Oldal nyomtatása

Február 1. – Boldog Vaillot Mária-Anna és Baumgarten Odilia Irgalmas nővérek, szüzek és vértanúk emléknapja

02_01Az Angers-i Szent János Korházban működő Vaillot Mária-Anna és Baumgarten Odilia Irgalmas Nővéreket 1794. február 1-én, a francia forradalom idején, több más vértanúval együtt kivégezték.
Vaillot Mária-Anna 1736. május 13-án Fontainebleau-ban született és 1751. szeptember 25-én lépett be az Irgalmas Nővérek Társaságába.
Baumgarten Odilia a lotaringiai Gondrexange-ban, 1750. november 15-én született. 1775. augusztus 4-én felvételt nyert Szent Vince családjába.
1984. február 19-én II. János Pál pápa mindkettőjüket, további 97 vértanúval együtt, boldoggá avatta.

KÖNYÖRGÉS

Atyánk,
Te boldog Mária-Annát és Odiliát
Krisztus szeretetével éltetted.
A te Lelkeddel eltelve, tiszta szívvel szolgálták a szegényeket,
hogy még életükben részesei lehessenek a te életednek.
Add kérünk,
hogy mi is meg tudjunk maradni ebben a szeretetben,
mindig meglássuk azt a jót,
amit te drága szolgálat formájában nekünk juttatsz.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-csalad-szentjei-es-boldgjai/februar-1-boldog-vaillot-maria-anna-es-baumgarten-odilia-irgalmas-noverek-szuzek-es-vertanuk-emleknapja/