Oldal nyomtatása

A csend. Hogy hozzánk szólhasson

Indító okok: Arról beszélt Vince úr, hogy a csend igen fontos a közösségben. Elmondotta mennyire fontosnak tartotta Istennek egyik nagy embere, hogy a közösségben, melyet meg akarnak őrizni, bevezessék a pontos csendhallgatást. A Társulatba azért csúszott be a sok rendetlenség – mondotta -, mert megszegték a csendhallgatást.
2. A csend mind a közösségre, mind az egyesekre a kegyelem és áldás áradatát hozzá megy kihallgatásra, kizárja magát az emberek társas életéből és megszabadul annak rossz hatásaitól. A csendhallgatásnak tehát ez a célja, hogy míg magunk hallgatunk Isten, szólhasson hozzánk. Ducam eum in solitudinem et loquar ad cor eius (Dán 3.14 Vulgata szerint).
3. Nagy bölcsesség a helyénvaló beszéd – mondotta Vince úr. Így beszélt az Úr Jézus is, mikor a szamaritánus nő vizet merített. Ez alkalmat arra használta fel, hogy a kegyelemről beszéljen neki. Közben Vince úr többször is felkiáltott: “Ki adja nekünk a helyénvaló beszéd ajándékát?”
4. Elmondotta, hogy két jakobita áldozópap, aki N. úrhoz jött Párizsba, úgy elragadott mindenkit a hallgatagságával, hogy amikor eltávoztak, csodálattal mondották: “Íme, ezek szentek”. Végül azt mondotta, hogy különös gyengéd tisztelet nélkül még gondolni sem, tud maga sem ezekre a szerzetesekre.
Eszközök:
1. Kérjük Istentől a csend szeretetét;
2. Gondoljunk gyakran a hallottakra;
3. Büntessük meg magunkat, ha hibázunk.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/a-csend-hogy-hozzank-szolhasson/