↑ Return to Könyvtár

Oldal nyomtatása

Vincés Család Szentjei és Boldgjai

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-csalad-szentjei-es-boldgjai/

Augusztus 30. – Boldog Ghebre Mihály, áldozópap és vértanú emléknapja († 1855. augusztus 28.)

Boldog Ghebre Mihály Goggiamici faluban (Abesszinia, Etiópia) született és monophizita vallásban nevelkedett. 19 évesen egy szakadár kolostorba lépett. Kutató, éles értelmével kereste az igazságot, és a szentéletű De Jacobis Jusztin püspök segítségével azt meg is találta. 1844 februárjában tette le a katolikus hitvallást és Szent Jusztin buzgó munkatársa lett. 1851. január 1-én pappá szentelte és …

Oldal megtekintése »

December 10. – Durando Boldog Mark Antal, lazarista áldozópap emléknapja

Durando Márk Antal 1801. május 22-én született Olaszországban Mondoviban. A lazaristákhoz azzal a szándékkal lépett be, hogy misszionáriusként elmegy Kínába, de elöljárói más feladatot szabtak ki neki, mégpedig, hogy tartsa meg a népmissziót saját hazájában. 1831-ben torinói házfőnök, 1837-ben pedig a torinói tartomány tartományfőnöke lett. Ezt a feladatát 43 éven keresztül, haláláig, teljesítette. 1833-ban Olaszországba …

Oldal megtekintése »

Február 1. – Boldog Vaillot Mária-Anna és Baumgarten Odilia Irgalmas nővérek, szüzek és vértanúk emléknapja

Az Angers-i Szent János Korházban működő Vaillot Mária-Anna és Baumgarten Odilia Irgalmas Nővéreket 1794. február 1-én, a francia forradalom idején, több más vértanúval együtt kivégezték. Vaillot Mária-Anna 1736. május 13-án Fontainebleau-ban született és 1751. szeptember 25-én lépett be az Irgalmas Nővérek Társaságába. Baumgarten Odilia a lotaringiai Gondrexange-ban, 1750. november 15-én született. 1775. augusztus 4-én felvételt …

Oldal megtekintése »

Február 3. – Nicoli Boldog Giuseppina szűz, Irgalmas nővér emléknapja

Nicoli Giuseppina 1863. november 18-án született az olasz Casatisma városában. 20 évesen lépett be az Irgalmas Nővérekhez. Életét gyermekek tanításának és nevelésének szentelte. Szardínia szigetén Cagliariban és Sassariban működött. A keresztény nevelés mellett a szegények szolgálatával is foglalkozott. 1924. december 31-én Cagliariban halt meg, ahol 2008. február 3-án boldoggá avatták.

Oldal megtekintése »

Február 7. – Rendu Boldog Rozália szűz emléknapja

Multimédiás meditáció Akit “Krisztus szeretete sürgetett” Mozaikok Rendu Rozália Vincés nővér életéből, melyeket boldoggá avatása előtt ismertettek. 16 éves korában Párizsba ment az Irgalmas nővérek anyaházába. 50 éven keresztül dolgozott Párizs szegényei, hajléktalanjai, betegei és tanulatlan gyermekei között. 1856. február 7-én halt meg. ROZÁLIA NŐVÉR 1786-1856 Gyermekkor Rendu Johanna gyermekkora a francia forradalom idejére esett. …

Oldal megtekintése »

Január 25. – Szt. Pál apostol megtérésének ünnepe. Misszióstársaság-Lazaristák alapításának évfordulója

Ezen a napon ünnepli a Misszióstársaság megalapításának évfordulóját. Szent Vince 1617. januárjában, Folleville-ben, francia községben megismerte a falusi nép megdöbbentő lelki nyomorát. Itt olyan híveket talált, akik vallási kötelességeikről csak nagyon keveset tudtak. Attól is vonakodtak, hogy papjaiknál gyónjanak, mert azok hivatásukhoz méltatlanul éltek. Ezért 1617. január 25-én a népet életgyónásra jelentkezőknek egyedül nem tudott …

Oldal megtekintése »

Január 4. – Bayley Seton Szent Erzsébet Anna emléknapja, a Szent Józsefről nevezett Irgalmas Nővérek Tátsaságának alapítónője

Erzsébet Anna 1774. augusztus 22-én New Yorküban született és az Episzkopális egyházban keresztelkedett meg. Atyja, Richard Bayley, jó nevű gyarmati orvos. Szülei New York előkelő társaságát látogatták. Gyermekkorát édesanyja korai halála és mostohájának meg nem értése szomorította meg. Tizenkilenc évesen ljegyezte magát William Magee Seton-nal, New York egyik leggazdagabb kereskedőjének fia volt. Öt gyermekkel ajándékozta …

Oldal megtekintése »

