↑ Return to Vincés forrásak

Oldal nyomtatása

Misszióstársaság-Lazaristák alapítása – Páli Szt. Vince konferenciája

cm_logo1Egy nap hívtak, hogy meggyóntassak egy súlyosan beteg embert, akit környezetében nagyon tiszteltek és nagyon jó kereszténynek tartottak. A jól elvégzett gyónás után ez az ember de Silly de Gondi Margit asszony, a gályák generálisa feleségének jelenlétében, megvallotta nyilvánosan, hogy lelkiismeretét számos bűn terheli, melyeket a szégyen miatt addig nem vallott meg. Azt mondta: „Ha nem végezném el most az életgyónást, biztosan elkárhoztam volna súlyos bűneim miatt, melyeket eddig nem vallottam meg”.

01_25Eme tapasztalat hatására, de Gondi asszony felkért engem, hogy Szt. Pál apostol megtérésének ünnepén, 1617. január 25-én Folleville-i templomban tartsak beszédet, melyben bátorítsam a híveket az életgyónás elvégzésére. Ezt szívesen megtettem. Bemutattam előnyeit, amelyek az életgyónás elvégzéséből származnak. Elmondtam azt is, hogyan lehet elvégezni ezt és hogyan lehet felkészülni a szentségek felvételéhez. Isten kegyelmesen elfogadta de Gondi asszony bizalmát és hitét (számos és súlyos bűneim megsemmisítették volna ennek a szentbeszédnek a gyümölcsét) és megáldotta szavaimat. Azok, akik hallgatták a prédikációt, mindannyian eljöttek elvégezni az életgyónást. Tovább tanítottam és felkészítettem őket, hogy járuljanak a szentségekhez. Aztán elkezdtem gyóntatni. Annyira sok gyónó volt, hogy segítő paptársammal nem győztünk mindenkit meggyóntatni. De Gondi asszony megkérte az amiens-i jezsuitákat, hogy siessenek a segítségünkre. A megérkezett papok segítettek nekünk a gyóntatásban, prédikálásban és a hitoktatásban.

Hasonló missziókat más plébániákon is tartottunk. Számos hívő vett részt rajtuk és Isten mindenhol áldását adta.. Ez megérintette, de Gondi asszonyt, aki pénzt szánt néhány pap számára, hogy rendszeresen végezzenek hasonló missziókat. Segített abban is, hogy tulajdonunkba adta a des Bons-Enfants kollégiumot. Velem együtt lakott itt Portail atya. Majd csatlakozott hozzánk még egy pap, akinek fizettünk ötven dukátot évente. Amikor mentünk valahova, a kulcsot a szomszédunknak adtuk és kértünk, hogy vigyázzon a házunkra. Én egy prédikációt készítettem, mely az Istenfélelemről szólt, melyet a körülményekhez megfelelően alakítottam és mindenhol elmondtam.

cmIlyen volt tevékenységünk kezdete. Isten, végtelen irgalmasságában, megáldotta munkánkat. Segített abban is, hogy más papok csatlakoztak hozzánk. Igen, Üdvözítőm! Ki gondolhatta volna, hogy így fog kezdődni a művünk. Ha előbb erről valaki beszélt volna nekem, viccnek tartottam volna. De Isten úgy akarta, hogy ilyen legyen a társaságunk kezdete.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/missziostarsasag-lazaristak-alapitasa-pali-szt-vince-konferenciaja/