Oldal nyomtatása

Az 1638-ik évben tartott szent gyakorlatban adott figyelmeztetések. A külső és belső eszközök

Készséggel és egykedvűséggel vessük alá magunkat minden előjárónak, különösen, akiket a misszióra jelölnek ki.
Életmódunkban tiszteljük a mi Urunk szegénységét. Elégedjünk meg azzal, amit az előjáró rendeletére adnak. Ne jajgassunk emiatt és ne is akadékoskodjunk.
Mint a közösség pestisét kerüljük a csoportalkotást s a különleges barátkozásokat.
Egyáltalában ne beszéljünk a köz, vagy az egyesek vezetéséről. Szeressük szabályainkat és legyünk pontosak azokban.
A misszókban ne hagyjuk el az asztali olvasást, sem egészben, sem részben, sem az étkezés után, vagy a misszió befejezése után.
Ne beszéljünk a szentbeszédekről, a hitoktatásról, vagy a gyónásokról azért, hogy dicsérjenek, vagy megszégyenítsük az ott hallott sikereket, vagy sikertelenségeket.
Ne törekedjünk arra, hogy a lelkekben ott ragadjunk; épp azért ne menjünk látogatóba. Ne beszélgessünk tekintélyes személyekkel s ne is keressük az írásra való alkalmat, hacsak nem a Szeretetegyesület ügyeiről, vagy az ifjúság lelki megerősítéséről lenne szó.
Az előjáró rendelkezése nélkül semmiféle fontos ügyet, vagy olyat, ami időbe kerül, ne vegyünk a nyakunkba.
Nagy tiszteletet és nagyrabecsülést tanúsítsunk azokkal a plébánosokkal és helyi lelkipásztorokkal szemben, akikhez megyünk. Tetszésük ellenére semmit se tegyünk; előzetes közlés nélkül se tegyünk semmit, főleg jelentős dolgot ne. Ilyen lenne: a Szeretetegyesület megalkotása, a gyermekek elsőáldozása, körmenet. Fontos dologba se kezdjünk engedély nélkül.
A misszió alatt, de azon kívül se menjünk másokhoz étkezni, hacsak nem igen nagy szükségből, s akkor sem az elöljáró engedélye nélkül.
Ne hívjunk meg és ne engedjünk az asztalunkhoz senkit sem a misszió alatt, legfeljebb a plébános urakat, de azokat is csak nagyon-nagyon ritkán. Senkitől semmi ajándékot ne fogadjunk el, akár apróság, akár nagyobb dolog legyen.
A megoldásra váró eseteket ne tárgyaljuk nagy hangon, hanem hagyjuk az elöljáróra a döntést, aki majd a missziótársulat szellemében, az Isten sugallata szerint megoldja a kérdést.
Rendkívüli pompát és látványosságot fejtsünk ki a körmeneteknél és az ifjúság szentáldozásánál.
Készséggel viseljük el, ha valamely misszióban a megkezdett prédikációnkat, vagy hitoktatásunkat el kell hagynunk, hogy más beszéljen a helyünkben. És ha az elöljáró időről időre nézze meg, hogy rendjén megy-e minden.
Az észlelt hibákra szeretettel és alázattal figyelmeztessük egymást, ez a gyakorlat éljen és virágozzék közöttünk.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/az-1638-ik-evben-tartott-szent-gyakorlatban-adott-figyelmeztetesek-a-kulso-es-belso-eszkozok/