Oldal nyomtatása

1651. április 9-én tartott beszéd: Le Bon Andor perjel szemben kötelez a tisztelet. Gyermeki hála

Amint Le Bon Andor kilehelte lelkét, Vince úr fölállt és a halottas szobában levő misszionáriusoknak azt mondotta:
Nos hát testvéreim, a mi jó atyánk most már Isten előtt áll. Mi a gyermekei vagyunk. Sok atyai jósággal volt velünk szemben, amilyen jósággal nem minden atya van telve. Istenem, kegyeskedjél neki tulajdonítani mindazt a jót és szolgálatokat, amelyeket a Társulat igyekezett neked nyújtani a mai napig! Istenem, Neked ajánljuk ezeket és esdünk, neki számítsd be azokat. Lehet, hogy olykor már szükséget szenvedtünk, de ő gondoskodott az élelmünkről és ellátásunkról. Vigyáznunk kell testvéreim, nehogy vele és ezekkel a jó urakkal szemben (a Szent Lázár régi szerzetesei közül még ott élők) a hálátlanság nyomorult bűnébe essünk. Hisz gyermekeik vagyunk s velük szemben a hála és tisztelet, mint atyáinknak, jár ki. Nagy hálára kötelez velük szemben az a jó amiben részesítettek minket, s igyekezzünk naponta megemlékezni a prior úrról és kérjük érte az Istent.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/1651-aprilis-9-en-tartott-beszed-le-bon-andor-perjel-szemben-kotelez-a-tisztelet-gyermeki-hala/