A hit éve

vatikáni honlapja

magyar honlap

Liturgia

 

Vincés tábor

2013. augusztus 23-25. - Piliscsaba

Plakát

"Vincés Hírmondó" új száma

  • Páli Szent Vince életének államásai - Gannes és Folleville
  • Bibliai elmélkedés - Pünkösd
  • A szeretet fája - novella
  • Páli Szent Vince a hitről - az életgyónás

.pdf formátumban

 

A Csodásérmű Boldogasszony tisztelete lazaristáknál

Hónap első szombatján:

Budapesten (XI. ker., Ménesi út 26.):

17.30 - rózsafüzér

18.00 - szentmise

Piliscsabán (Templom tér 14.):

16.00 - kilenced

16.30 - szentmise

A legközelebbi alkalom - 2013. június 1.

plakát

 

Generális Atya nagyböjti levele

Nagyböjti utunk a Kálváriától a Caritashoz

.pdf formátumban

 

"A csodásérem"

10 perces film magyar feliratokkal

 

link a filmhez

 

"Vincés Hírmondó" új száma

.pdf formátumban

 

A szobi gimnázium épületének megáldása - Váci Egyházmegyei Katolikus TV

 

link a filmhez

 

Generális Atya adventi levele

.pdf formátumban

 

Generális Atya levele

Meghívó a Vincés Családhoz Csodásérmű Boldogasszony nagyobb tiszteletére

.pdf formátumban

 

Csodásérmű Boldogasszony ünnepe

Piliscsaba, 2012. november 24. és 27.

plakát .pdf formátumban --- képek - 2012. november 24. ---

 

Szobi Szent László Lazarista Gimnázium és Diákotthon

film

 

 

Miskolc: adománygyűjtés karácsonyi élelmiszercsomogok készítéséhez

Mint minden évben, idén is szeretnénk tartós élelmiszerrel segíteni a rászorulókat, kisnyugdíjasokat, nagycsaládosokat, szegénységben élőket. A gyerekeket édességgel, játékkal lepjük meg, hogy a karácsonyfa alá is kerüljön ajándék. Hihetetlen boldogság a lányoknak egy-egy baba, a fiúknak autó, traktor és mindnyájuk számára a könyv, társasjáték. Mindezt csak a jó lelkű emberek segítségével tudjuk megvalósítani, adományokból összegyűjteni...

bővebb információ

 

Linde László atya temetése

Életrajza és gyászjelentés

 

Vincés nap

2012. október 13., 10.00 órától, Budapest

meghívó - plakát --- képek

 

Páli Szent Vince főünnepe Tapolcán

Az Irgalmas Nővérek tapolcai közössége megszervezte szeptember 27-e ünneplését a tapolcai hívők számára. Erre az ünnepre Wojtonis Marek CM lazarista atyát, a Misszióstársaság papját hívták meg.

bövebb... --- fényképek

 

Hogyan lesz a szeméttelepből virágzó falu, munkahely, iskola?

A Net for God TV filmje Madagaszkárra visz bennünket, erre a nagy Indiai-óceáni szigetre, ahol Pedro atya és madagaszkári barátai dolgoznak. A szlovén származású argentin pap a Páli Szent Vince által alapított lazarista rend tagjaként 1970 óta misszionárius Madagaszkáron.

bövebb

film "Pere Pedro"

 

 

Felnőttképzési kommunikáció programterv

  1. Miről lesz szó?
  2. Az egyes képzési területek rövid bemutatása, indoklása

 

Vincés tábor

Piliscsaba, 2012. augusztus 24-26.

Jézus és az Ő tanítása egész életünk alapja.

Aki Jézus szavai szerint cselekszik, házát sziklára építi...

(Páli Szent Vince)

plakát .pdf formátumban --- program --- képek --- előadások --- képek 2.