Január 7. – Lindalva Justo de Oliveira nővér, szűz és vértanú emléknapja

Egy Szeretet Leánya, akit a Megfeszített Jézus Krisztus magának lefoglalt Élete Gyermekkora 1953. 10. 20-án született Brazíliában, ACU faluban, Rio Grande do Norte államban, Lindalva a 6. gyermek 14-ből. Szülei katolikusok, egyszerű és mélyen hívők. Boldogság a szeretetben Lindalva rendes keresztény nevelést kap. Nagylelkű gyermek, otthon könnyen segít édesanyjának. Osztálytársai közötti vitákban mindig kedvességgel lecsendesíti …

Oldal megtekintése »

Július 30. – De Jacobis Szt. Jusztin püspök emléknapja

De Jacobis Jusztin 1800 október 9-én született Sint Fele-ben (ma Potenza tartományhoz tartozik Itáliában). Nemes hagyományokat őrző, és mélyen hívő vallásos család 14 gyermekek közül ő a hetedik. 1818. október 17-én felvették a Missziós Kongregáció nápolyi tartományába. 1820 október 18-án tett fogadalmat és 1824 június 12-én Domenico Maria Tedeschi , Brindisi érsek pappá szentelte. Tizenöt …

Oldal megtekintése »

Július 9. – Régis-Clet Szt. Ferenc lazarista áldozópap és vértanú emléknapja

Ferenc Regis 1748. augusztus 19-én Grenoble-ban született, előkelő szülők gyermekeként. Húsz évesen belépett a Misszióstársaságba és Lyon-ban 1773. március 27-én pappá szentelték. Az Annency-i papnevelő intézetbe küldték, hogy ott teológiát tanítson. E feladatát 15 éven át látta el. Meglepően magy olvasottsága miatt járkáló könyvtárnak nevezték el. Később a Társaság párizsi anyaházában a belső szeminárium igazgatója …

Oldal megtekintése »

JÚNIUS 26. – Fontaine Boldog Mária Magdolna és társai, vértanú szüzek emléknapja

Fontaine Boldog Mária Magdolna (1723.IV.22. – 1794.VI.26.) Lanel Boldog Mária Franciska (1745.VIII.24. – 1794.VI.26.) Fantou Boldog Teréz Magdolna (1747.VII.29. – 1794.VI.26.) Gérard Boldog Johanna (1752.X.23. – 1794.VI.26.) Rutan Boldog Margit Az Arras-i Irgalmas Nővéreket ünnepeljük e napon. Őket Cambrais-i vértanúknak is nevezzük, mert a francia forradalom idején ott pecsételték meg vértanúhalálukkal a szegények szolgálatát. Mária …

Oldal megtekintése »

Június 26.: Fontaine Boldog Mária Magdolna és társai, vértanú szüzek emléknapja

Fontaine Boldog Mária Magdolna (1723.IV.22. – 1794.VI.26.) Lanel Boldog Mária Franciska (1745.VIII.24. – 1794.VI.26.) Fantou Boldog Teréz Magdolna (1747.VII.29. – 1794.VI.26.) Gérard Boldog Johanna (1752.X.23. – 1794.VI.26.) Johanna Antida 1765. november 27-én a besançon-i egyházmegyében fekvő Sancei-le-Long faluban, Franciaországban született. 22 éves a Páli Szent Vince által alapított Szeretetleányai Társaságba lépett. E társaságot az 1793-as …

Oldal megtekintése »

Május 23. – Thouret Szent Johanna Antida szűz a Keresztény Szeretet Nővéreinek alapítónőjének emléknapja

Johanna Antida 1765. november 27-én a besançon-i egyházmegyében fekvő Sancei-le-Long faluban, Franciaországban született. 22 éves a Páli Szent Vince által alapított Szeretetleányai Társaságba lépett. E társaságot az 1793-as forradalmi évben erőszakosan feloszlatták. Az üldözések ellenére Johanna Antida a felebaráti szeretet gyakorlását továbbra is folytatta; szolgálta a szegényeket és igyekezett a száműzött plébánosok helyett a hívek …

Oldal megtekintése »

Május 30. B. Márta Wiecka szűz, Irgalmas nővér emléknapja

1874. január 12-én született. 18 évesként Krakkóban belépett Irgalmas nővérekhez. Áldozatosan szolgálta betegeket, akikben mindig Krisztust látta. Kórházakban dolgozott. Segített mindenkinek, nem tekintve a nemzetiségére sem a vallására. Egy beteg sem halt meg az osztályán az Istennel való kiengesztelődés nélkül. 30 évesként felajánlotta életét más emberért – családapáért, aki kórházban dolgozott helyette fertőtlenítve szobát egy …

Oldal megtekintése »

