Oldal nyomtatása

Megtérések

Imáidba ajánlom továbbá a mi boldog bebörtönzött szegény Le Blanc urunkat és azokat a misszionáriusokat is, akik a Hebridákon, Indiában és Barbárországban vannak. Igen, a Barbárország szegény misszionáriusait, akik oly nagy Isten-áldással dolgoznak. Mert nekik főképpen jó példájukkal kell dolgozniok a szegény rabszolgák között, akiket szolgálnak. Ezt látjuk azokon át, akik onnan idejöttek. Ha botrányt adtak volna, bizonyára nem gyulladt volna fölszívünkben a misszionáriusi hívatás lángja e jó embereknek (Két kiszabadított rabszolga, Servin Vilmos és Duchesne Renát belépett a Szent Lázár Misszióházba segítőtestvérnek).
Mindjárt elmondok egy csodás megtérést is. Egyik kálvinista rabszolga nemrég tért vissza a katolikus hitre. A hugenották Angliából egyre-másra küldtek ebbe az országba, hogy visszavásárolják az övéiket. Az egyik kiküldött megkérdezte ezt a rabot, vajjon nem akarja-e, hogy visszavásárolja? Erre azt felelte a rabszolga, hogy inkább egész életén át rabszolga és katolikus lesz, semhogy a szabadságáért megtagadja a hitét. Visszautasította tehát a szabadlábrajuthatást, csakhogy a hitét megőrizhesse.
Lám, Uraim! Ez egy csodálatos megtérés. Uraim, igazán nagyon félek, hogy ez az ember majd bíróm lesz az utolsó ítélet napján!

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/megteresek/