 

Ima Ozanam Boldog Frigyes szentté avatásáért

Bizakodva abban, hogy közbenjárása által csodában részesülhetünk

Az ima szövege

 

A Generális Atya levele

Páli Szent Vince főünnepére

Mint azt bizonyára tudjátok, alapítónk főünnepének közeledtével minden évben javasolunk egy megfontolásra tanulmányozásra érdemes témát az egész Család számára. Tavaly az ünneplés gyümölcseiről elmélkedtünk, melyeket alapítónk halálának 350. évfordulójának ünnepe hozott életünkbe. Foglalkoztunk a témával helyi (a Vincés Család különböző ágaiban) és általános szintén. Azt hiszem kimondhatjuk, hogy mindazt, amit megtapasztaltunk a kreativitásunk eredménye képpen, a következő módon gazdagított minket:

a levél szövege .pdf formátumban

 

"Vincés Hírmondó"

III. évf. 2. szám

 

"GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT "

JÓTÉKONY CÉLÚ HANGVERSENY SÚLYOSAN BETEG ÉS MOZGÁSSÉRÜLT GYERMEKEK JAVÁRA

Helyszín: Miskolc, a Szent Anna templom

Időpont: 2012. május 20-án, vasárnap 16 óra

Plakát - Beszámoló, képek

 

Szirmabesenyői kézművesek

2012. április 21.

Gyerekeknek tartottak kézműves foglalkozást a szirmabesenyői Szent Vincés társaság segítői. Az önkéntesség napja alkalmából megrendezett játszóházi délelőttön a helyi általános iskola diákjai a közelgő anyák napjára készültek a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat önkénteseinek segítségével...

bővebb információ

 

Vincés nap

2012. április 28. (szomat) - Szigetszentmiklós

plakát

 

Páli Szent Vince Társaság

hivatalos honlapja

http://www.paliszentvinceszeretetszolgalat.hu/

 

Beszámaló budapesti csoport 2011. évi munkájáról

Ezt mondta nekem az Úr: . Ők azt mondják: Kiszáradtak csontjaink, elveszett a reménységünk, elvesztünk! Azért prófétálj és mondjad nekik: Így szól az Úr Isten. megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten. Megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor majd megnyitom sírjaitokat. És belétek adom lelkemet, hogy életre keljetek. (Ez 37, 11-14).

Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se az Isten egyházát meg ne botránkoztassátok, hiszen én is mindenkinek kedvében járok. Nem keresem, ami nekem hasznos, hanem, ami másoknak az, hogy üdvözüljetek. Legyetek követőim, mint ahogy én is Krisztus követője vagyok . (1Kor 10, 31 - 11, 1).

E sorok szellemében és lelkületével végeztük egész évi tevékenységünket kihasználva az időt és lehetőségeinket. Tevékenységünkben a lélekből indultunk ki.

olvasd tovább...

 

SZJA 1%

A Páli Szent Vince Társaság Szent Imre Szeretetszolgálat Egyesülete, Budapest, adószáma 18226137-1-43, az APEH által 2011. évben SZJA 1%-ból átutalt 63.700 Ft-ot a devecseri vörösiszap károsultak megsegítésére a devecseri plébániának utalta át.

.

Díjnyertes videó a gyónásról

rövid film

.

Napi-útra-való

10-15 perces hétköznapi ma napi Evangélium alapján

 

Szent Vince gondalataiból:

Nem lehet sokat várni az olyan embertől, aki nem szeret Istennel lenni.

A szemlélődő élet tökéletesebb az aktív életnél, de nem tökéletesebb annál, melyet mi élünk Isten kegyelméből, melyben jelen van a szemlélődés és a tevékenység egyeránt.

A szegények minden fájdalma és nyomorúsága az enyém.

Ha Isten iránti szeretetünk a tűz, akkora buzgóság annak lángja; ha a szeretet a nap, akkora buzgóság annak sugara. A hitbuzgóság mindaz, ami a legtisztább, Isten iránti szeretetünkben.

Valahány helyen jártunk, csakis egyetlen prédikációmat mondtam el, melyet millióféleképpen változtattam, de mindig ugyanarról szólt: az Istenfélelemről.

Azok az emberek, akik valamit is számítanak, megtiszteltésnek érzik, hogy a király gyermekeit szolgálhatják. Mennyivel szebb hivatás Isten gyermekeit szolgálni!

Befogadjuk mindazokat, akik hozzánk érkeznek, anélkül, hogy bárkit is kényszerítenénk; ha jól tartjuk és elégedettnek látjuk őket, az elsők majd odacsábítják a többieket, így létszámuk lassacskán növekedni fog; olyan eszközzel látjuk el őket, melyet a Gondviselés bíz ránk.

