Oldal nyomtatása

Az ima. Szemléljük a titkokat

Jól tette, Testvérem, hogy felosztotta az imáját. Mindamellett, ha az ember bizonyos titkot vesz az elmélkedése tárgyául, nem szükséges, sőt nem is ajánlatos, hogy egyetlen erénynél megálljon és hogy erre az erényre vonatkozóan a szokásos felosztást megtegye. Sokkal előnyösebb, ha jól szemügyre vesszük a titok történetét, megfigyeljük minden körülményét, mert egyetlen sincs köztük, ha még oly kicsiségnek látszik is, amelyben nem volna elrejtve nagy kincs, ha jól ki tudjuk keresni.
Itt láttam legutóbb, ezeknél az uraknál, akik nálunk szoktak konferenciázni. Tárgyul vették, mit kell tennünk, hogy a böjtöt szentül kihasználjuk. Ez olyan általános tárgy, melyről minden évben szokás beszélni. Mégis olyan jókat mondtak, hogy az minden résztvevőt megindított, különösen engem. Igazán elmondhatom, hogy még nem láttam olyan áhítatos konferenciát, mint amilyen ez volt, sem olyat, amely ilyen mély benyomást tett volna a lelkekre. Többszőr is beszéltek erről a tárgyról de úgy láttam, nem mindig ugyanazok. A jó Isten pedig mind más és más gondolatokkal áldotta meg. Lám, Testvéreim, mily nagy kincseket rejt a jó Isten szent hitünk legközönségesebbnek látszó titkaiban, igazságaiban és azok körülményeiben is. Olyanok azok, mint a kis mustármag, melyből nagy fa sarjad, ha úgy tetszik az Úrnak, és áldását adja reá.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/az-ima-szemleljuk-a-titkokat/