Oldal nyomtatása

1642. július 20. A csend gyakorlása. Tisztelettel kell bánni azokkal a papírokkal, melyeken az Isten és a szent Szűz neve áll. Isten dicsőítő eset

Ajánlotta az imaismétlésben Vince Úr, hogy csendben végezzük dolgainkat, zaj nélkül, osszecsődítés és zavar nélkül. Több okot is hozott föl.
1. Te decet (silentium) Deus in Sion – (Téged Isten a sionon dicséret illet) (Zsolt 64,2) – T. i. a csend tetszik Istennek és botrányt okozunk, ha nem tartjuk be. Egy jámbor ember figyelmeztette, hogy zajosan teszik be az ajtókat. Ha mosogatják az edényeket, kell, hogy ez zaj nélkül, csendben történjék. Ismert egy, a mienktől messze eső házat, amelyben mintegy 200 személy élt, de valamennyi szokása volt a halk beszéd, mert amint a mater mondotta, ezt ő így akarta. Kérte a Társulatot, hogy egy hónapon át vigyázzanak erre, s az legyen az első hiba, amelyről vádolják magukat a káptalanban.
Ugyanezen napon figyelmeztetett, hogy ne használják bizonyos helyeken azokat a papírokat, amelyek az Isten és a Szent Szűz szent neveit hordják, vagy tárgyalják.

1. Mert a szent neveket csak nagy tisztelettel és magbecsüléssel kell illetni.
2. Amint tilos az Isten nevére hiába esküdni, ép úgy piszkos módon nyomtatva sem használhatjuk:

Miért veszed szájadra szövetségemet? (Zsolt 49,16). A tisztségbelieknek ajánlotta, hogy legyen erre gondjuk.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/1642-julius-20-a-csend-gyakorlasa-tisztelettel-kell-banni-azokkal-a-papirokkal-melyeken-az-isten-es-a-szent-szuz-neve-all-isten-dicsoito-eset/