyal szavai, …

Oldal megtekintése »

Krisztus az Úr mindenek felett! – Ámon Ottó elmélkedése Krisztus Mindenség Királya főünnepére (A év)

Mt 25,31-46 Sok megbántás és ebből fakadó bánat éri az embert egész életében. Van, amelyik jogos és igazságos volt, de sokkal több az igazságtalan. E sok igazságtalanság a végítéleten fog kiderülni. Sokszor hangzott el a figyelmeztetés az evangéliumokban Jézus ajkáról: Ne ítélj! Nem a te dolgod az igazság helyreállítása. Örülj neki, hogy nem neked kell …

Oldal megtekintése »

Krisztus követése! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 24. vasárnapra (B év)

Mk 8,27-35 Az elmúlt hetekben az Oltáriszentségről, mint Jézus kínszenvedése, a mi megváltásunk és feltámadásunk eszközének valóságos megjelenítéséről volt a vasárnapi evangéliumokban szó. Ezt követte a múlt héten a süketnéma meggyógyítása, mely felhívta figyelmünket az isteni szó, az evangélium megértésének kegyelmére. Eme gondolatsornak folytatásaként most vasárnap nemcsak az isteni szavak hitbeli elfogadására figyelmeztet, hanem a …

Oldal megtekintése »

Légy óvatos! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 29. vasárnapra (A év)

Mt 22, 15-21. A vasárnapi evangéliumi szakasz történelmi hátterét a leghűbb ismertetésben Szent Jeromosnál találjuk: {Augusztus császár idején a rómaiak elfoglalták Júdeát, és amikor az egész földkerekségen népszámlálást tartottak, akkor lett Júdea adófizetővé. Nagy vita támadt a nép között: egyesek azt mondták, hogy meg kell az adót is fizetni a biztonságért és a nyugalomért, amelynek …

Oldal megtekintése »

Légy türelmes! – évközi 25. vasárnap, C év

Ámon Ottó elmélkedése vasárnapi Evangéliumról. Lk 16,1-13 Test és lélek vagyok. Hogy testem van, abban biztos vagyok, mert tükörben látom, kezemmel tapintom, és ha baj van fájdalmasan, érzem. Lelkem van? Hát? Mit mondjak? Tudom-e? Látom-e? Érzem-e? Jézus mondta, igaz hogy a Sátánnak megkísértésekor, de nekünk is szól: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden …

Oldal megtekintése »

Legyen köztünk béke! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 24. vasárnapra (C év)

Lk 15, 1-10.  A vámosok és a bűnösök mind jöttek, hogy hallgassák Jézust! (Lk 15. 1). Mi is jövünk Őt meghallgatni? Érdeklődéssel fogadjuk magunkba az isteni Ige sugallatait, tanítását? A templomból távozva emlékszünk-e még a szentbeszéd egy mondatára legalább. Voltak egyházi közösségek, akik a mise után beszélgettek még a szentbeszédben hallottakról és hazamenve az ünnepi …

Oldal megtekintése »

Lelkünk gyógyítása! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 4. vasárnapjára (B év)

Jn 3, 14-21. Aki beteg nem baj, ha orvoshoz fordul még időben. Általában egy betegség nem szokott magától megjavulni és az is fontos, hogy addig menjünk orvoshoz, míg lehet rajta javítani. Az orvos, még ha mi nem a legjobbnak tartjuk különféle szóbeszéd alapján, de azért a legtöbb esetben tud valamit segíteni még akkor is, ha …

Oldal megtekintése »

Lelkünk is van! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 15. vasárnapra (A év)

Mt 13,1-23 A vasárnapi evangélium elemzése előtt fontos meghallgatni Szent Jeromos figyelmeztetését: {Figyeld meg, hogy ez az első példabeszéd, amely mellett magyarázat is áll; és óvakodnunk kell attól, hogy ahol az Úr megmagyarázza a beszédet, ott ne valami mást, akár többet, vagy akár kevesebbet értsünk, mint amit ő maga magyarázott meg!} (CA 407.) Itt egy …

Oldal megtekintése »

Lesz igazságos ítélet! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 26. vasárnapra (C év)

Lk 16. 19-31 Isten megteremtette a világot. Majd befejezve a nagy munkát, így már minden az Istent dicsőíti. Csak egy disszonáns hang van a bűnösé. A mindenütt igazságra vágyó és kereső ember természetes magatartása, hogy büntetést, kárhozatot kíván eme ellenkezésre az igazság nevében. Ez a természetes, ez már az óvodás gyermeknek is vele született tulajdonsága. …

Oldal megtekintése »

Lesz ítélet! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 33. vasárnapra (B év)

Mk 13,24-32 Aquinói Szent Tamás a következő magyarázatot illeszti a vasárnapi evangéliumi rész bevezetéséhez: {Miután az Úr felvértezte a híveket az Antikrisztus és szolgáinak megtévesztése ellen, rámutatva, hogy eljövetele nyilvánvalóan fog bekövetkezni, most eljövetelének rendjét és módját mondja el.} (CA 686.). Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem …

Oldal megtekintése »

Lesz ítélet! – Ámon Ottó elmélkedése Krisztus Mindenség Királya főünnepére

Mt 25, 31-46 A vasárnapi evangélium első mondatáról ezt mondja Szent Krizosztom: Ez egy csodálatos szakasz, amelyen állandóan gondolkodnunk kell, tehát hallgassuk ezt buzgón és nagy bánattal, ugyanis Krisztus itt a szokásosnál rémisztőbben, és világosabban szól. Ezért nem úgy mondja, mint máskor: Hasonló a mennyek országa, hanem önmagát nyíltan megmutatva mondja: Amikor pedig eljön az …

Oldal megtekintése »

Lesz örök életünk! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 2. vasárnapjára (B év)

Mk 9,2-10 Múlt héten a halálunk órájára figyelmeztetett az Egyház és főleg a testünk sorsára a halál után. E héten azzal vigasztal, hogy a porrá vált emberi test sem fog porban maradni. A test számára is vár egy csodálatos megújulás. Mindez kinek köszönhető? Kinek a csodálatos műve ez? A bennünket megváltó Jézusé. A pontos választ …

Oldal megtekintése »

Maradjatok meg szeretetemben! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 6. vasárnapjára (B év)

Jn 15,9-17 Biztató, reményt keltő, csodálatos szavak: Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 9). E mondat az utolsó vacsorán hangzott el Jézus szájából, amikor búcsúbeszédét mondta. Ez Jézus végrendelete, mely mindannyiunknak szól. Ez Jézus szívéből jött és nekem szó! E mondatban két nagyon fontos szó van: a maradjatok és a szeretet! A szeretetről ezt írja Szent …

Oldal megtekintése »

Mária, égi édesanyánk! – Ámon Ottó elmélkedése Szűz Mária Istenanya főünnepére (A év)

Lk 2, 16-21 Kezdjük az évet egy Anyák napjával. Kezdjük az évet Máriával! Hogyan? Legyen vezetőnk Szent Elréd apát: {JáruljunkIsten jegyeséhez, Isten anyjához, leghűbb szolgálóleányához. Mindez a Boldogságos Szűz Mária. De mit tegyünk ott előtte? Milyen ajándékokat ajánljunk fel neki? Bárcsak odatárhatnánk eléje mindazt, amivel tartozunk neki! Tisztelettel tartozunk, szolgálattal tartozunk, szeretettel tartozunk, dicsérettel tartozunk. …

Oldal megtekintése »

Megbocsátás! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 24. vasárnapra (A év)

Mt 18, 21-35 A történet az első emberpár két fiánál kezdődik. Felnőnek a gyermekek tisztelvén Istent, áldozatot mutatnak be neki. Ábelnek áldozata jobban tetszett az Istennek, Isten maga a szeretet. Időben figyelmezteti is Káint: Miért gerjedtél haragra? (Ter 4, 6). Majd buzdítja jó cselekedetekre és indulatai feletti uralkodásra. Itt egyben azonnal jelentkezik az a lelki …

Oldal megtekintése »

Meghívás kaptam egy menyegzőre! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 28. vasárnapra (A év)

Mindenki megkapta a meghívást, akár milyen jó volt eddig, de a világ leggonoszabb embere is ugyanígy meghívást kapott a mennyek országának örök boldogságára! Egy vendégségbe szóló meghívás mindig nagy megtiszteltetés volt, hát még egy esküvői meghívás! Ez az esküvői meghívás Krisztus és az általa alapított Egyház örök időkre szóló ünnepi esküvőjére szól, melyért Krisztus feláldozta …

Oldal megtekintése »

Meghívásunk van! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 28. vasárnap (A év)

Mt 22, 1-10 Minden ember vegye tudomásul, hogy Alkotójától és Teremtőjétől minden vasárnap és ünnepnap meghívása van egy ünnepi lakomára. Ahogyan a vasárnapi evangélium is hirdeti: A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. Ahol a király az Isten, és a fiú Jézus Krisztus. Már az Ószövetségi Szentírás gyakran a jegyesség képével …

Oldal megtekintése »

Megígéri a mennyei hazát! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 5. vasárnapjára (A év)

Jn 14, 1-12 Kívánom, hogy minden reggel ezzel ébredjünk, és este elalvás előtt Jézus e szavai jussanak az eszünkbe: Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. (Jn 14, 1-2). De akkor …

Oldal megtekintése »

Mekkora a te hited?! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 20. vasárnapra (A év)

Mt 15,21-28 A két kenyérszaporítás között Máté egy csodálatos jelenetet rögzít evangéliumában. Jézus a Genezáreti tótól északnyugati irányba a Földközi tenger szélére vonul vissza. Itt keresi fel egy föníciai asszony, aki nem zsidó, hanem pogány. A zsidók Mózes törvénye értelmében nem érintkezhettek nagyon a zsidókkal. Az asszony azonban mégis hangosan kiabált, úgy hogy még az …

Oldal megtekintése »

Mennybe ment! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk mennybemenetelének főünnepére (A év)

Mt 28, 16-20 Húsvét ünnepe után a négy evangélista tízszer említi, hogy emberek látták az Urat föltámadása után. Először a sírnál az asszonyok, másodszor szintén ők az úton, amikor a sírtól távoztak. Harmadszor Péter, negyedszer az a két ember, akik egy faluba mentek (Lk 24, 13). Ötödször többen együtt voltak Jeruzsálemben, amikor nem volt jelen …

Oldal megtekintése »

Mi a legfontosabb? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 30. vasárnapra (A év)

Mt 22, 34-40 A szeretet! Az evangélium olvasásunkban a szellemi harc tovább folytatódik Jézus és a zsidók között. A hitetlen ember küzdelme a teremtő Istennel. Szellemi vetélkedő újabb jelenete. Ha figyeltünk, észre kell vennünk, hogy mindegyik Jézus részéről komoly tanítással zárul, mely a mi gyengélkedő hitünket is erősíti! Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a …

Oldal megtekintése »

Mi a szeretet? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 17. vasárnapra (B év)

Jn 6, 1-15. Szent Maximus apát szerint: {A szeretet nem más, mint az emberi léleknek az a jó indulata, amely semmit sem akar Isten szándéka ellenére cselekedni. Ennek a szeretetnek az erényét azonban nem képes elsajátítani egyetlen egy olyan ember sem, akinek lelkét bármilyen földi érték is rabjává tette.} Ez a hívő ember istenszeretetének az …

Oldal megtekintése »

Mi van a vagyonnal? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 18. vasárnapra (C év)

Lk 12, 13-21. A Jézus korabeli emberek közül sokan csodálták tanítását, sokan voltak, aki gondjaikra keretek nála megoldást. Ilyen kérdés az eheti vasárnapi evangéliumban a vagyon kérdése, a pénz, a birtoklás vágya, a kapzsiság. Jézus válasza egyszerű, mely tartalmazza a veszélyeket is: „Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az …

Oldal megtekintése »

Miért aggódsz? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 11. vasárnapra (B év)

Mk 4,26-34 „Úgy van az az Isten országával, mint azzal az emberrel, aki magot vet földjébe. (Mk 4, 26). Az evangélium első mondata azt hangsúlyozza, hogy a hívő ember lelke hasonlít a gabonaföldekre. De itt a magvető maga a Teremtő. Nekünk csak az a feladatunk, hogy vigyázzunk arra, hogy kártevő ne bántsa, valamint türelemmel várjuk …

Oldal megtekintése »

Miért kételkedsz? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 19. vasárnapra (A év)

Mt 14,22-33 Megtörtént a csodálatos kenyérszaporítás. A tömeg befejezte az evést. Miért kételkedünk abban, aminek magyarázatához megszámlálhatatlan bizonyítékunk van? Jézus elbocsátja a népet. Tanítványait a bárkákon átküldi a túlsó partra. Ő maga fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. (Mt 14, 23). Hogy beszélgessen mennyei Atyjával, azzal, akiben semmi kételkedés nincsen, és így a következő tettét …

Oldal megtekintése »

Miért kételkedsz? – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 3. vasárnapjára (B év)

Lk 24, 35-48. Az emmmauszból visszatérő tanítványok beszámolnak arról, hogy találkoztak Jézussal és miképen ismerték meg Őt. Mi volt az ismertető jel? Nyilván az, amit az utolsó vacsorán láttak és hallottak, hiszen ami ott történt, nem más, mint Jézus, a kereszthalálba induló Istengyermek végrendelete. (Lk 24, 13-27.) Jézus elöször, mint ismeretlen csatlakozik két tanítványhoz, elbeszélget …

Oldal megtekintése »

Minden szenvedés örök érték! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 22. vasárnapra (A év)

Mt 16, 21-27 Soha ne feledjük el, aki Jézust akarja követni: Minden feltámadást szenvedés előz meg! Aki fel akar majd támadni az örök boldogságra, annak szenvedés az ára. Ezért számunkra minden baj és bánat az örök életünk kulcsa. Akinél a kulcs van, annak szabad bejárás van az örök életbe, az örök boldogságba! Akik előttünk mentek, …