Május 9.: Marillac Szent Lujza (1591.VIII.12. – 1660.III.15.) főünnepe

De Marillac Szent Lujza 1591. augusztus 12-én látta meg a napvilágot. Atya nemes ember, édesanyja számunkra ismeretlen. Eredetileg kapucinus apáca szeretett volna lenni, de erről gyenge egészsége miatt lelkiatyja lebeszélte. 22 éves korában feleségül ment Le Gras Antalhoz, aki De Medici Mária királynő titkára volt. Férje halála után, 1625. december. 21-én tette le az özvegyek …

Oldal megtekintése »

November 27. – Csodásérmű Boldogasszony ünnepe

1830. november 27-én a Szűzanya megjelent Labouré Szent Katalin Irgalmas Nővérnek, és megbízást adott neki, hogy készítsen érmet a megadott minta szerint. Megmutatta neki a Csodásérem rajzolatát. Megígérte, hogy akik az érmet megáldása után viselik és áhítattal elmondják a következő fohászt: Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!, Isten anyjának egészen …

Oldal megtekintése »

November 28. – Labouré Szt. Katalin szűz

Labouré Katalin 1806. május 2-án Fain-les Mountiers-ben (Burgundia) született. Földműves leánya. 1830. április 21-én, 24 évesen lépett az Irgalmas Nővérek anyaházába. Újonc éve folymán többször megjelent neki a Boldogságos Szűzanya. Egyik látogatása alkalmával azt a feladatot kapta, hogy érmet veressen, mely hamarosan nagyon széles körben elterjedt és a Csodásérem nevet kapta. Katalin nővér jelenéseinek történetéről …

Oldal megtekintése »

November 6. – spanyol vértanúk, polgári háború áldozatai

2013. október 13-án a spanyol Tarragonában boldoggá avatnak 522 vértanút, akik a spanyol polgárháború idején (1936-39) felajánlották életüket hitünkért. A 2013. október 13-án a spanyol Tarragonában boldoggá avatottak között vincések is voltak: 27 Irgalmas nővér (rövid életrajzai és prezentáció), 11 lazarista pap és 3 testvér (rövid életrajzai .pdf formátumban), A Csodásérem Társulatának egy tagja.  

Oldal megtekintése »

Szeptember 11. – Perboyre Szt. János Gábor áldozópap és vértanú (1802.I.5. – 1840.IX.11.) emléknapja

  Peboyre János Gábor 1802. január 5-én Puech-ben (Montgesty város közelében, Dél-Franciaországban) született. A gyermek jövőjét erősen befolyásolta Jacques nagybácsikája, aki lazarista volt és Montauban városában egy iskolát vezetett. Ezt az intézményt János Gábor két és fél évig látogatta. Ennek befejeztével egy lazaristák által vezetett misszión vett részt. Ez arra késztette, hogy a Misszióstáraságba lépjen. …

Oldal megtekintése »

Szeptember 2. Francois Boldog Lajos és Társai, vértanúk emléknapja

François Boldog Lajos (1751.II.3. – 1792.IX.3.) Gruyer Boldog János Henrik (1773.I.13. – 1792.IX.3.) Rogue Boldog Péter Renatusz (1751.VI.11. – 1792.IX.3.) Caron Boldog János Károly (1730.XII.31. – 1792.IX.3.) Colin Boldog Miklós (1730.XII.12. – 1792.IX.3.) Ezek a misszióspapok a francia forradalom idején szenvedtek vértanúhalált.  François Lajos József 1751. február 3-án Busigny-ben születet. 18 évesen a Misszióstársaságban fogadalmat tett. …

Oldal megtekintése »

Szeptember 27. – Páli Szent Vince áldozópap főünnepe

Monsieur Vincent – film magyar felirattal Páli Szent Vince – az irgalmasság Szentje (dokumentumfilm magyar feliratokkal) Páli Szent Vince 1581. április 24-én született Dél-Franciaországban Pouy-ban, Dax mellett. Tanulmányait Das-ban, később Toulouse-ban végezte. 1600. szeptember 23-án Château-l’Eveque-ben szentelték pappá. Arra törekedett, hogy gazdasági és társadalmi szempontból is felemelkedjen, ezért kapcsolatokra tett szert a legmagasabb világi és …

Oldal megtekintése »

Szeptember 9. – Boldog Ozanam Frigyes emléknapja

Ozanam Frigyes Antal 1813. április 23-án született Milánóba. Majdnem egész életét Franciaországban töltötte. Közreműködött a Páli Szt. Vince Társaság alapításánál. Családját úgynevezett “kis Egyháznak” tartotta. Élete folyamán gyakorolta a keresztény erényeket. A Párizsi Sorbonne egyetemen tanított. A Társadalmi és politikai életben részt vett. 1853. szeptember 8-án Marseillben halt meg. 1997. augusztus 22-én II. János Pál …

Oldal megtekintése »