Oldal nyomtatása

Az irigység. A közös élet nagy kísértője!

Azt mondatta Vince úr, hogy semmi sem hat a Társulatra olyan rombolóan, mint az irigység. Sem külső bajok, sem az ördög támadásai nem üthetnek rajta akkora rést, mint ez. Félő, hogy az Egyházban is szakadást okoz az irigység. Lehet, hogy ezért majd éppen a papoktól vonja meg Isten a kegyelmét, és világiakkal közli azt. Ezt a bűnt csak alázattal és szeretettel lehet legyőzni. Sajátítsuk el a mások erényeit is szeretettel. Mert aki csak látszólag erényes, aki irigykedik másokra, ha azokat erényesebbeknek látja, az olyan, mint az arannyal és szép szőnyegekkel terhelt öszvér, mely hordja ugyan a drágaságokat, de másnak.
Az irigység legyőzésére szolgáló indító okok:
1. Az Úr Jézus halálának kettős irigység volt az oka: az ördögé és a zsidóké.
2. Az irigy ellenkezik Isten rendelésével. Akit az bánt, hogy más nagyobb jóban részesült, mint ő, az nem annyira azt támadja, akire irigykedik, hanem azt, aki a javait neki adta.
Ezért mondja az Isten: An oculus tuus nemquam est, quia ego bonus sum [Rossz szemmel nézed talán, hogy én jó vagyok?] (Mát 20,15).
3. Az irigy amiatt bánkódik, hogy az Úr Jézus vére nem veszett kárba, hisz Tőle jön minden kegyelem, akár lelki, akár természetes legyen az. Nekünk a bűneink miatt csak a pokol jár ki.
4. Az Egyházban a javak közösségét élvezhetjük. Ha egy kereskedő szövetkezne egy másikkal, vajon siránkozna-e azon, hogy a társa nagy hasznot szerzett? hiszen neki is része lesz abban. Vajon az egyik testrésze sajnálkozik-e főlőtt, a másik tokéletes és egészséges?
Vajon mi az oka és mi ad alkalmat erre a bántó irigységre? Ha látom, hogy az egyik olyasmire képes, amire én képtelen vagyok. Ha látom, hogy helyes úton halad és én nem követem. Ha a másik szépen énekelt s éppen előttem, aki ezt nem tudom megtenni. Ha ő röv9debben étkezett és illedelemből szerettem volna követni, de érzékiségem még nem engedett. Ha látom, hogy más valaki különcséget, vagy fölmentést erőszakolt ki s emiatt elszomorodom, stb.
Orvosság: Alázat, önmegtagadás. Hogy elleshessük gondoljunk Jézus kereszthordozására és arra is, amit a Mi Urunk mondott:
Ha valaki téged kényszerít ezer lépésnyire, menj el érte két annyira (Mát 5,41).
Ami pedig az alacsony tisztségeket illeti: Jézus Krisztus mesterséget folytatott és ezentúl: Értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9). Lássuk az Ő életét hidegben, melegben. Szent Pál megmutathatjuk a szenvedésének szellemét.
Mert még nem álltatok ellen a bűn ellen való harcban (Zsid. 12,4). Távolabbi orvosság, ami igen alkalmas: kerüljük az emberi vigaszt és győzzük le a siránkozás ingerét. Ha ugyanis látom, hogy valakit jobban kényeztetnek, mint engem, e fölött még siránkozik az ember. A magam részéről ezután azt hinném, hogy másokról jobban vélekednek, – és erre is az irigység vinne.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/az-irigyseg-a-kozos-elet-nagy-kisertoje/