Oldal nyomtatása

Miután az egyesek beszámoltak az elmélkedésben kapott gondolatokról, Vince úr ezeket mondta 1655. április 4-én vasárnap, a száműzött de Retz francia bíborosról, akit a római misszióház befogadott. Istennek – császárnak

Meg van az alapunk ahhoz, hogy Istennek hálát adjunk, mert a római misszió befogadta Őméltóságát de Retz bíborost.

1. Ezáltal leróttuk a hálánkat az alapítónkkal és egyházi elöljáróinkkal szemben.
2. Engedelmeskedtünk a pápának, aki úgy rendelte, hogy római misszióház főnöke fogadja be a fenti bíboros urat.

Végre harmadszor, az engedelmességnek más tényét is gyakoroltuk, amikor a király parancsát betöltöttük. Neki nem tetszett a bíboros úr eljárása és rossz szemmel nézte, hogy Rómában mi befogadtuk. Ezért megparancsolta az említett római misszióház főnökének és az ott tartózkodó összes francia misszionáriusnak, hogy hagyják el Rómát és jöjjenek Franciaországba.
Lám, a házfőnök már meg is érkezett. Látják, mennyire egybekapcsolódnak az erények s hogyan szüli egyik a másikat, az meg egy újabbat. Ah, de nagyrabecsülőm, hogy a Társulat megadta a pápának a köteles engedelmességet! Mennyire kívánom is, hogy a Társulat mélyedjen el a köteles hálaérzetben s különösen fogadja meg, hogy engedelmeskedik az uralkodó pápának, hogy engedelmeskedik a hercegnek, a királynak úgy, hogy ha azt mondják: Menj, hát megyen. Ha azt mondják: Ezt tedd! Azt teszik. Ha azt mondják majd önöknek: Jöjj haza. Azonnal jönnek.

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/konyvtar/vinces-forrasak/pali-szt-vince-beszedeibol/miutan-az-egyesek-beszamoltak-az-elmelkedesben-kapott-gondolatokrol-vince-ur-ezeket-mondta-1655-aprilis-4-en-vasarnap-a-szamuzott-de-retz-francia-biborosrol-akit-a-romai-missziohaz-befogadott-ist/