dec 07 2017

A bűnbánat!

Ámon Ottó elmélkedése advent 2. vasárnapjára (B év) Tovább

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/a-bunbanat/

dec 07 2017

Advent 1. hete, csütörtök: Advent – a megerősítés ideje

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-hete-csutortok-advent-a-megerosites-ideje/

dec 06 2017

Advent 1. hete, szerda. Jézus táplál

Jézus ezután eltávozott innét, és a Galileai-tóhoz ment. Fölment a hegyre és leült. Nagy tömeg járult hozzá, magukkal vitték a sántákat, bénákat, vakokat, némákat és a más betegeket, s letették őket a lába elé. Mind meggyógyította őket. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak; elámult és …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-hete-szerda-jezus-taplal/

dec 05 2017

Advent 1. hete, kedd. Öröm oka – az Evangélium

Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezekkel a szavakkal: „Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-hete-kedd-orom-oka-az-evangelium/

dec 04 2017

Advent I. hete, hétfő. Jézus érkezése ajándék, nem jutalom

Amikor beért Kafarnaumba, egy százados járult eléje, kérve őt: „Uram – szólította meg –, szolgám bénán fekszik otthon, és rettenetesen kínlódik.” „Megyek és meggyógyítom” – felelte neki. A százados ezt mondta neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul! Magam is alárendelt ember vagyok, s katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-i-hete-hetfo-jezus-erkezese-ajandek-nem-jutalom/

dec 03 2017

Advent 1. vasárnapja (B év). Adventi virrasztás

Abban az időben Jézus így tanított: Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, vagy éjfélkor; …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/advent-1-vasarnapja-b-ev-adventi-virrasztas/

nov 30 2017

„A szeretet végtelenül találékony” …azért az Eucharisztiában találtok mindent – Generális Atya adventi levele

Idén advent levelemben meditálunk Szt. Vince lelkiségének harmadik pilléréről, „az Eucharisztiáról”. Levél teljes szövege .pdf formátumban Prezentáció .pptx formátumban

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/a-szeretet-vegtelenul-talalekony-azert-az-eucharisztiaban-talaltok-mindent-generalis-atya-adventi-levele/

nov 30 2017

Éberek legyetek!

Ámon Ottó elmélkedése advent 1. vasárnapjára (B év) Tovább

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/eberek-legyetek/

nov 27 2017

November 28. – Labouré Szt. Katalin szűz emléknapja

Laboure Szt. Katalin élete Csodásérem története Film Labouré Szt. Katalinról Csodásérmű Boldogasszony ünnepe

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/november-28-laboure-szt-katalin-szuz-emleknapja/

nov 26 2017

November 27. – Csodásérmű Boldogasszony ünnepe

1830. november 27-én a Szűzanya megjelent Labouré Szent Katalin Irgalmas Nővérnek, és megbízást adott neki, hogy készítsen érmet a megadott minta szerint. Megmutatta neki a Csodásérem rajzolatát. Megígérte, hogy akik az érmet megáldása után viselik és áhítattal elmondják a következő fohászt: Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!, Isten anyjának egészen …

Olvass tovább »

Az adott cikk linkje: http://vincescsalad.hu/november-27-csodasermu-boldogasszony-unnepe/

Régebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések