Oldal nyomtatása

A figyelmeztetés. A lehető legmagasabbra

Kijelentem, hogy azok is bűnrészesei a Társulat pusztulásának és a benne lábrákapó rendetlenségeknek, akik nem figyelmeztetik a superiort az egyesekben észlelt olyan hibákra, melyek a Társulat romlását és a rendetlenségeket okozzák. Tartsuk helyénvalónak, ha a superiort a hibáinkra figyelmeztetik, és ha akár külön, akár nyíltan megdorgál bennünket. Ez nemcsak hogy nincs az Isten törvénye és akarata ellen, hanem maga a Pápa is így döntött, több egyháztudóssal és doktorral egyetemben, mikor szent Ignác e tekintetben a véleményét kikérte. Maga az Úr Jézus is figyelmeztette tartom, ha az asszisztensem, Portail úr figyelmeztet. Sőt ha nem javulnék, lépjen fel velem szemben a superiorom, az egész Társulat. Igenis, ha nem javulnék ki olyan hibákból, melyek a Társulat romlását okoznák; ha az Egyház tanításával ellenkezőt tanítanék, a Társulat köteles összegyűlni és velem szemben állást foglalni olyan keményen, amennyire csak szükségesnek látná. Akár dobjon ki magából a Társulatból is. Jelentsenek föl a párizsi érseknél, vagy írják meg a pápának Rómába. Hisz ők is előjáróim, hadd orvosoljanak! Mindent meg kell tennünk, hogy a lehető legmagasabbra emeljük az erényeket, természetesen nem a magunk erejével, hanem Isten segítségével és buzgó imádsággal. 

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/a-figyelmeztetes-a-leheto-legmagasabbra/