Oldal nyomtatása

Józanság és csend az asztalnál. Példát!

Nagy áradattal beszélt Vince úr a józanságról és arról, hogy a bort jócskán keverjük. Aki másképp tenne, az érzéki. A Társulatban igen nagy botrányt okozott egy misszionárius, aki berúgott. Ez ismeretessé vált és mindezt azért engedte meg az Isten, hogy e tekintetben is vigyázzunk magunkra és megmutassa, mily sok bűn van a Társulatban.
Ugyanezen a napon tüzesen beszélt azok ellen, akik felolvasás idején az asztalnál beszélnek, s többször is elismételte: Az olvasás idején beszélnek. Tizenötször, vagy húszszor is elismételte: – De hogyan! Hisz úgy mondják, hogy ennek a Társulatnak utánzásaképpen több derék pap az asztalnál olvastat, és nagy mohón hallgatja az olvasást. És mi mégis ebbe a nagy hibába esünk és pedig épen a Társulat születésekor! Jaj, hogy ilyen hibák fordulnak elő a Társulat kezdetén!

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/jozansag-es-csend-az-asztalnal-peldat/