Oldal megtekintése »

Minden szeretetlenség kiírtás! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 21. vasárnapra (B év)

Mk 7,1-8.14-15.21-23 Az elmúlt öt vasárnapon át az Oltáriszentségről szólt az evangélium. Miként hófehér a Szentostya, úgy most a tisztaság a fő téma. Hiszen csak tiszta lélekkel vehetjük magunkhoz az Úr szent testét! Valóban tiszták vagyunk? Ennek megítélésében hibázhatunk. Tévedések fordulhatnak elő, ezekről van most szó. A vasárnapi evangéliumban Jézussal most az étkezés előtti kézmosásról …

Oldal megtekintése »

Mindennapi kenyerünk! – Ámon Ottó elmélkedése evközi 18. vasárnapra (B év)

Jn 6, 24-35. Jézus evangéliumi figyelmeztetése: „Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” Ez a két mondat egész életünkre szól. Minden reggel e gondolattal kezdjük és tervezzük meg napjainkat! Bizonyítja ezt az is, hogy Jézus e szavakkal vezette be: …

Oldal megtekintése »

Mindennapi kenyerünk! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 20. vasárnapra (B év)

Jn 6, 51-58 {Urunk, Jézus Krisztus elárultatásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, is így szólt: Vegyétek és egyétek, ez az én testem. És fogta a kelyhet, hálát adott, és így szólt: Vegyétek és igyatok, ez az én vérem (vö. 1 Kor 11, 23). Ha egyszer ő nyilatkozott, és kimondta a kenyér …

Oldal megtekintése »

Mindig légy útrakész! – Ámon Ottó elmélkedése 32. évközi vasárnapra (A év)

Mt 25, 1-13. A vasárnapi evangéliumi rész címe: Példabeszéd a 10 szűzről. Origenész magyarázata: {Mindazoknak az értelme, akik befogadták Isten igéjét, szűznek tekinthető. Ugyanis Isten igéje olyan, hogy saját tisztaságát közli mindenkivel, aki a tanítás által felhagyott a bálványimádással, Krisztus által pedig Isten tiszteletéhez jutott. Vették a lámpásaikat, vagyis természetes érzékszerveiket, és kivonultak a világból …

Oldal megtekintése »

Mindörökké Király! – Ámon Ottó elmélkedése Krisztus, a Mindenség Királyának főünnepére (B év)

Jn 18,33b-37 Itt és most nem az elmúlt korok emberi királyairól van szó. A választott nép az Ó-szövetség idejében Istent tekintette királynak, azaz egy személyében teljes hatalommal rendelkező Úrnak. Jeremiás próféta így jellemzi előre az új király tevékenységét: Íme, én behegesztem sebeiket, egészséget adok nekik és meggyógyítom őket; egyben kinyilatkoztatom nekik azt a tartós békességet, …

Oldal megtekintése »

Misszió = küldetés! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 29. vasárnapra (A év)

Mt 22,15-21 A vasárnapi evangéliumi részlet történelmi háttere Szent Jeromos tanúsága szerint: {Augusztus császár idején a rómaiak elfoglalták Júdeát, és amikor az egész földkerekségen népszámlálást tartottak, akkor lett Júdea adófizetővé. Nagy vita támadt a nép között: egyesek azt mondták, hogy meg kell az adót is fizetni a biztonságért és a nyugalomért, amelynek érdekében a rómaiak …

Oldal megtekintése »

Mit csinál a Szentlélek? – Ámon Ottó elmélkedése Pünkösdvasárnapra

Jn 20,19-23 A Szentlélek galamb képében jelent meg Krisztus keresztelkedésekor. Galamb, mely a békét is jelképezi. A galamb, mely nem hangos. Ahogy Jézus keresztelésénél, úgy minden szentségnél is Ő a közvetítő! A Szentlélek csendben, de állandóan működik. Rendkívül gazdag a működési területe. Figyeljük meg az Egyház egy szakavatott írójának sorait! Nazianzi Szent Gergely a szentírásból …

Oldal megtekintése »

Mit tegyünk? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 18. vasárnapra (B év)

Jn 6,24-35 A csodálatos kenyérszaporítás után jóllakott a hatalmas néptömeg és elpihentek. Egy idő után újra keresték Jézust. Ő pedig, mintegy figyelmeztetésként a következőkre hívja fel figyelmüket: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. De ne romlandó eledelért fáradozzatok. (Jn 6, 27). Milyen lehet az az eledel, mely nem …

Oldal megtekintése »

Munkatárs keresés szeretettel! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 2. vasárnapra (B év)

Jn 1, 35-42. Jézus megkeresztelkedése utáni napon már elkezdi a megváltás művét felépíteni. Első lépésben segítő társakat keres. Az Isten az embert társas lénynek teremtette. Ezért minden embert megismerni legjobban a társasági körülmények között lehet. Ezért Jézus is először előfutárja, Keresztelő Szent János tanítványaiból válogat. Az evangélium szerint: Másnap megint ott állt János két tanítványával, …

Oldal megtekintése »

Ne aggódjatok! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 8. vasárnapra (A év)

Mt 6, 24-34 Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! (Mt 6, 31). Mennyi szeretet árad Jézus e szavaiból. Hát nem csodálatos? Ő ezt kéri tőlünk. E kérés nem egy alkalom szülötte! Ez egy állandó isteni kérés! Ha hiszünk a Teremtő szavának, akkor ez a kérés …

Oldal megtekintése »

Ne félj, csak higgy! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 13. vasárnapra (B év)

Mk 5,21-43 A címben megadott szavakat Jézus mondta! Szent Krizosztom így magyarázta: {Szavait tett követte, hogy azzal a farizeusok ellenvetéseit még jobban leállítsa, mert egy zsinagógai elöljáró érkezett hozzá, hogy csodára kérje, és nagy volt a gyász, mert a lány egyszülött volt, és éppen tizenkét éves, mikor a leányok virágkorukba lépnek.} (Hom. 32; CA 299.). …

Oldal megtekintése »

Ne ítélj! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 6. vasárnapra (A év)

Mt 5, 17-37. Az elmúlt hetekben az evangélium bemutatta Jézus első nagygyűlését, a hegyi beszédet. Rámutatott arra, hogy a 8 boldogságon át az örök boldogságba vezet az út. Ezután példamutatást kért tőlünk. Most az ószövetséget kapcsolja össze a jelennel. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. …

Oldal megtekintése »

Ne legyen harag és gyűlölet! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 7. vásárnapra (A év)

Mt 5,38-48 Gyarló emberek vagyunk, sokszor tévedünk. Sőt legtöbbször az idők multával még jobban rájövünk tévedéseinkre. Rájöttünk-e már arra, hogy a környezetünkben élő embertársaink többsége is ugyan ilyen ember? Milyen boldog az az ember, aki, ha talán későn is, de rájön tévedéseire, és bocsánatot kér nemcsak Istenétől, hanem embertársaitól is. És ha Isten megbocsát, már …

Oldal megtekintése »

Ne vigy minket a kísértésbe! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 1. vasárnapjára (C év)

