Oldal nyomtatása

Január 7. – Lindalva Justo de Oliveira nővér, szűz és vértanú emléknapja

01_07Egy Szeretet Leánya, akit

a Megfeszített Jézus Krisztus magának lefoglalt

Élete

Gyermekkora

1953. 10. 20-án született Brazíliában, ACU faluban, Rio Grande do Norte államban, Lindalva a 6. gyermek 14-ből. Szülei katolikusok, egyszerű és mélyen hívők.

Boldogság a szeretetben

Lindalva rendes keresztény nevelést kap. Nagylelkű gyermek, otthon könnyen segít édesanyjának. Osztálytársai közötti vitákban mindig kedvességgel lecsendesíti őket.

Figyelmes mások baja iránt, látogatja a faluban a magányos vagy szegény személyeket; sőt megtörtént, hogy diszkréten nekik adta saját ruháit.

Fokozatosan megérti, hogy az ő útja Krisztus útja, aki meglátogatja a szegényeket, hogy tanúskodjék az Atya szeretetéről.

Ügyintézői asszisztensi tanulmányai után ápolja idős, beteg édesapját. Halála után kéri felvételét a Szeretet Leányai Társulatába.

33 éves vagyok, egyszerű és tisztességes családból vagyok. Régóta hallom Isten hívását, de csak most vagyok kész arra, hogy szolgáljam Krisztust. Jó egészségben vagyok, és fáradhatatlannak érzem magam a jócselekedetekre. . 

A Szeretet Leánya hivatása

1989. július 16-án Lindalva belép a Szeretet Leányaihoz Recife tartományban.

1991-ben Abri-ba misszióba küldték Dom Pedro II-be ; Salvadorban, Bahia államban az idős és beteg emberek szolgálatának kordinációját bízták rá.

Örömteli és nagylelkű szív

Lindalva kedves és alázatos szívvel szereti az idős embereket; a hit szellemében tekint rájuk, mint uraira és mestereire: kérem istent, hogy adja nekünk bölcsességét és tanulékonyságát a szegények, mestereink jobb szolgálatáért.

Hivatását Isten akarataként fogja fel : Mikor Isten hív valakit, a személy nem tud elrejtőzni. Korán vagy későn, akarata teljesül.

Hite, egyszerű és teljes belegyezés az élet eseményeibe, melyeket úgy fogad, mint adományt és Isten hívását. Életünk minden napja megújítás és cselekvés Isten kegyelméből az önátadásért és hívás Fia, Jézus Krisztus követésére, szolgálva Őt a szegényekben. 

Szívének lendülete képessé teszi minden probléma legyőzésére: imáimban minden pillanatban nagy elhatározást érzek, hogy szeressem a jó istent, biztos vagyok, megérkezem, életem utolsó pillanatában.

Meg tudja osztani hitét más fiatalokkal és támasza a túlterhelt problémákkal küzdő társainak .

Vértanúsága NAGYPÉNTEKEN

Hordozva a keresztet, ismerjük meg Isten szeretetét. Ezek a szavak, melyeket Lindalva maga mondott, prófétai módon visszhangzanak.

Krisztusi módon szolgáló

Energikus, mosolygós és rendel-kezésre álló; Lindalva sugározza Isten jelenlétét. Megéli a szegényeket szolgáló hivatását igazságos szeretettel átgyúrt lelkülettel: mindegyiket szereti előnyben részesítés vagy megkülönböztetés nélkül.

1993. április 09-én nagypénteken, Lindalva hajnaltól részt vesz a plébánián a keresztúton. A kereszt a szeretet jele, mely a végsőkig odaadja magát. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. ( Lk 23, 34).

Hazaérve, Lindalva elkészíti a reggelit a lakóknak, mint minden más napon. Akkor, amint megkezdi munkáját egy 46 éves beteg erőszakos őrült meggyilkolja : nem tudja elviselni, hogy sürgetésének ellenáll.

Ez a fiatal Szeretet Leánya bizonyára nem gondolt arra, hogy ilyen korán meghal.

Élete felajánlás, halála arról tanúskodik: Nincs nagyobb szeretet annál, mint életet adni azokért, akiket szeretünk. (Jn 15, 13)

Krisztus szenvedélyes szeretetének mai tanúja

Erőszakos halála még beszédesebbé teszi Lindalva nővér kiemelkedően egyszerű üzenetét :

Elő hit Jézus Krisztusban,

egy elhatározás a szolgálatra,

és úgy szeretni, mint ő, követve mindvégig.

Ilyen módon halála beteljesedése egy a Krisztus misztériumához teljesen kapcsolódó életnek.

 Jézus szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket… (Jn 13, 1)

Lindalva nővér megrázó egyszerűséggeltanúskodik ennek a szeretetnek az időszerűségéről és erejéről, mely végletekig megy, sőt egész a halálig.

Gondolatai

“Az idősek szolgálata sok örömet ad és minden alkalommal teljesebbnek és boldogabbnak érzem magam”

“Életem minden napja a megújulás és Istennek adott hála kell legyen”

“Boldog vagyok, hogy megkaptam ezt a kegyelmet, hogy Isten meghívott…”

“A kegyelem olyan mértékben lesz bőséges, amilyen mértékben elhatározzuk, hogy követjük Krisztust, hogy képesek legyünk keresztünket hordozni”

“Szeretném bírni az égi boldogságot, túláradni az örömtől és segíteni a mellettem lévőt, fáradhatatlan lenni a jó cselekvésében”

“Nagyon jó szeretni az Istent és Szent Anyját! Ha szeretem őket, szívem Istenben van”

Egy tanúság

NAGY SZERETET

Csendben nyilvánul meg a nagy szeretet.

Isten, Szeretet, szeretete elég nekünk, hogy meghalljuk, kövessük Őt, magunkat átadjuk akaratának, Megváltónk Anyjának példájára.

Ó nagy Szeretet, te meghódítottad fiatal nővérünk szívét, te arra hívtad, hogy felajánlja életét a szeretetben és végül megkoronázza szép hivatását a vértanúsággal.

E Nagy Szeretet átölelte útját a tökéletességig.

E Nagy Szeretet az ő életét az önfeláldozás összehasonlíthatatlan tanújává tette.

Add, hogy ez a Nagy Szeretet irányítsa szíveinket és indítson testvéreinken keresztül az Úr szolgálatára.

Késia (Jeunesse Mariale Vincentienne)

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-csalad-szentjei-es-boldgjai/januar-7-lindalva-justo-de-oliveira-nover-szuz-es-vertanu-emleknapja/