Oldal nyomtatása

Mindennapi kenyerünk! – Ámon Ottó elmélkedése evközi 18. vasárnapra (B év)

Jn 6, 24-35.

Jézus evangéliumi figyelmeztetése: Ne romlandó eledelért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, aki mellett maga az Atya tett tanúságot.” Ez a két mondat egész életünkre szól. Minden reggel e gondolattal kezdjük és tervezzük meg napjainkat!

Bizonyítja ezt az is, hogy Jézus e szavakkal vezette be: „Bizony, bizony mondom nektek!” E szavakat Jézus akkor használta, amikor valami nagyon fontos, jelentőségteljes igazságot akart közölni! Valóban nagyon szomorú, hogy imádságra csak akkor gondolunk komolyan, ha földi kenyerünkről, földi dolgainkról van szó. Jézus panasza szó szerint: Nem azért kerestek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Sajnos, sokszor csak a földi dolgaink fontosak!

Nagyon hasznos lenne számunkra, ha néha elgondolkoznánk azon, hogy a jó Isten mit vár tőlünk? A földi dolgokon kívül van-e még mit kérnünk, ami ezeknél sokkal fontosabb? A Jézus korabeli emberek azonnal megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe?” Nekünk, mint földi embereknek, mint isteni teremtményeknek illik megkérdezni Teremtőnktől: „Uram, mit tegyünk?” Jézus válaszának a lényege: Higgyetek!

Ezt János apostol is megerősíti és kiegészíti levelében: Az ő (a mennyei Atya) parancsa pedig ez: Higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük egymást. Így parancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait, Istenben él és Isten őbenne. Azt, hogy ő bennünk él, a nekünk adott Lélektől tudjuk. (1Jn 3, 23-24). Gyakrabban kellene nekünk is elgondolkodni azon, hogy mi jót és mennyi jót tehetnénk a környezetünkben élő embertársainkkal?

Sajnos a Jézus korabeli embereknek ez a válasz nem volt elég. Nem hittek Jézus szavainak és sajnos a jócselekedetekben sem buzgólkodtak, hanem további kérésük támadt! A hithez feltételeket szabtak: „Hadd, lássuk, milyen csodajelet viszel végbe! Akkor majd hiszünk neked.” Sajnos a mai emberek közt is sokan hinnének Jézusban, ha állandó csodák kísérnék életünket, de az ilyen hitet nem kísérné a meghitt bizalom és együttérzés. Ez a hit szolgai szinten van. A hit nem olyan, mint a kereskedelem! Hiszek, ha van csoda, de ha nincs csoda, akkor hit sincs. A gyermek hisz szülei szavának, de nem követel csodát tőlük. Az iskolában a kis diák, hisz tanárának, de nem igényel ezért csodát.

E csodaváró gondolat máshol is már felmerült az írástudók és farizeusok közti vitában. Erről Máté evangélista így ír. „Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” Jézus így felelt: „A gonosz és hűtlen nemzedék jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás prófétáét. Amint ugyanis Jónás próféta három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a föld szívében három nap és három éjjel. A ninivei férfiak e nemzedékkel együtt jelennek meg majd az ítéleten, és elítélik azt, mert ők megtértek Jónás prédikációjára. De Jónásnál nagyobb van itt.” (Mt 12, 39-41).

Valóban számunkra egész életünk ideje alatt elegendő egyetlen csoda: a halott Jézus három nap utáni feltámadása, újra éledése. A győzelem a halál felett a saját halálán keresztül. Ennél nagyobb csoda nincs! Mit akarunk még? Talán az a baj, hogy nem a mi szemünk láttára történt? És ha előttünk történt volna? Sajnos a megkapott „szabad akarat” révén akkor is képesek lennénk kételkedni!

Régen történt? Annál jobb, hiszen annál többen tettek a feltámadásról tanúságot, sőt ezért az igazságért a vértanuk és hitvallók serege tanúskodik. Szent Pál írja: A zsidók csodákat követelnek, a görögök bölcsességet keresnek. Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. (1Kor 1, 22-23). Aki harmadnapra feltámadt. Még negyven napig itt élt a földön, majd az égbe emelkedett. Tíz nap múlva elküldte a Szentlelket és megalapította az Egyházat. Számos hitvallót, példaképet és sok-sok vértanút adott nékünk. Valamint a Szentmisékben újra és újra feláldozza magát érettünk. Az Oltáriszentségben táplál és erősít minket minden nap!

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vasarnapi-elmelkedesek/mindennapi-kenyerunk-amon-otto-elmelkedese-evkozi-18-vasarnapra-b-ev/