A szegénység a világ minden javairól - az Isten iránti szeretet miatt - való szabad lemondás. Azért, hogy jobban szolgálhassuk az Istent és azért, hogy foglalkozhassunk saját üdvösségünkkel.

Isten választott ki minket, mint határtalan és atyai szeretetének eszközeit, melyet a lelkekben megsziládrítani és terjeszteni kíván

Lelkilegmegkapják a bűnbocsánat az Eucharisztia és a z utolsó kenet szentségeit, biztosítva, hogy azok, akik meghalnak, megfelelő módon induljanak útnak ebből a világból, azok pedig, akik meggyógyulnak, jobb életet éljenek a jövőben.

Isten megígérte az örök jutalmat azoknak, akik akár csak egy pohár vizet adnak a szegényeknek. Valóban, nincs semmi valóságosabb ennél az ígéretnél és nem szabad ebben kételkedni.

Felajánlottuk magunkat Istennek, hogy tanítványai legyünk. Elképzelhetetlen dolog pedig anítványaivá válni, nem vállalva a szegénységet.

Istenem! (...) Add nekem kegyelmedet, hogy a szeretet mélyen a szívembe vésse magát! Segíts, hogy ő legyen az életemnek élete és tevékenységemnek lelke.

A szegények - akiket az Irgalmas nővérek szlgálnak - fognak később közbenjárni értük Istennel. Tömegesen fognak előttük menni, és mondják majd a jó Istennek: "Istenem, ez az, aki minket szolgált az irántad való szeretete miatt. Ő tanított minket a rólat szóló igazságra".

Van-e valami logikusabb, mint rábízni az egész életünket arra, aki teljesen szabadon odaadta életét éppen értünk, valamennyiünkért?

A szegények szolgálatában élve, az Isten gondviselés útmutatásait követve és az önmagunkról való folyamatos lemondás gyakorlásával képesek vagyunk Jézus Krisztus követésére.

A betegségbenrendkívüli módon formálódik a hit. Teljes fényében megnyilvánul benne a remény, a bizalom, az Isten iránti szeretet és még sok más erény, melynek alkalma nyílik a munkálkodásra.

Krisztus megaláztatása volt az igazi szeretet. Az Ő munkája is az igazi szeretet volt. Jézus sznvedése és imája is. Mindaz, amit Krisztus lelkében történt és egész külső munkálkodása nem más, mint az ismételt szeretet aktusai.

Az imádság olyan, mint a manna, mely minden reggel ránk esik a mennyből.

Jézus Krisztusban élünk, Jézus Krisztus halála által. Nekünk Jézus Krisztusban kell meghalnunk, a benne való élet által. Ahhoz, hogy a mi életünk Jézus Krisztusban legyen elrejtve és telítve legyen vele, hogy Jézus Krisztusban hallhassunk meg, szükséges a Jézus Krisztusban való élet.

Csalódás, testvéreim, azt gondolni, hogy ha ritkábban járulsz a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz, jobban felkészülsz rájuk.

Szeressétek az Istent érzékenységgel és érzelemmel! Úgy mint a gyermek, mely nem tud elszakadni anyjától. Ha csak eltávolodik tőle, azonnal hívja őt: "Anyu!".

Nagyon jól teszet, testvérem, hogy annyira aggódsz a szentségek felvételéhez szükséges megfelelő előkészetés miatt.

Ha közületek valaki is arra gondolna (...), hogy evangelizáljuk, és ne segítsük a szegényeket, lelki igényeiket kielégítsük, de a világit ne, annak azt válaszolom, hogy támogatnunk kell őket bármi módon...

Ha létezik az igazi hit, akkor a szegények átélik azt. Az igazi hit, a szegény szőlőmunkások hite. Ők nekünk adják munkájuk gyümölcseit, cserébe pedig imádságot érnek tőlünk.

Az ima olyan, mint a levegő az ember számára, mint víz a hal számára. Biztosítja az életet.