Lk 4, 1-13 Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. (Lk 4, 1). Együtt érző Testvérünk van, aki mindenben megért minket. Isten létére vállalta a megkísértést is, átélte a kínt is, amit a megkísértés jelent, vállalta a szenvedést is, mert az igaz …

Oldal megtekintése »

Nem pusztítani, hanem menteni! – 13. évközi vasárnap, C év

Lk 9,51-62 Katolikus jellegű értekezleten vagyunk. Éppen egy lelkesítő előadás hangzott el. Hozzászólások zajlanak, közben a szomszédom megkérdezi: „Jártál már Párizsban? A Versailles-i kastélyban?” Hozzá fűzi: „Azt fel kellett volna robbantani!” Első megdöbbenésem után visszakérdeztem: „És ha felrobbantottam volna, akkor mi van?” Talán, ha felrobbantottam volna, akkor én nagy hazafi volnék? Miért? Jézus előreküldött követei …

Oldal megtekintése »

Ó, halál! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 32. vasárnapra (A év)

Mt 25, 1-13 Mi van a világon olyan dolog, mely minden ember életében előfordul? Ráadásul külön előzetes értesítés nélkül? Méghozzá egy másik, örökké tartó élet körülményeit lényegében befolyásoló esemény? Ki merjem mondani, vagy nem is szabad kimondani? Félelmetes? Az egyik szülő, hogy gyermekét megvédje minden félelemtől, a nagymama temetése alatt fagylaltozni vitte a gyermekét, nehogy …

Oldal megtekintése »

Önhitté ne tegyen! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 14. vasárnapra (B év)

Mk 6,1-6 1. Volt egy gyermek. Elment az iskolába. Sikert sikerre halmozott. Boldog volt saját magával. Érezte, hogy a többi emberhez képest ő a legtökéletesebb ember. Hamar rájött arra is, hogy mennyire buta az egész környezete, mennyire szerencsétlen az egész világ! De arra nem gondolt, hogy az eredeti bűn után az ember értelme elhomályosult és …

Oldal megtekintése »

Őrizd a békét! – Ámon Ottó elmélkedése advent 2. vasárnapjára (A év)

Zsolt 71. Az új egyházi évben alakítsunk ki magunk körül, egy Istennek tetsző, békés légkört! Környezetünk Isten rendelése és adománya. Úgy kell elfogadni, amint van. A vasárnapi Szentmise Zsoltár-imájában ezt éneklik a hívek: Napjaiban az igazság virága nyíljék, és teljes béke legyen a világ végéig. (Zsolt 71, 7). Mi csak a saját életünket irányíthatjuk és …

Oldal megtekintése »

Örök boldogság vár ránk! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 4. vasárnapra (A év)

Mt 5, 1-12.. Jézus tehát megkezdte működését a Galileai tenger partján. Tanított, betegeket gyógyított, bajbajutottakon segített. Híre ment ennek minden felé, és hatalmas tömeg követte (vö. Mt, 4, 23-25). Majd ezt olvassuk: A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. (Mt 5, 1-2). A siralom völgyében élő …

Oldal megtekintése »

Öröm – Krisztus mindenség Királyának főünnepe (C év)

Lk 23,35-43 Ámon Ottó elmélkedése vasárnapi Evangéliumról Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk! (Zsolt 121, 1). Ez a hét vasárnapi szentmiséjének válaszos zsoltársora, melyet háromszor ismételtet el a hívekkel! Valóban örömtől dobban a szívünk? Mekkora öröm számunkra a vasárnapi szentmise? A Szentmise kezdőéneke a Jelenések könyvének elejéről való. Isten mennyei udvarának bemutatása. Szószerint: Láttam, …

Oldal megtekintése »

Öröm és boldogság! – Ámon Ottó elmélkedése advent 3. vasárnapjára (C év)

 Lk 3,10-18 A vasárnapi evangélium elején a nép nagy kérdése: Mit tegyünk? Majd mindenféle ember jön és mindenki azt kérdezi: Mit tegyek? Még ma is ez a legnagyobb kérdés: Mit tegyünk, hogy boldogok lehessünk? Milyen egyszerű Keresztelő Szent János válasza: „Akinek két ruhája van – válaszolta -, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. …

Oldal megtekintése »

Öröm! – Ámon Ottó elmélkedése advent 3. vasárnapjára (B év)

Jn 1, 6-8; 19-28 A vasárnapi szentmise kezdő éneke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből így hangzik: Örüljetek az Úrnak szüntelenül, újra csak azt mondom: örüljetek, az Úr közel van! (4, 4-5). Az apostol ezekkel a szavakkal köszönt bennünket mikor a szentmise elkezdődik. Mi pedig bánatos szívvel foglalunk helyet a padokban. Bánatos szívvel, mert …

Oldal megtekintése »

Örvendezzünk az Úrban! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 4. vasárnapjára (B év)

Jn 3,14-21 Ugyan mi van, ha a világban körülnézünk, mi van, aminek örülhetnénk? Mi már „komolyan” nézzük a világot? Minek lehet itt örülni? Valóban: mondjuk ki, hogy itt semminek nem lehet örülni? Talán jobb is, ha itt semminek sem örülünk, inkább majd a túlvilágra tartogatjuk az örömeinket! A történelem folyamán volt ilyen „túlzó” szemlélet is, …

Oldal megtekintése »

Párbeszéd! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 3. vasárnapjára (A év)

Jn 4,5-42 Valljuk, és talán tapasztaljuk is, hogy értelmes emberek vagyunk! Akkor tudjuk azt is, ha nincs párbeszéd, akkor jöhet a háború! Amikor gyermekünk először jön haza az óvodából ehhez hasonló szöveggel: „Apu, megütött a Józsi, mert kicsúfoltam!” Az érzékeny szívű apa azonnal így csattan fel: „Fiam! Ne légy gyáva, legközelebb üsd vissza!” Valóban értelmes …

Oldal megtekintése »

Példaképek! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 22. vasárnapra (C év)

Az olimpiai közvetítések riporterei sokszor emlegették, hogy a ma gyermekeinek szüksége van példaképekre. Az olimpiáról hazajövő érmesek ünnepélyes fogadására gyermekeket visznek ki, hogy ők is lássák a győztesek örömteli fogadtatását. Hogy ők is érezzék, hogy érdemes fáradozni, dolgozni, majd a küzdelemben részt venni és végül győztesként ünnepeltnek lenni. Hiszen a ma gyermekei lesznek a jövő …

Oldal megtekintése »

Példamutatás! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 5. vasárnapra (A év)

Mt 5, 13-15 Miután a múlt vasárnapi evangéliumban Jézus kinyilvánította, hogy a mennyek országába a 8 boldogságon át vezet az út. Most két fontos dolgot hoz fel példaképnek: a sót és a világosságot. Ti vagytok a föld sója.(Mt 5, 13). Mi a só szerepe: télen a csúszós utat biztonságosabbá teszi. Hány ember küzd gondokkal és …

Oldal megtekintése »

