Oldal nyomtatása

Kemény beszéd ez? – Ámon Ottó elmélkedése évközi 21. vasárnapra (B év)

Jn 6, 60-69

Az elmúlt négy hétben az evangélium vasárnapi szövegét Szent János evangéliumának 6. fejezetéből vettük, amely Jézus Kafarnaumban mondott eucharisztikus beszédének egy-egy részletét tartalmazta. Most a befejező részben a beszéd hatástanulmányát olvassuk.

Úgy néz ki, hogy a hallgatóság két táborra szakad. „Többen azt mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” Valóban kemény beszéd, amit Jézus mondott földi értelemben. Ha teljesen hitetlen vagyok, még emberevésre is gondolhatnék a szó szoros értelmében! Jézus fel is teszi a kérdést: Azért így szólt hozzájuk: „Botránkoztok rajta? Hozzátok intézett szavaim lélek és élet, de vannak közöttetek, akik nem hisznek.”

Milyen szomorú, hogy négy héttel ezelőtti evangéliumban olvastuk, hogy milyen hatalmas tömeg, mekkora lelkesedéssel veszi körül Jézust és királlyá akarja tenni. Most pedig, amikor a legnagyobb ajándékáról beszél, már többen megbotránkoznak és el akarnak menni. A szemlélet kulcsa pedig a hit. Azaz hiszel-e Jézusnak, az Isten egyszülött Fiának szavaiban, vagy nem? El tudod-e hinni, hogy Teremtődben ekkora szeretete lenne irántad? El tudod-e hinni, hogy a több évezredes írásoknak van hitele és valóban megtörtént esetet rögzítenek? El tudod-e hinni a különböző helyekről származó iratoknak egybehangzó véleménye valóság-e, vagy a véletlen műve?

Isten irántunk tanúsított szeretetéről Kaniziusz Szent Péter így ír: {Figyelmesen fontold meg a lelked mélyén, milyen kimondhatatlan volt az a szeretet, amellyel a felséges Isten Szívének legnagyobb szorongásait az egész világ gyalázkodásai között éretted, hitvány féregért a kereszten keserves kínhalált szenvedett. Gondolj arra, hogy Krisztus a mi Megváltónk mindenkinek, aki az övé, a legnagyobb bőkezűséggel a megváltást nyújtotta. Egyszer a nép között állva így kiáltott fel. „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék.” Ezzel magát készségesnek mutatta arra, hogy mindenkinek segítségére siessen minden szükségében. Gondold meg azt is, hogy Szívének drága vérét neked a lehető legbőkezűbben felkínálta akkor, midőn szent oldalának megnyitásával, ami vére még maradt testében, azt is kiontotta. Ezért, hogy ne legyek egészen háládatlan, minden ajándéknak és jónak ezeket az örök forrásait gyakran szemem elé állítom, mivel ezekről szól az édes ígéret: Örömmel fogtok vizet meríteni az Üdvözítő forrásaiból, és majd azon a napon azt mondjátok: Magasztaljátok az Urat. (Iz 12, 3).

Te is minden kísértésben szívesen menekülj Krisztus szeretetreméltó szívéhez, és állítsd magad elé jóságát és szeretetét, és ezzel hasonlítsd össze a te értéktelenségedet, gonoszságodat, hitetlenségedet, elbizakodottságodat. Mekkora a szeretete Krisztusnak, aki mindnyájunkat magához hív: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak és terheltek vagytok, és én megenyhítelek titeket. Így készségesnek mutatkozik, sőt irántunk való szeretetből kívánja mindegyikünknek terhét viselni. Ezért nagy bizalommal dobd az ő szeretetének mélységébe bűneidet, és magadat tüstént megkönnyebbülten fogod érezni.} (Hom. 6-7.)

Aki meglátja és felismeri ezt a hatalmas szeretetet, annak nem okozhat gondot a felismerés és az elismerés, mely már a mély hitet is jelzi. E táborba tartozókat Szent Péter vezeti és a hívők nevében a következő vallomást teszi: „Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

Isten, aki a világot és az abban található csodálatosabbnál csodálatosabb dolgokat teremtette, aki minden szeretet forrása, hozzá képest mi nagyon kicsik vagyunk. Itt a földön élünk az idő és tér korlátai között! Nehezen értjük az e korlátok nélküli égi világot. Csak a hitre támaszkodhatunk, mely hitet a végtelen Bölcsesség biztosítja számunkra. Csak Jézus szavaira építhetünk: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait.” (Jn 15, 9-10).

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vasarnapi-elmelkedesek/kemeny-beszed-ez-amon-otto-elmelkedese-evkozi-21-vasarnapra-b-ev-2/