Oldal nyomtatása

1654. november 13. konferencia. A tisztaság

Három pontot tartalmazott ez a konferencia. Az első a tisztaság megszerzését és megőrzését sürgető okokról szólt, a második az erény ellen elkövetett hibákról, a harmadik a megszerzésre és megőrzésre szolgáló eszközökről.
Első pont. Istennek egyik parancsa kötelez a tisztaság megőrzésére stb.
2. Istennek megígértük. Így, aki vét ellene, kétszeresen vétkezik, míg aki megtartja a fogadalmat, kettős az érdeme, vagy csak a legkisebbekért is a legnagyobb jutalmat nyeri.
3. A misszionárius hívatása magával hozzá, hogy mind a két nembeli emberekkel sokat foglalkozzék.
Második pont. – E szent erény ellen elkövethető bűnök: 1. gondolatban, 2. szóban, 3. tettben, 4. mulasztással.
Szóval: Egyetlen piszkos rossz gondolatot se tűrjünk meg a lelkünkben és egyetlen szót se mondjunk ki, ami erre a bűnre vinne.
Cselekedettel: Ah ez az, amit még csak említeni sem szabad s aki eddig jut, azt a Társulatban soha sem szabad megtűrni. A jezsuita atyák igen-igen szigorúak abban, hogy aki ilyen undok vétekre kapható, azt elbocsássák, ezért sohasem beszélnek ilyesmiről.
Mulasztással az vet, aki nem azt cselekszi, amit Isten parancsol, és hogy mentesüljön, nem használja a tőle kapott eszközöket. Nagy hiba, ha valaki önmagát érinti, magát nézi, fülel stb., illetlenül fekszik, húzódozik az önmegtagadásoktól, kényeskedik, nagyon kiszolgáltatja magát, itthon és a vidéken innyenc, kiváló húsokkal és a legjobb borokkal traktáltatja magát. Mindez a szent tisztaság ellen való hiba.
Harmadik pont: Eszközök.
Az első: Kevés bort igyunk s azt a keveset is jól vizezzük meg.
A második: Magányos nőszeméllyel egyedül ne beszéljúk. Nekik levelet ne írjunk. Röviden végezzünk velük.
A harmadik: Egyáltalán ne vállaljuk szerzetesnők lelki vezetését. Ha a püspök parancsolná, akkor is hozzuk fel az okokat, hogy miért nem vállaljuk.
Igen, de majd azt mondják nekem, Uram, hisz épp ön is ezt tesz. Erre azt felelem, igaz, boldog Szalézi Ferenc megtehelt a városban lévő Vizitációsház lelkivezetésével, engem nyomorultat, és hogy boldog Chantal Franciska anya is sürgette. De mintegy tizenegy-tizenkét éve kérem már a szerzetesnőket, hogy mentsenek fel, s már vagy tizenkét hónapja feléjük se néztem. Már de Maignelay hecegnőhöz fordultak pártfogásért. Így a méltóságos segédpüspők úr, jelenleg de Retz bíboros úr ő méltósága, megparancsolta, hogy folytassam. A párizsi érsek úr őméltósága halála óta alkalomadtán kértem, hogy mentsenek föl, erre a szerzetesnők a nagy vikáriusok ujján parancsolták meg, hogy folytassam, de ha Istennek is úgy tetszik, ha de Retz bíboros úr őméltósága visszajön (a száműzetésből), mindent elkövetek nála, hogy letegyen.
Még a Szeretet-Leányait se látogassuk meg és semmiféle ürüggyel se menjünk a szobájukba.
A minap tartott konferenciájukban mondottam nekik, hogyha még én lennék is, aki be akarnék menni a szobájukba, csak csukják be az orrom előtt az ajtót.
Ha a beszédszobában tárgyalunk, mindig tartsuk nyitva az ajtót és úgy helyezkedjünk el, hogy mindenki láthasson bennünket.
Még majd közlöm, vajjon nem lessz-e jobb, ha a beszédszobát a mai helyéről a templomba tesszük, s akivel beszélni akarnak, odamegy. A jezsuiták is ott beszélnek, az oratiánusok, a kapucinusok és többen mások is hasonlóan. Ezt egy kissé meg kell gondolni. Alméras úr majd eszembe juttatja.
A gyóntatásnál a nők arcát ne engedjük magunkhoz közel, és úgy gondolom, esetleg szükséges lesz, hogy hordozható rácsos gyóntatószéket készíttessünk.
A szerzetesnőknél ne tartsunk missziót, ha csak a püspök nem parancsolja. Utána ne fogadjuk el a szerzetesnők leveleit azzal az ürüggyel, hogy irányítást kértek, stb… Azt mondjuk nekik amit a holdogult de la Salle úr mondott a Crécy szerzetesnőknek, ahol egyszer missziót tartott: Semmit se írjanak!
A tísztaság megszerzésére és megőrzésére igen kiváló eszköz az alázatosság. Akinek tudomásuk lenne arról, hogy a Társulatban némelyek hajlanak erre a bűnre, figyelmezetetniök kell a házfőnököt, különösen, ha olyan személyekről lenne szó, akiket a távolba akarnak küldeni, mint verbi gratia, Indiákra, Hebridákra, stb. Akik ezt nem teszik meg, maguk is részesek lesznek azokban a bűnökben, amelyeket ezek ott elkövetnek s azokban a rosszaságokban is, amelyek ebből következnek.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/1654-november-13-konferencia-a-tisztasag/