Segíts mindenkin! – Ámon Ottó elmélkedés évközi 23. vasárnapra (A év)

Múlt héten az Isten hősies szeretetéről, a szeretetből vállalt kereszthordozásról hallottunk az evangéliumban. Most a felebaráti szeretet hősies gyakorlására hívja fel figyelmünket! Szent Ágoston erről írja: {Arra figyelmeztet az Úr, hogy kölcsönösen ne hanyagoljuk el egymás bűneit, de nem úgy, hogy arra figyelünk, mit is kárhoztassunk, hanem úgy, hogy arra ügyeljünk, amit javítani tudunk. Szeretettel …

Oldal megtekintése »

Szavaid kedvesek legyenek! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 4. vasárnapra (B év)

Mk 1, 21-28. Jézus megkezdte működését. Munkatársakat választott ki. Nem tudós és hatalommal rendelkező embereket, hanem tettre kész, dolgozni szerető egyszerű embereket. Mivel a galileai tenger partján járt, természetesen egyszerű halász emberekre talált. Család szerető két testvérpárt talál, Pétert és Andrást, illetve Jakabot és Jánost. Nekünk Arra kell törekednünk, hogy Krisztus stílusát kövessük! Ezt a …

Oldal megtekintése »

Szavak és tettek összhangja! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 31. vasárnapra (A év)

Mt 23, 1-12. Az elmúlt vasárnapokon az evangéliumi részletek arról szóltak, hogy az írástudók és a farizeusok Jézussal vitatkoztak. Mindenkép próbára akarták tenni. Nehéz kérdések tettek fel neki, hogy szaván fogják és vádolhassák a római hatalomnál, mint lázítót! Szent Krizosztom magyarázata: {Miután az Úr a papokat legyőzte válaszával, és rámutatott javíthatatlanságukra, most az apostolokhoz és …

Oldal megtekintése »

Szentírás! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 26 vasárnapra (A év)

Tudod-e, hogy valaki levelet írt neked? Még kíváncsi sem vagy, hogy elolvasd? Maga az Isten írt neked. Példát is mutatott neked, hogy kövesd! Olvasásának és követésének eredménye: Örök élet! Még ezután sem érdekel? Nem félsz, hogyha ezt elmulasztod, ez egy udvariatlan viselkedés részedről, melynek következményei is lehetnek? Gondolkodj el az alábbi 5 ponton! 1. Isten …

Oldal megtekintése »

Szeresd a templomot! – Ámon Ottó elmélkedése nagyöbjt 3. vasárnapjára (B év)

Jn 2, 13-25. Mi a templom? Volt ilyen betanított válasz: Az imádság háza. Csak? Semmi más? Talán csak itt lehet az Istennel beszélni? Máshol nem? A katolikus keresztény embernek nem csak az imádság háza, hanem az Istennek és minden hívőnek a háza! Itt őrizzük az Oltáriszentséget! Ez a mi házunk is! Ha a miénk, akkor …

Oldal megtekintése »

Szeress minden embert! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 16. vasárnapra (A év)

Mt 13,24-43 Mert minden ember Isten teremtménye, köztük te is! Szeress minden embert akkor is, ha jó, mert megérdemli és csak így lesz neked is jó! Szeress minden embert akkor is ha rossz, mert ha segítesz rajta, van remény, hogy ő is jó lesz! Ha általad lesz jó, akkor te leszel a világon a legnagyobb …

Oldal megtekintése »

Szeressétek egymást! – Ámon Ottó elmélkedés Húsvét 5. vasárnapjára (C év)

Jn. 13, 31-35. A vasárnapi evangélium Jézus utolsó vacsorán mondott beszédéből való. Tehát végrendeletnek tekintendő. Így kezdődik: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből. (Jn 13, 31). Így már teljesen bizalmas a légkör! Először a közeljövőről pontosan tájékoztatja övéit! „Most dicsőül meg az Emberfia.” Természetesen az elválás ennek a következménye: „Már csak rövid ideig vagyok …

Oldal megtekintése »

Szeretet és bizalom! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 19. vasárnapra (C év)

Lk 12, 32-48. Ezen a héten a következő szavakkal kezd el szólni hozzánk a Mindenható, hatalmas Úr, az egész világot teremtő Isten: „Ne félj, te kisded nyáj.” (Lk 12, 32). E megszólítás rendkívül mély kifejezője annak, hogy Isten miként néz ránk, emberekre. Még arra az emberre is, aki a leggonoszabb bűnöket követte el. A végtelen …

Oldal megtekintése »

Szeretettel javítsuk egymás hibáit! – Évközi 17. vasárnap (C év)

Ámon Ottó Lk 11, 1-13. Ábrahám így szólt az Úrhoz: „Valóban el akarod pusztítani az igazakat a gonoszokkal? Talán ötven igaz is akad a városban. Az igazaknak meg a gonoszoknak így egyenlő lesz a sorsuk. Ez nem méltó hozzád! (Ter 18, 23-25). Ábrahám tisztelettel, de emberi módon kérleli az Urat. Egy kis idő után fél …

Oldal megtekintése »

Szeretsz, kímélsz, alig büntetsz! – évközi 31. vasárnap, C év – Ámon Ottó elmélkedése

Lk 19,1-10 Ma a te házadban kell megszállnom! Örök időkre, minden embernek mindig szóló isteni felszólítás. Tehát nekünk is szól, most és hivatalosan: Ma a te házadban kell megszállnom! Isten kér minket, most, azonnal, sőt sürget: Ma a te házadban kell megszállnom! De ugyanakkor tiszteli szabad akaratom, soha nem kényszerít! Most és minden bajomban, különösen …

Oldal megtekintése »

Találkozás Jézussal! – 16. évközi vasárnap (C év)

Lk 10, 38-42. Ábrahám sokat panaszkodott, Istennel akart találkozni! Panasza pedig az volt, hogy nem volt fiú gyermeke. Ez a zsidóknál nagyon nagy szégyen volt abban az időben. Emiatt szeretet volna panaszt tenni Istennél! Szeretett volna vele találkozni, nagy bánatára valamilyen vigaszt találni! Történt pedig egy szép napon, hogy Ábrahám a legnagyobb melegben, délidőben sátra …

Oldal megtekintése »

Társaság és magány! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 5. vasárnapra (B év)

Mk 1,29-39 Az ember társas lény. Ilyennek teremtett minket az Isten. Már a Szentírás első könyvében, a Teremtés könyvének második fejezetében idézi a Teremtő szavait: Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is. (Gen 2, 18). Jézus is társakat keres! Jézus akkor kezdi meg nyilvános működését, mikor Heródes az előhírnököt, Keresztelő …

Oldal megtekintése »

Tartsátok bűnbánatot! – advent 2. vasárnapja (A év)

Ámon Ottó elmélkedése vasárnapi Evangéliumról Mt 3,1-12 Máriát követő lelkületünknek következő példaképe Keresztelő Szent János, az előhírnök. Szent Krizosztom szerint: {Mielőtt a felkelő nap megjelenne, elküldi a pirkadat sugarait és megvilágítja a keleti égboltot, hogy az elöljáró hajnali fény mutassa a nap érkezését. János már fellépése kezdetén megmutatja, hogy ő jóindulatú királynak a hírnöke. Nem …