Saját magatokban keressétek az Istent, mert Szent Ágoston megvallja, hogy mikor magán kívül kereste az Istent, nem találta Őt. Keressétek Őt saját lelketekben, mint az Ő kedvenc lakóhelyén.

A lelki élet szükséges és küzdeni kell érte. Ha hiányzik, semmi nincsen .

Nem csak egyedül a pap mutatja be a szentmisét. A szertartásban a hívek közreműködése is fontos. Ha a képzésetek megfelelő lesz, akkor tisztelni fogjátok a szentmisét, mert az áhítatosság központja.

Ha azt szeretnénk, hogy a Szentháromság képmása bennünk lakozzon és szeretnénk az Atyával és a Fiúval szent kapcsolatba lépni, akkor az egység lelkének gyökeret kell vernie bennünk.

Mikor arról beszélünk, hogy a Szentlélek munkálkodik az emberben, akkor ez abból a meggyőződésből ered, hogy ez a Lélek - benne lakva - megadja neki tetszését ugyanabban, ami Jézus Krisztusnak tetszett, amikor a földön élt.

A mi hivatásunk az, hogy ne egy lébánián és ne is csak egy egyházmegyén, hanem az egész földön tevékenykedjünk. És, hogy miért? Azért, hogy az emberek lelkét lángra gyújtsuk, hogy azt tegyék, amit Isten Fia tett értünk.

Szeressük az Istent testvéreim, szeressük az Istent, de ez a szeretet legyen a kezünk fáradságában és a homlokunk izzadságában.

Milyen csodálatos Urunk lelke? Ő a tökéletes szeretet lelke. Rendkívüli tisztelet tölti be az isteni dolgok iránt. Mérhetetlen vágy élteti, hogy megfelelően tisztelj mindazt, ami az Istené.

Mennyire fontos dolog a jó pap! Mennyi mindent tehet! Milyen megtérések történhetnek általa! (...) A kereszténység jóléte a papoktól függ.

Még egyszer ismétlem kérésemet, mert az soha nem elég: imádkozzunk a békéért, hogy Isten egyesítse a keresztény hercegek szíveit.

Képzeljük el Jézust, aki hozzánk szól: "Keljetek útra! Mire vártak? Szegény lelkek várnak titeket és lehet, örök üdvösségük prédikációtoktól és ketekézisetektől függ.

Szeretnünk kell az Urunkat, azért, mert élete, halála és szenvedése által kiérdemelte számunkra paradicsomot, melyet elveszítettünk.

Jézusnak szenvedéskor nem volt emberi külseje. A pogányok bolondnak tartották, a zsidók szemében pedig botránykőnek számított, és mégis a szegények igehirdetőjének vallotta megát: "Evangelizare pauperibus misit me" (Lk 4,18).

Milyen mértékben kisugárzott Isten fiából szelídsége a szenvedés alatt! Szájét nem hagyta el egy rossz szó sem azok ellen, akik sértették, leköpték Őt és kinvették fájdalmát.

Üdvözítőnk elhozta a fölre a tüzet, hogy az ő szeretére lángra gyúljon. Mi mást is kivánhatnánk még?

Nem csak arra kell figyelnünk, hogy a durvaságot és a türelmetlenséget távol tartsuk magunktól, hanem meg kell tanulnunk azt is, hogyan szolgálhatjuk a szegényeket miné nagyobb szívességgel és szeretettel.

A szemlélődő imában a lélek az Isten jelenlétében marad. Elfogadja mindazt, amit Isten adni szeretne neki. A szemlélődő imádságban nem csinál semmit. Sugalmozás segít nekimegtalálni azt, amit keres és sokkal többet.

Az imádság olyan, minta víz: termékennyé teszi a lelki életet. Olyanak vagyunk, mint a kertek, melyekben a szárazság tönkre teszi a nővényeket, ha a kertész nem locsolja őket.

Óh, Istenem! Milyen szép is a szegényeket látni, ha Istenben látjuk őket és azzal a tisztelettel tekintünk rájuk, ahogyan Ő is tekintett. Ha azonban csupán a test és a világi lélek érzelmeinek szempontjából látjuk őket, valóban lenézhetőnek tűnnek.

Jubileumi év

 

© Magyarországi Vincés Család
 

Utolsó módosítás:

2013. május 28.