Oldal nyomtatása

Imaismétlés 1655. július 18. Boudoise Hadrián dicsérete. Egy szentéletű pap

Vince úr nagyon kérte a Társulatot, imádkozzanak a súlyosan megbetegedett, szélütött Boudoise úr egészségéért. (Másnap meg is halt). Kiváló magasztos szavakkal emlékezett meg ennek a jó papnak buzgóságáról. Elmondta, mennyit fáradott a papság megszentelésén. Jóllehet, maga is szegény származású volt, mégis arra használta fel az Isten, hogy lerakja Saint Nicolas du Chardonetben a Szent Papi Társulat alapját. Iskolai tanulmányait oly nagy szegénységben végezte, hogy a társai is sokszor megszánták egy-egy darabka kenyérrel. Sőt, az éhség még arra is rákényszerítette, hogy a kutyának dobott kenyér után fusson.
Elmondott Vince úr a Bourdoise úrral folytatott beszélgetéseiből is egyet-mást. Például egyszer ezt mondotta Bourdoise úr:
– Nagy dolog a szegény nép oktatására vállalkozni, de még fontosabb a papság kiképzése, mert ha ők tudatlanok, akkor következéskép az lesz a nép is, melyet vezetnek. Igaza volt! Nagyon igaza volt!
Vince úr ezután többször kérte az Istent, részesítsen minket is ennek a jó papnak nagy buzgóságában, s abban a sok jóban, melyet az Egyházban tett.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/imaismetles-1655-julius-18-boudoise-hadrian-dicserete-egy-szenteletu-pap/