Oldal megtekintése »

Tartsatok bűnbánatot! – advent 3. vasárnapja (A év) – Ámon Ottó elmélkedése

Mt 11,2-11 Mielőtt a volt egyházi iskolát visszaadták volna a kedves nővéreknek a hatalmas épületen egy gyors tatarozást hajtottak végre. Minden ablakot frissen lemázoltak! A tatarozás kampányszerű gyors munka volt. Futószalagon ment a munka, szervezetten. Volt cég, melynek az volt a feladata, hogy leszedje az ablakokat és javítsa a kereteket. A jobb felső sarokban jegyezték …

Oldal megtekintése »

Tartsatok bűnbánatot! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 1. vasárnapjára (A év)

VI. Pál pápa szavai: {Krisztus mindig a saját életének példájával kezdett tanítani, s mielőtt tisztének gyakorlásához hozzáfogott negyven nap és negyven éjjel imádkozott és böjtölt. Nyilvános apostoli működésének kezdetén pedig nemcsak hirdette az örömhírt, hogy „elközelgett az Isten országa”, hanem tüstént hozzáadta a parancsot is: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban!”. Ezek a szavak tömör …

Oldal megtekintése »

Teérted! – Ámon Ottó elmélkedése advent 2. vasárnapjára (C év)

Lk 3,1-6 Íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket és hallani fogják dicsőséges szavát, szívetek örömére. (Iz 30, 19. 30). (A vasárnapi szentmise bevezető köszöntése.) Felhívja figyelmünket arra, hogy karácsonykor ünnepeljük azt, hogy az Isten Fia emberré lett. Eljött közénk, úgy jelent meg nekünk, mint ember. Aki azért jött, hogy kimentsen minket a siralom …

Oldal megtekintése »

Tegyél jót embertársadnak! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 33. vasárnapra (A év)

Mt 25,14-30 Aquinói Szent Tamás a vasárnapi, talentumokról szóló példabeszéd magyarázatát így kezdi: {Az előző példabeszédben azoknak az elitélését mutatta meg, akik maguknak nem készítettek elég olajat, akár a ragyogó tetteket, akár a lelkiismeret örömét, akár a pénzbeli alamizsnát jelenti is az olaj. A mostani példabeszéd pedig azok ellen szól, akik nemcsak hogy pénzzel nem, …

Oldal megtekintése »

Testem a világ életéért! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 19. vasárnapra (B év)

Jn 6,41-51 Gondoljuk csak el, ha korunkban egy ember ezt a kijelentést tenné: „Én vagyok a mennyből alászállott kenyér.” (Jn 6, 41). A hallgatóságból milyen megjegyzések hangzanának el, és miként változna meg az emberek véleménye e kijelentés hallatára. A mi korunkban talán még az is előfordulhat, hogy az ilyen embert egy ideggondozó zárt osztályára vinnék, …

Oldal megtekintése »

Tettekre van szükség! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 26. vasárnapra (A év)

Mt 21, 28-32. A gimnáziumban 3 órán keresztül tartott az értekezlet arról, hogy az iskola körüli kertben a gyerekek által kiszórt szemetelést hogyan lehetne megszüntetni és milyen szervezetet kellene létre hozni, hogy rend és tisztaság legyen. Természetesen ez alatt a tanárok már rendbe is hozhatták volna a parkot, de semmi sem történt a következő hónapokban …

Oldal megtekintése »

Tevékenység vagy depresszió! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 19. vasárnapra (C év)

Lk 12,32-48 A lustákról ezt írja a Példabeszédek könyve: Meddig heversz még lusta? Mikor kelsz fel álmodból? Alszol egy kevéssé, szenderegsz egy kissé, összeteszed egy kissé kezedet, hogy aludjál, és beállít hozzád az ínség, mint a csavargó, s a nélkülözés, mint a fegyveres férfiú! De ha serény vagy, akkor aratásod bő, mint a forrás, s …

Oldal megtekintése »

Tisztuljunk meg! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk megkeresztelkedésének ünnepére

Mt 3,13-17 Ahogyan a megváltásunk ünnepkörét a Szentháromság ünnepe zárta, ugyanígy a Megtestesülés ünnepeinek körét is a teljes Szentháromság megjelenése zárja. Mert itt a teljes Szentháromság nyilatkoztatja ki magát! Az Atya szól: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” (Mt 3, 17.). A második isteni személy amint feljött a vízből, megnyílt neki az ég …

Oldal megtekintése »

Történelmi bizonyítékok! – Ámon Ottó elmélkedése Jézus Krisztus születésének főünnepére

Lk 2, 1-14. Izajás próféta, aki Jézus születése előtt több mint 700 évvel így jövendöl: Gyermek született. Fiú adatott nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Isten örök terveinek Hírnöke. (9, 6). Isten, aki az egész világot teremtette, és benne az embert is életre hozta, már jó előre jelezte a megváltás tervét. …

Oldal megtekintése »

Törvény és szabadság! – Ámon Ottó elmélkedése advent 3. vasárnapjára (B év)

Jn 1, 6-8. 19-28. Múlt vasárnap Szent Márk evangéliumát olvastuk, most Szent János evangéliumának első soraival kezdünk. E sorok az isteni Igéről szólnak, aki nem más, mint maga Jézus Krisztus. Önálló személy, de isteni természetében egylényegű az Atyával. További magyarázat Sz. Atanáztól: {A létező és keletkező dolgok között egyetlen egy sincs, amelyik nem az Igében …

Oldal megtekintése »

Tudom ki vagy! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 4. vasárnapra (B év)

Mk 1,21-28 E szavakkal a sátán is megvallja, hogy kicsoda Jézus! Nem lenne jó, ha mi is elhinnénk, hogy Jézus valóban az Isten Fia, aki boldoggá akar tenni minket? Tanítása ámulatba ejtett minden embert! (Mk 1, 22). Szent Krizosztom szerint: {Az ésszerűség útján megnyugtatott emberi értelem dicséretet szül, a felülmúlt emberi értelem pedig álmélkodást. Amit …

Oldal megtekintése »

Tudsz-e megbocsátani? – évközi 24. vasárnap (C év)

Ámon Ottó elmélkedése a vasárnapi Evangéliumról Lk 15,1-32 Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! Ezt kérjük legtöbbször a Miatyánkban! Figyeltünk-e a szövegre. Az Úr nagyon keményen fogalmazott! Pontosan úgy bocsátja meg a mi hibáinkat, vétkeinket, ahogyan mi bocsátunk meg a minket megsértő embereknek. Valóban komolyan vesszük mi ezeket a …

Oldal megtekintése »

Üdvözlégy Mária! – Ámon Ottó elmélkedés advent 4. vasárnapjára (B év)

