Oldal nyomtatása

Január 25. – Szt. Pál apostol megtérésének ünnepe. Misszióstársaság-Lazaristák alapításának évfordulója

01_25Ezen a napon ünnepli a Misszióstársaság megalapításának évfordulóját. Szent Vince 1617. januárjában, Folleville-ben, francia községben megismerte a falusi nép megdöbbentő lelki nyomorát. Itt olyan híveket talált, akik vallási kötelességeikről csak nagyon keveset tudtak. Attól is vonakodtak, hogy papjaiknál gyónjanak, mert azok hivatásukhoz méltatlanul éltek.
Ezért 1617. január 25-én a népet életgyónásra jelentkezőknek egyedül nem tudott eleget tenni. Ezért megkérte az amiens-i jezsuitákat, hogy jöjjenek neki segíteni.
Szent Vince e beszédében látta missziós tevékenységének kezdetét. A Misszióstársaság megalapítására is e szomorú tények késztették. Célja az volt, hogy a szegény falusi népet a hitben oktassa és a papságot tudásában és erkölcsében erősítse.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk,
Te vagy az emberiség alfája és ómegája,
Te kiválasztottad Szent Pál apostolt,
hogy hirdesse nevedet a népeknek.
A mai napon a gondviselés Szent Vince által
egy új Társaságot hívott életre,
amely a szegények igehirdetésére szentelte magát.
Add kegyelmedet, hogy a hitben azon az úton tudjon járni,
amelyet te mutattál neki
és a Nemzetek Apostolának példájára
minden népnek hirdesse az evangéliumot.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Bibliai meditáció

Multimédiás meditáció: Szt. Pál megtérése – Páli Szt. Vince műve – vincés hivatásunk

Páli Szt. Vince beszéde Misszióstársaság-Lazarsiták alapításáról

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-csalad-szentjei-es-boldgjai/januar-25-szt-pal-apostol-megteresenek-unnepe-missziostarsasag-lazaristak-evforduloja/