Oldal nyomtatása

Január 4. – Bayley Seton Szent Erzsébet Anna emléknapja, a Szent Józsefről nevezett Irgalmas Nővérek Tátsaságának alapítónője

01_04Erzsébet Anna 1774. augusztus 22-én New Yorküban született és az Episzkopális egyházban keresztelkedett meg. Atyja, Richard Bayley, jó nevű gyarmati orvos. Szülei New York előkelő társaságát látogatták. Gyermekkorát édesanyja korai halála és mostohájának meg nem értése szomorította meg.
Tizenkilenc évesen ljegyezte magát William Magee Seton-nal, New York egyik leggazdagabb kereskedőjének fia volt. Öt gyermekkel ajándékozta meg. Házasságának kilencedik évében Itáliába kísérte férjét, aki egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedett és megérkezésük után hamarosan, 1803. december 27-én, meg is halt.
Erzsébet Anna Olaszországban ismerkedett meg a Katolikus Egyházzal. Hazatérése után egy évvel, 1805. március 14-én, bár rokonai és ismerősei erősen ellenezték, e vallásra tért át.
Mélységes lelki életet élt. Ezért fel is támadt benne a vágy a felebaráti szeretet gyakorlására és buzgóság a leányok nevelésére. Egy pap tanácsára két asszony segítségével 1808. júniusában Baltimore-ban egy katolikus leányiskolát nyitott. Mr. Cooper, konvertita, aki Erzsébet Anna műve számára 10.000 dollárt adott, rábeszélte, hogy ő és kis társasága Emminsburg-ban telepedjék le. Itt 1809. július 31-én megkezdték a közös, szerzetesi életet. Szent Józsefről nevezett Irgalmas Nővérek Társasága nevet vették fel. Szabályzatukat lényegében Páli Szent Vincének az Irgalmas Nővérek számára adott szabályzatbál, állították össze.
Erzsébet Anna 47 évesen, 1821. január 4-én halt meg. 1963. március 14-én XXIII. János pápa boldoggá avatta, 1975. szeptember 14-én pedig a szentek sorába iktatta.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk,
Te Szent Erzsébet Annát arra buzdítottad,
hogy téged keressen,
és ezért a hit örömével ajándékoztál meg.
Segíts minket,
az ő közbenjárására és példájára,
a buzgó élet keresésében
és a napi munkában,
hogy megtaláljuk a hit helyes útját.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-csalad-szentjei-es-boldgjai/januar-4-bayley-seton-szent-erzsebet-anna-emleknapja-a-szent-jozsefrol-nevezett-irgalmas-noverek-tatsasaganak-alapitonoje/