Lk 1,26-38 Már 4 gyertya ég az ádventi koszorún. Elérkezett a nagy ünnep hete! Isten elküldi közénk, ide a földre egyszülött Fiát! Micsoda szeretet! Leereszkedik közénk. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott. (SzVU 23.). Szent János apostol, aki az utolsó vacsorán közvetlenül Jézus mellett volt, a szeretett tanítvány így ír levelében: Az Isten szeretet. Isten szeretete …

Oldal megtekintése »

Uram, irgalmazz! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 3. vasárnapra (B év)

Mk 1, 14-20 A múlt vasárnapi evangélium (Jn 1, 35-42) az első négy tanítvány meghívásáról szólt. Az e heti vasárnapi evangélium tárgya is ez csak Márk evangéliumából. Nagyon szép példa arra, hogy egy nagy jelentőségű eseményt évek multán, – hiszen nem azonnal írták le – mennyire másképpen él két különböző ember emlékezetében. Márk röviden ír …

Oldal megtekintése »

Uram, ki vagy te nekem? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 27. vasárnapra (A év)

Mt 33-43 A vasárnapi evangélium bemutatja a szőlőművesek gonoszságának minden fokozatát, melyet mindig követet a gazda, azaz a jó Isten megbocsátó végtelen irgalmassága. Az Isten kegyességével versenget az emberi gonoszság. Sajnos így van ez napjainkban is! A mi hitünkben, kishitűségünkben mennyi szeretetlenség nyilvánul meg a végtelenül irgalmas és szerető Istennel szemben! Nagyon magunkba nézve, teljes …

Oldal megtekintése »

Uram, növeld bennünk a hitet! – évközi 26. vasárnap, C év

A mustármag kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő nagyobb minden veteménynél. (Mt 13, 12). Ezek Jézus szavai. – Növeld bennünk a hitet! (Lk 17, 5). Ezek az apostolok kérelmei. Most ez legyen a mi kérésünk is. – Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag. (Lk 17, 6). Ez Jézus válasza. Nem lényeges …

Oldal megtekintése »

Uram! Hogy lássak! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 30. vasáranpra (B év)

Mk 10,46-52 Jézus utolsó útja kereszthalála előtt Jeruzsálembe. Az utolsó város Jeruzsálem előtt Jerikó. Máté szerint kettő, Márk szerint csak egy vak kiabál az út szélén: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! (Mk 10, 47). Mily csodálatos és tökéletes hitvallás. Ez az első, mit az Isten egyszülött Fia megkíván tőlünk! Jézus, Dávid király leszármazottja, könyörülj rajtunk. …

Oldal megtekintése »

Urunk megjelenése! – Ámon Ottó elmélkedése Vízkereszt ünnepére

Urunk karácsonykor pólyás gyermekként jelenik meg. Ő az, aki szeretetet, irgalmat és békét hozott nekünk. Ő az életünk végén bíránk lesz ugyan, de addig segítőtársunk. Ő szeret minket. Nem majomszeretettel. Többször próbára teszi hitünket, de mindig segít a próbát kiállni, hogy életünk végén az igazságnak megfelelően jutalmazni is tudjon! Ő a hozzánk küldött béke, e …

Oldal megtekintése »

Urunk színeváltozása! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 2. vasárnapjára (B év)

Mk 9, 2-10 Fontos a vasárnapi evangélium megértéséhez az előzmények ismerete. Még Izrael északi tartományában vagyunk, Galileában, a Genezáreti tó környékén, Jeruzsálemtől mintegy 100-150 kilométerre északra. Jézus meggyógyít egy süketnémát, de már nagyon kér mindenkit, hogy e csodákról senkinek se beszéljenek. Sok már Jézus ellensége. Majd a összegyűlt nagy tömegnek másodszor is kenyeret szaporít. Ezután …

Oldal megtekintése »

Út a mennyekbe! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 21. vasárnapra (C év)

Lk 13, 22-30 Ha még eddig nem gondolkodtunk el ezeken, most saját érdekünkben merüljünk el a következő kérdésekre adandó feleleteken: Te is egyszer meg fogsz halni? Tudom nagyon kellemetlen erre gondolni, de megéri, hiszen a jövődről van szó. Úgy gondolod, hogy az emberiség történelmében te lennél az egyetlen kivétel, akit nem érint a halál? Ha …

Oldal megtekintése »

Vagy Jézussal, vagy Jézus ellen! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 13. vasárnapra (A év)

Mt 10, 37-42 Máté evangéliumában az apostolok kiválasztása és szétküldése után azonnal az üldöztetésekről ír, ezért bátorságra buzdít minden hívő embert. Majd kijelenti: Vagy Jézussal vagy Jézus ellen! Az evangéliumi szakasz azonnal a lényegről szó: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem …

Oldal megtekintése »

Vágyakozz a mennyország után! – Ámont Ottó elmélkedése évközi 16. vasárnapra (A év)

Mt 13,44-52 Isten nekünk minden emberi képzeletet felülmúló ígéretet adott földi életünk végére: örök boldogságot. Nekünk ennek elérésére kell törekednünk egész földi életünkön át! Ezt nevezi Jézus az evangélium szavaival földbe rejtett kincsnek! E szavakat így magyarázza meg nekünk Szent Gergely: {A földbe rejtett kincs nem más, mint a mennyei vágy. A szántóföld pedig, amelybe …

Oldal megtekintése »

Vágyakozzunk, imádkozzunk! – Ámon Ottó elmélkedés évközi 29. vasárnapra (C év)

Lk 18,1-8 Egy kislány áll az órásüzlet kirakatánál. Csodálkozva nézi a szebbnél-szebb órákat. „De jó lenne, ha hetedik születésnapomra ilyen órát kapnék. Ha órám volna, biztos nem késnék el az iskolából”– gondolta magában. Hittan órán hallotta, hogy van egy Jézus, aki nagyon szereti a gyerekeket, aki azt mondta: Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem …

Oldal megtekintése »

Valóban jó az Isten? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 12. vasárnapra (B év)

Mk 4, 35-41 Ekkor hatalmas vihar támadt. (Mk 4, 37). Jézussal az apostolok átkeltek a Genezáret tavon. Több bárka is követte őket, amikor kitört a vihar. Miért történt mindez? Szent Krizosztom ezt a magyarázatot adja: {Látták, hogy Krisztus másokat jótéteményekben részesített, de az ember nem ugyanúgy értékeli azt, ami mások testével történik, mint ami a …

Oldal megtekintése »

Valóban keresem az Istent?! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 6. vasárnapra (A év)

Mt 5,17-37 Jézus Krisztus nem vallásalapító! Neki nem kellett egy hit világot kiépíteni és e kialakított hittel megmagyarázni földi dolgainkat és mindezek átélésére, sokszor túlélésére kialakítani egy erkölcsi szabályzatot. Jézus Krisztus az élő, a teremtő Istennek az egyszülött Fia! Ő maga többet mert állítani magáról mind az összes vallásalapítók összességében! Mert Ő valóban az élő …

Oldal megtekintése »

Van eledelem, csak nem tudtok róla! – Ámon Ottó elmélkedése nagyböjt 3. vasárnapjára (A év)

Jn. 4, 5-42 Nagyböjti vasárnapi szentmisék evangéliumainak tengelyében a legfontosabb témák szerepelnek. Első vasárnap: van kísértés a rosszra bennünk, van emberi gyengeségünk, van rosszra hajló gyenge akaratunk. Létezik a Sátán, aki még az Isten Fiát, Jézust sem kímélte. Ellenszer: böjt, önfegyelmezés, imában erő kérés és van Isten és van segítség. Nagyböjt, második vasárnap: Létezik szenvedés, …

Oldal megtekintése »

Van lelkünk! – Ámon Ottó elmélkedése Virágvasárnapra (B év)

Mk 14,1 – 15,47 Ki látta az eszét? Ki látta a lelkét? Csak az van, amit látok! Jártál már az északi sarkon? Még nem! Akkor nincs is, ugye? Folytathatnánk még sok érdekes dologgal, amit még eddig nem láttunk és a valóságban még is van! Ha csak azt fogadod el, amit látsz, nem vagy okos ember! …

Oldal megtekintése »

Van örök élet! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvétvasárnapra

Mk 16, 1-7 Krisztus feltámadott! Alleluja! Jézus legyőzte a halált! Alleluja! Van feltámadás az örök életre! Alleluja! Mi is kövessük Jézust a mennyekbe! Alleluja! Ezért mi is feltámadunk az örök életre! A jók az örök boldogságra, a gonoszok az örök szenvedésre! Itt a földön együtt éltünk. A jók sokat szenvedtek a gonoszok trükkjeitől, durvaságától, ha …

Oldal megtekintése »

Vándor utunk erőssége! – Ámon Ottó elmélkedése Úrnapjára

Mk 14, 12-16 22-26. Jézus földi életének utolsó vacsorájára készül közvetlenül a szenvedés és kereszthalála előtt. Az egész zsidóság is ugyanekkor készül a húsvéti bárányvacsorára, mely emléke az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásnak. Jézus tanítványai is megkérdezték a Mestert: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez? Így lett előkép a …

Oldal megtekintése »

Várom a holtak feltámadását! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvétra

Mt. 28, 1-10 Valóban várom? Jézus életünk mintaképe. Mi mindenben Őt szeretnénk nem csak utánozni, hanem követni! Ő is meghalt, de feltámadt. A mi életünkből sem fog ez az esemény kimaradni. Mi is meg fogjuk érni! Mi is megfogjuk „élni”, de nem mindegy, hogy hogyan, milyen lelkülettel, mekkora Isten iránti szeretettel! Szent Ágoston szerint: {A …

Oldal megtekintése »

Védd a békét! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 27. vasárnapra (A év)

Mt 21,33-43 A békével szemben áll a harag, a bosszú és a háború. Ez jellemzi a Sátánt és birodalmát! Mennyire fontos az olvasó és a ma gondolkodó ember számára a II. Vatikáni zsinat tanítása, mely fontos nevelési tanácsot ad a jövő ifjúságáért isaggodva! {A nevelők, főleg az ifjúság nevelői és a közvélemény irányítói tekintsék súlyos …

Oldal megtekintése »

Vedd észre más baját! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 10. vasárnapra (C év)

Lk 7, 11-17. Napjainkban is vannak csodák. Minden olyan eset, amikor egy sok gonoszságot elkövető ember egyik napról a másikra már-már jót is tud tenni. Ez talán a legnagyobb csoda. Minden esetre, aki nyitott szemmel jár a világban észre fog venni számtalan csodát. Sajnos sok olyan baleset van, ahol már a bajbajutott nem tud magán …

Oldal megtekintése »

Vegyétek a Szentlelket! – Ámon Ottó elmélkedése Pünkösd vasárnapjára (A év)

Jn 20, 19-23. Ha az ember önmagában bizakodnék, előbb vagy utóbb, mélységes csalódás érné. Az Egyház munkája emberi erőlködés lenne, ha a saját erejére hagyatkoznék. Az Egyház élete Krisztus, ereje a Szentlélek, aki az igehirdetésben, a szentségek kiszolgáltatásában, az emberekkel való foglalkozásban kegyelmét és vigasztalását árasztja ránk. Kicsoda a Szentlélek? – A Szentlélek a Szentháromság …

Oldal megtekintése »

Velünk az Isten! – Ámon Ottó elmélkedése Urunk mennybemenetelének főünnepére (A év)

Mt 28,16-20 Ez évben főleg Máté evangéliumát olvastatja az Egyház a vasárnapi szentmiséken. Szent Máté evangéliumának az elején ez áll: ”Velünk az Isten” (Mt 1, 23). E hét vasárnapi evangéliuma Szent Máté evangéliumának utolsó sorai, melyeket Jézus a földről való távozásának utolsó szavai voltak. „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”.(Mt 28, 20). A két …

Oldal megtekintése »

Vigasztalásra szorulunk! – Ámon Ottó elmélkedése Húsvét 6. vasárnapjára (A év)

Jn 14,15-21 Én pedig kérni fogom az Atyát, és Ő más Vigasztalót ad majd nektek. (Jn 14, 16). De ki ez a Vigasztaló, akit Jézus a földről való távozása előtt nekünk ígért. Neve szerint vigasztalni fog minket. No de kiket kell vigasztalni? Minket! Ezek szerint nekünk Isten rendelése szerint sokat kell itt szenvednünk, sok kellemetlenséget …

Oldal megtekintése »

Világosság és só! – Ámon Ottó elmélkedése évközi 5. vasárnapra (A év)

Mt 5,13-16 A vasárnapi evangéliumi szakasz a hegyi beszéd elejéről való. A nyolc boldogság felsorolása után következik, mely főleg nekünk szó. Előre közli, hogy mi minden vár ránk, ha Krisztus követői akarunk lenni. A felsorolt kellemetlenségek végső következményei a ránk váró boldogságok! Ez után következik a tanítványok, azaz a mi feladataink is. Ezt két hasonlattal …

Oldal megtekintése »

Virrasszatok Máriával! – Advent 1. vasárnapja (A év) – Ámon Ottó elmélkedése

Mt 24,37-44 Az anyaszentegyház újévet kezd a mai nappal. Ebben az új egyházi évben („A” év) vasárnaponként Máté evangéliumát olvastatja az Egyház. A mai hét Ádvent, azaz karácsonyi készület első hete. Az első szereplő személy, akivel találkozunk a készület folyamán Jézus emberségének életet adó édesanya: Mária. Legjobb, ha mi is Máriával várakozva készülünk a nagy …

Oldal megtekintése »

Virrasszatok! – Ámon Ottó elmélkedése advent 1. vasárnapjára (B év)

Mk 13,33-37 Új egyházi évet kezdünk! Új lehetőséget kapunk Istentől, hogy a következő évet még több szeretettel és még több lelkesedéssel és isteni segítséggel élhessük meg! Adventtel kezdődik minden egyházi év. Ádvent készülődés Karácsony ünnepére, mely négy hétből áll. Az első gondolat tehát Jézus születésnapjára való felkészülés a szeretet jegyében. Jézus szállást keres a mi …

Oldal megtekintése »